Een daadkrachtige, ambitieuze, innovatieve, stuwende leider en deskundige op HRM

Gouda
Organisatie |

Gemiva

Gemiva is er voor mensen met een beperking, die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven. Zij draagt bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die zij ondersteunen en gebruikt haar expertise zodat cliënten zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit vindt plaats in hun eigen woon- of werkomgeving, op school of in één van onze 250 locaties in de provincie Zuid-Holland.

Gemiva ondersteunt ruim 5000 kinderen en volwassenen, in ruim zestig gemeenten. Dat doet zij met zo’n 3400 betaalde medewerkers en rond de 1200 vrijwilligers. Gemiva ondersteunt bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Zij vindt dat zij dat alleen goed kunnen doen als zij samenwerken. Met de mensen die zij ondersteunen, hun verwanten en vrijwilligers. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners. Vandaar haar motto: “Samen maken we het verschil”.

Centraal gelegen in Gouda is het Servicecentrum, met de ondersteunende diensten, zoals de afdelingen “Financiën & Informatievoorziening” (F&I), “Behandeling & Ondersteuning” en “Personeel, Organisatie & Opleidingen” en de Raad van Bestuur. Hier werken ongeveer 150 mensen, verdeeld over drie gebouwen. Ook cliënten van de Gemiva hebben er een werkplek in de kantinegroep en de administratiegroep.

Functie | Manager HRM

De dienst Personeel, Organisatie & Opleidingen” (HRM) van Gemiva is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het brede sociaal beleid van de organisatie. Daarbij werken de medewerkers van de dienst in ondersteunende zin nauw samen met de negen regiodirecties, de locatiemanagers en de managers van de andere ondersteunende diensten. Binnen de dienst zijn personeelsconsulenten, casemanagers inzetbaarheid en verzuim, praktijkbegeleiders, preventiemedewerkers, salarisadministrateurs, administratieve medewerkers en een staffunctionaris werkzaam. Ook de verantwoordelijkheid voor het leerlingenbeleid berust bij de dienst.

Gemiva wil graag een geïntegreerd werkende dienstverlening van de afdeling HRM bewerkstelligen die het primaire proces – de zorg van de cliënten – optimaal ondersteunt zodat zij hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren en de zorgmedewerkers en cliënten – daar waar mogelijk – ontzorgd worden. Vanwege het vertrek van de huidige manager per 1 juni 2022 zoekt Gemiva een daadkrachtige manager HRM, die nieuwe ondernemende impulsen geeft aan de dienst en de functies die deze binnen en ook buiten Gemiva vervult. Een belangrijke taak van de nieuwe manager is het creëren van gezamenlijkheid zowel binnen het team HRM als het implementeren van de reeds ingezette professionaliserings- en positioneringsslag van de afdeling. Deze ondernemende en visionaire manager HRM neemt deel aan het stichtingsbrede Managementoverleg.

 

Zichtbaar Betrokken Overzicht Balans Daadkrachtig Ondernemend Verbindend

Profiel

De persoon die we voor deze functie zoeken:

 • Beschikt over een passend opleidingspakket op academisch of HBO-plus niveau.
 • Is een ervaren en besluitvaardige manager HR, die haar of zijn sporen mede in de sector zorg en welzijn heeft verdiend.
 • Heeft een scherp zicht op het brede arbeidsmarktbeleid en alle ontwikkelingen die daarbij voor de positie van de Gemiva relevant zijn.
 • Beschikt over een ‘track record’ in het ontwikkelen en voeren van een opleidingsbeleid en het daartoe samenwerken met onderwijsinstellingen.
 • Kan de werking van applicaties/systemen die het HRM-beleid ondersteunen vanuit een heldere visie toetsen op toegevoegde waarde.
 • Stelt zich als leidinggevende toegankelijk op voor zijn of haar medewerkers, beschikt over de durf om hen ruimte te bieden, ondersteunt en faciliteert hen waar nodig, maar spreekt hen ook aan op hun prestaties en doet dat binnen heldere kaders.
 • Vervult haar of zijn rol vanuit het doorleefde besef dat de HRM-functie dienstbaar is aan het management van de organisatie en daaraan toegevoegde waarde moet bieden (en niet omgekeerd).
 • Beheerst de kunst van het ‘functioneel netwerken’ en is communicatief – zowel schriftelijk als mondeling – sterk.
 • Is toegerust met een frisse blik op en een scherp oog voor ‘de bedoeling’ van een organisatie als de Gemiva.

Verdere persoonlijke kenmerken:

 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en potentieel tegengestelde belangen; diplomatiek en organisatiesensitief.
 • Effectieve communicatieve en sociale vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden; goed reflectief vermogen.
 • Daadkrachtig, durft standpunten in te nemen, overtuigend en besluitvaardig en zorgt dat er geleverd wordt.
 • Een betrouwbare en inspirerende en verbindende sparring partner, combineert een beleidsmatige visie met implementatievermogen en voortgangscontrole.
 • Is ambitieus en inspireert medewerkers en organisatie om hun potentieel te benutten door aandacht en duidelijkheid.
 • Communicatief en sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties.
 • Gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
Aanbod

Een inspirerende positie in een schitterende organisatie met dito cliënten en medewerkers. Vooral ook een strategische functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie die ergens voor staat! Een organisatie met een hoge ambitie, die positief is en waar men open met elkaar omgaat.

 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg ingeschaald in FWG 75.
 • Een jaarcontract van 32-36 uur, dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% en een werkkostenregeling tot € 450,- per jaar.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Procedure

De procedure is er op gericht om voor eind juni 2022 tot aanstelling over te gaan.

De gesprekken met K+V zijn in week 22 en 23. De eerste ronde gesprekken bij Gemiva zijn op dinsdag 21 juni en de gesprekken met de adviesgremia zijn op maandag 27 juni. In week 26 volgt er dan nog een arbeidsvoorwaardengesprek.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk 22 mei aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.

Je kunt al je vragen stellen aan Frank Wolff, 06-1595 4079 of Frank Snethlage 06-5131 0178.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager HRM
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.