K+V werving selectie interim management

Directieniveau, structurerend en adviserend

Velsen-Noord
Organisatie |

ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep biedt als betrouwbare zorgverlener een breed pakket aan zorgdiensten en zorgproducten voor iedere levensfase. Van thuiszorg tot wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis, van gezondheidsvoorlichting tot zorg en ondersteuning aan jonge kinderen. Met ruim 3.600 gemotiveerde medewerkers en een omzet van circa € 170 miljoen per jaar levert ViVa! Zorggroep professionele zorg. Eén van de doelen is dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. Alle activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening worden dicht bij de cliënt, ‘in de wijk’, georganiseerd en vormen zo een toegankelijk en samenhangend geheel. Het werkgebied van ViVa! Zorggroep omvat de regio’s Zuid-, Midden- en Noord-Kennemerland.

De organisatie wordt momenteel geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Managementteam van vier Zorgmanagers, de Manager Bedrijfsvoering en de Manager HR. ViVa! Zorggroep is momenteel op zoek naar een tweede Bestuurder. Met de komst van de tweede Bestuurder zal de topstructuur van de organisatie wijzigen.

ViVa! Zorggroep werkt de komende jaren aan het versterken van de basis voor de zwaardere zorg met speerpunten op HR, ICT-ondersteuning en een omvangrijk huisvestingsprogramma. Met de slogan ‘Jij bent het goud van de organisatie’ geeft ViVa! Zorggroep aan dat, naast de cliënt, ook de medewerker centraal staat in de organisatie. De afdeling HR wil daarin in alle opzichten het goede voorbeeld zijn.

Functie | Manager HR

De Manager HR adviseert en ondersteunt proactief de Raad van Bestuur, het zorgmanagement en ondersteunende diensten op alle aspecten van het strategisch/tactisch HR-beleid als hoeksteen in de ontwikkeling van de organisatie. Hij/zij heeft daarin een verbindende en stimulerende rol, ook als het gaat om de teamvorming op het niveau van het MT. De functie is op dit moment ad interim ingevuld.

De Manager HR is de dagelijks leidinggevende van de afdeling Human Resources, bestaande uit vijf teams (circa 40 FTE), te weten: (1) HR Partners (eerste aanspreekpunten), (2) Recruitment, (3) Opleiden & Ontwikkelen (waaronder werkplekbegeleiding), (4) Vitaliteit & inzetbaarheid (inclusief verzuimbeheersing en Arbo) en (5) Flex & planning (waaronder de decentrale planners en de coördinatie van de flexpool). Er wordt momenteel gezocht naar twee coördinatoren HR. De decentrale planners vallen vanaf begin 2020 onder een manager Zorg.

De Manager HR vertegenwoordigt de organisatie extern bij de opleidingsinstituten en in diverse HR-overleggen en -verbanden met collega VVT-instellingen in de regio.

Het lijnmanagement is integraal verantwoordelijk voor HR, waarbij zij wordt ondersteund door deskundige HR-professionals. Vanuit dit uitgangspunt is de lijnmanager opdrachtgever en de primaire klant. De ambitie is een werkklimaat dat bijdraagt aan tevreden medewerkers, die goed kunnen presteren. Maar dat ook bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid in een veranderende organisatie met nieuwe eisen, aan doelmatigheid van investeringen in medewerkers en aan kansen en mogelijkheden voor iedereen. Dit om uiteindelijk goede zorg te kunnen leveren. De medewerkers van HR willen dit proces zo goed mogelijk ondersteunen met advies, faciliteiten en moderne systemen.

Voor de Manager HR ligt hier de opdracht om de afdeling HR toe te laten groeien naar een volwaardige interne dienstverlener op gebied van personele-, inzetbaarheids- en ontwikkelvraagstukken. Voor de komende periode wordt aan de volgende onderwerpen prioriteit gegeven:

 • Ontwikkeling van een professioneel en relevant HR-beleid;
 • Versterken van de positie van ViVa! Zorggroep op de arbeidsmarkt;
 • Verder bouwen aan de HR advies expertise en doorontwikkelen van de professionaliteit;
 • Het optimaliseren van HR-processen, -systemen en -analytics;
 • Bevorderen en benutten van medezeggenschap van de medewerkers.

Inspirerend, met liefde voor het vak, natuurlijk overwicht

Profiel

Deze functie vraagt het vermogen om in het brede HR-domein zowel creatief, koersvast als pragmatisch te zijn. De Manager HR is een strateeg maar staat tevens stevig in de praktijk en is in staat om tal van tactische/operationele vraagstukken met inzet van de HR-medewerkers op te lossen.

Wij zoeken voor deze functie de volgende kandidaat:

 • Afgeronde academische opleiding, in een richting die relevant is voor de functie, aangevuld met managementopleiding en leiderschapsontwikkeling;
 • Ruime ervaring als strategische Manager HR in een complexe professionele profit of non-profit organisatie met affiniteit voor de vraagstukken waarmee personeel in de zorg te maken heeft;
 • Senior leidinggevende ervaring aan/met groot HR-team;
 • Heldere visie op HR-beleid, organisatieontwikkeling en management development;
 • Aansprekende resultaten behaald in/met grote veranderprocessen;
 • Ervaring in medezeggenschapsprocessen en overleg met vakbonden.

Verdere persoonlijke kenmerken:

 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en tegengestelde belangen; diplomatiek en organisatiesensitief;
 • Effectieve communicatieve en sociale vaardigheden op alle niveaus;
 • Netwerker en verbinder, onderhandelingsvaardig;
 • Daadkrachtig, durft standpunten in te nemen, overtuigend en besluitvaardig;
 • Een betrouwbare partner; combineert een beleidsmatige visie met implementatievermogen en voortgangscontrole;
 • Is ambitieus en inspireert medewerkers om hun potentieel te benutten.
Aanbod

ViVa! Zorggroep is een innovatieve dienstverlenende organisatie met hoge ambities, in een markt die fundamenteel verandert. Werken bij Viva! Zorggroep betekent werken in een motiverende omgeving waarin ontwikkeling en ontplooiing worden gestimuleerd. Fulltime dienstverband; gestart wordt met een jaarcontract, met de intentie te verlengen voor onbepaalde tijd.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT in overeenstemming met de zwaarte van de functie; onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming van de Manager HR in de maand november 2019 af te ronden. De selectiegesprekken bij Viva! Zorggroep staan gepland op donderdag 21 november (ochtend). Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én gekwalificeerd bent, heb je tot en met woensdag 13 november aanstaande de mogelijkheid om te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer direct, je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.