VERBINDT EN VERNIEUWT PROCESSEN

Velsen-Noord
Organisatie |

Viva! Zorggroep

ViVa! Zorggroep is een professionele zorgondernemer. Wat we doen, doen we goed. Oftewel, we leveren ‘gewoon’ goede zorg, het liefst samen met de mantelzorger en naaste familie van de cliënt. We geven daarbij de prioriteit aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. We ondersteunen deze cliënten zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt en zijn netwerk staan voorop. De indicatie is leidend voor de professionele inzet. De mogelijkheden van de cliënt en de mantelzorger zijn uitgangspunt. Wij zijn persoonlijktoegankelijk, betrouwbaar, positief, dynamisch en betrokken.

Voor het realiseren van de strategische ambities van ViVa! Zorggroep is de inzet van technologie cruciaal. Het legt het fundament waarop en waarmee ViVa! Zorggroep wendbaar is in het leveren van zorg. Het wordt gezien als een middel om te excelleren binnen de primaire processen. Daarmee is digitaal het nieuwe normaal geworden.  Dit vraagt een volwassen ICT-dienstverlening van hoogwaardig niveau en optimale samenwerking op het technologiedomein tussen de lijnorganisatie en ICT. Vanuit de ICT-strategie 2020-2024 wordt de komende jaren ingezet op transformatie. Centraal staan: de “basis op orde”, het gefaseerd uitbesteden van ICT-diensten, en specifiek gecreëerde financiële ruimte voor digitale innovatie ten behoeve van nieuwe en/of verbeterde zorg bij de cliënt. De huidige afdeling ICT (20 FTE) zal zich ontwikkelen tot een afdeling IV & ICT.

Functie | Manager Informatievoorziening & ICT

De positie van Manager Informatievoorziening & ICT (hierna IV & ICT) is een nieuwe functie binnen ViVa! Zorggroep. Vanuit deze rol kun jij dus hèt verschil maken en is er volop ruimte deze rol zelf vorm te geven. Je maakt deel uit van het Managementteam van de organisatie.

Wij zijn op zoek naar kandidaten, die zich uitgedaagd voelen om de volgende opgaven te realiseren.

  • Visie en beleid

Als Manager IV & ICT ben je verantwoordelijk voor de ICT-visie. De toename van de vraag en de steeds krapper worden arbeidsmarkt vragen om belangrijke veranderingen. De (verdere) inzet van informatietechnologie wordt in de branche gezien als speerpunt voor de toekomstige inrichting van de zorgprocessen. Digitalisering van diensten, goede en veilige informatie-uitwisseling en technologie maken zorg in de toekomst mogelijk.

Als Manager IV & ICT voel jij de ambitie om het verschil te gaan maken en breng je vernieuwende inzichten in om de zorg efficiënter te maken en betaalbaar te houden. Binnen het Managementteam ben jij de aanjager van de discussie hierover, bespreekt toekomstvisie en mogelijkheden en zet dat om in een realistisch beleid.

ViVa! Zorggroep stemt de organisatie voortdurend af op de reis van cliënt en medewerker en in die dynamiek worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de informatievoorziening. Jij treedt op als eigenaar van het informatiemanagement (extern vanuit markt, demografie en zorgketen naar intern van strategisch naar operationeel) en weet de complexiteit daarvan terug te brengen naar praktische en begrijpelijke concepten.

  • Klantgericht organiseren

In jouw rol geef je leiding aan, profileert en positioneert, de afdeling IV &ICT en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Je draagt zorg voor de voortdurende professionele ontwikkeling van je medewerkers. Je bent daarbij een belangrijke schakel tussen diverse organisatieonderdelen en disciplines.

De afdeling IV & ICT vormt zich maximaal naar de behoeften van het primair proces. Samen met jouw medewerkers vertaal je dat in een plan voor de ontwikkeling en opbouw van de afdeling IV & ICT, processen, rationele en betrouwbare informatiesystemen en to-the-point informatievoorziening door middel van moderne (BI) technieken. Je staat in nauw contact met de (lijn en staf) directeuren en managers, meet tevredenheid en denkt proactief mee op welke wijze zij hun integrale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Je hebt overzicht op alle onderdelen van IV & ICT en kunt optreden als sparringpartner voor de inhoudelijk specialisten.

Processen worden ingericht vanuit het perspectief van de klant en vereenvoudigd, gestandaardiseerd en gedigitaliseerd voor het benutten van schaal- en efficiencyvoordelen. In jouw rol bewaak je en stuur je op het totale niveau van dienstverlening. Je bent realistisch in je doelen en maakt waar wat is afgesproken.

  • Governance en projecten

Met jouw team lever je een proactieve bijdrage aan de digitale ontwikkeling van zorgproducten en leid je deze (innovatie)projecten, of draag je bij aan een dergelijk project dat door een ander MT-lid wordt geleid. Gezien het strategische belang zal het domein van informatietechnologie en informatievoorziening gepaard gaan met omvangrijke investeringen. Dit vraagt om een zorgvuldig proces van beleids- en besluitvorming, waarbij de Raad van Bestuur in staat is om verantwoordelijkheid te nemen.

Jij zorgt voor een transparante en voorspelbare cyclus van besluitvorming, mandatering en verantwoording op het hoogste niveau (in portfolio stuurgroep), over going-concern en specifieke programma’s en projecten. Deze onderdelen passen logisch in het meerjarige ICT-beleid of besproken aanpassingen daarvan.

Je bent verantwoordelijk, of medeverantwoordelijk als er wordt samengewerkt met ketenpartners, voor het management van (investerings)projecten, de aansturing en bezetting van de projectteams met interne en externe medewerkers, de inhuur van expertise en het contractmanagement met externe partijen en leveranciers. Je ziet toe op gunstige voorwaarden en scherpt de onderhandelingen zo veel als mogelijk aan.

Strategisch, ambitieus en dienstverlenend

Profiel

De selectie vindt plaats op basis van het vertrouwen dat jij de geschetste uitdagingen goed aankunt en dat je uit het juiste hout bent gesneden voor het type manager dat wij zoeken. Ervaring in de branche kan bij gelijke geschiktheid relevant zijn, maar geldt nadrukkelijk niet als voorwaarde om aan de procedure deel te nemen.

Wij komen graag in contact met kandidaten, die zich herkennen in de volgende beschrijving.

  • Ervaring en motivatie

Uit jouw CV en sollicitatiebrief spreekt een academisch werk- en denkniveau, met opleidingen (informatie- en verandermanagement, bestuurskunde) én eerdere functies, die relevant zijn. Je beschikt over senior ervaring als leidinggevende van professionals en bent gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren.

Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar jouw argumentatie om juist in deze fase van jouw loopbaan te kiezen voor deze functie bij ViVa! Zorggroep en, indien van toepassing, over te stappen naar de VVT-sector. Je toont hierbij de gevraagde affiniteit en ambitie vanuit jouw werkveld en je kunt ons al meenemen in een eerste richting van de ontwikkelingen die we met jou gaan meemaken. Je overtuigt direct in visie en aanpak.

  • Leiderschap

In jouw presentatie staan jouw stijl van en visie op leiderschap centraal. Je bent in staat om een beeld te schetsen langs welke weg je een eigen en onderscheidende vorm hebt gevonden voor je rol als leider en dat je in staat bent om dat snel van toegevoegde waarde te laten zijn voor een organisatie.

Je beschrijft in de wederzijdse kennismaking wat voor jou werkt, hoe je delegeert en verantwoordelijkheden in je teams belegt. Uiteraard weet je een concreet succes te benoemen; een resultaat op basis van jouw commitment en sturend vermogen, tot stand gekomen in complexe omstandigheden met weerstand.

  • Persoonlijkheid

Je beschikt over visie, weet te sturen en richting te geven, waarbij je resultaten boekt door uitgekiende oplossingen die echt werken en daadwerkelijk de processen verbeteren. Je kracht zit in het management van programma’s en projecten; met draagvlak vooraf, met durf, creativiteit, overtuiging en doorzetting realiseren en met borging achteraf.  De tevredenheid van de gebruikers is voor jou bepalend voor het succes.

Je bent representatief en beschikt over een natuurlijk overwicht, dat je gepast en effectief inzet waardoor je mensen bindt en boeit, maar tegelijk duidelijk maakt dat men niet om jou heen kan. Jouw uitstraling is energiek, fris en positief waardoor je inspirerend en motiverend werkt op je gesprekspartners.

Jij bent een manager die oprechte interesse toont voor zijn of haar medewerkers. Tegelijkertijd ben je scherp op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen. Je bent onafhankelijk en durft besluiten te nemen. Je werkt vanuit jouw eigen autonomie maar kan leiderschap of positie prima delen.

Aanbod

Met dit profiel kies je voor een toonaangevende functie in een inspirerende omgeving. Een organisatie met de ambitie om voorop te blijven lopen en met een omvang die dat mogelijk maakt. Salarisvoorwaarden zijn marktconform en volgens cao VVT, met maatwerk waar nodig en mogelijk.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand december af te ronden. De exacte planning van de selectie- en adviesgesprekken bij ViVa! Zorggroep volgt z.s.m. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats. Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Met de gekozen kandidaat vindt aansluitend het arbeidsvoorwaardengesprek plaats, waarbij referenties worden ingewonnen.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot maandag 7 december a.s. de mogelijkheid om te reageren, door onderaan bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V krijgen (vertrouwelijk) nadere informatie en worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! De vacature is wegens voldoende geschikte kandidaten eerder gesloten.

Manager Informatievoorziening & ICT
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.