Manager Jeugdgezondheidszorg – GGD Flevoland

Daadkrachtig leider met lange termijn visie
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Manager Jeugdgezondheidszorg

De lokale JGZ teams (met ongeveer 50 medewerkers) zijn basis- en jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, administratieve medewerkers, casus regisseurs en beleidsmedewerkers. De medewerkers werken vanuit de gedachte van positieve gezondheid én eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Teams werken veelvuldig op scholen en met lokale en regionale partners samen in de (jeugd)gezondheidszorg, de jeugdhulp en de welzijnssector binnen de jeugd en het sociaal domein.

De opgaven zijn grofweg:

Intern

 • Een goede balans vinden tussen strategie en de operatie.
 • Het bouwen aan de teams. Onderdeel hiervan is de inzet op teamvorming en het aannemen/benoemen van vier coördinatoren die de manager JGZ en het team gaan helpen om meer focus aan te brengen in de dagdagelijkse coördinatie zodat er efficiënter gewerkt kan worden.
 • Visie op de in- en doorstroom én het ontwikkelen van personeel. Het verbinden van de juiste professionals en artsen aan de organisatie zodat de bezetting beter op orde komt. Bovendien staat het opleiden van medische en verpleegkundige professionals met stip bovenaan.

Extern

 • De positionering van de JGZ en de profilering naar de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Zichtbaar zijn in stuurgroepen, bij ketenpartners en bestaande relaties met de beleidsambtenaren verder uitbouwen. Ervoor zorgen dat de benodigde financiën en budgetten worden toegekend.
 • Naast het uitvoeren van het basistakenpakket JGZ voeren de medewerkers op verzoek per gemeente verschillende, extra taken uit (zogenaamde plustaken) vanuit subsidieaanvragen en daarbij behorende verantwoordingen. Het vinden van de juiste aansluiting hierop zodat vraag en aanbod wordt afgestemd.
 • Overeind blijven in een complex speelveld en blijven innoveren.

Welke rol pak jij?

Je hebt een initiërende en coördinerende rol bij het vormgeven en implementeren van een integraal beleid binnen de JGZ. Je behartigt op strategische en tactische wijze de belangen van de teams en de organisatie. Je hebt veelvuldig contact met de vijf Flevolandse gemeenten en de netwerkpartners.

In de tussenliggende periode zorg je voor de juiste overdracht en de doorontwikkeling van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de P-kant; de personeelsbezetting, jaargesprekken en beoordelingsgesprekken en je zorgt voor een goed opleidingsklimaat binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor de begroting, de jaarrapportages en een adequate bedrijfsvoering.

Je bent lid van het managementteam van het organisatieonderdeel GGD GHOR en draagt vanuit deze rol samen met de collega’s leidinggevenden zorg voor de verdere groei en ontwikkeling van GGD Flevoland als geheel, waaronder de samenwerking met JGZ Almere, dat een apart organisatieonderdeel is.

Profiel

Inspirerende en bevlogen manager

Je bent een mensgericht leider, stevig, die doet wat zij of hij zegt en je durft keuzes te maken vanuit een lange termijnvisie.

Wat breng je mee:

 • Een afgeronde HBO+/WO-opleiding en aantoonbare werkervaring als Manager in het sociaal domein, bij een gemeente of de (jeugd)gezondheidszorg;
 • In staat om nieuwe kansen in het werkveld te signaleren, benutten en implementeren;
 • Aantoonbare netwerkvaardigheden en politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Enthousiast en verbindend;
 • Overtuigingskracht en Resultaatgericht;
 • Ervaring met visie en strategieontwikkeling;
 • Het vermogen om complexe bedrijfsprocessen te overzien.
Initiatiefrijk Daadkrachtig Besluitvaardig Lange termijn visie Geduld Stevig Schakelvermogen Prioriteren

Over de organisatie

GGD Flevoland

GGD Flevoland speelt een centrale rol in de publieke gezondheid van de Provincie Flevoland en de ruim 440.000 inwoners van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. De organisatie werkt voor en met deze gemeenten en samenwerkingspartners aan de publieke gezondheid in Flevoland. GGD Flevoland (550 medewerkers en een omzet van ruim € 65 miljoen) wordt bestuurd en grotendeels gefinancierd door de zes gemeenten.

Kerntaak is de gezondheid en veiligheid van burgers te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Inwoners moeten beschermd worden tegen gezondheidsbedreigende factoren (zoals infectieziekten), die de gezondheid van de inwoners monitort en die gezond gedrag en een gezonde leefomgeving, zoals leefstijl, stimuleren. Voor veel activiteiten wordt ingezet op preventie en op positieve lange termijneffecten.

Daarnaast voert de GGD Flevoland op verzoek van de gemeenten ook nog andere taken op contractbasis uit, onder andere binnen het sociaal domein. Tevens is de GGD een operationele dienst van en voor gemeenten tijdens rampen en crisissituaties (GHOR). GGD Flevoland werkt op een aantal processen nauw samen met de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Binnen het organisatieonderdeel GGD GHOR zijn de volgende afdelingen actief: Toezicht (kinderopvang en WMO), Maatschappelijke Zorg (o.a. vangnet en advies, OGGz), Algemene Gezondheidszorg (waaronder infectieziekten, centrum seksueel geweld, reizigersadvisering, medische milieukunde en TBC), Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsbevordering & Onderzoek.

JGZ voert in het kader van de Wet Publieke Gezondheid het wettelijk basistakenpakket JGZ 4-18 jaar (inclusief het Rijksvaccinatieprogramma) uit en draagt zo bij aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen en jongeren. JGZ werkt preventief om gezondheid te bevorderen, waarbij het geven van informatie, advies en kortdurende ondersteuning belangrijke onderdelen zijn.

Behandeling is bewust geen onderdeel van de JGZ, dit wordt afgestemd en in goede samenwerking met de ketenpartners uitgevoerd. Er wordt doorlopend gewerkt aan vernieuwing van het basistakenpakket JGZ. Innovatie is belangrijk zodat het aanbod blijft aansluiten op de behoeften van ouders en kind. Momenteel is dit vertaald naar de ontwikkeling van 3 verschillende zorglijnen: weinig tot geen zorgen, lichte zorgen en ouders en jeugdigen met zorgen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd samen met alle medewerkers waarbij diverse pilots zijn uitgevoerd.

Aanbod

Aansprekende functie

Een stevige functie met veel teamdynamiek bij een maatschappelijke organisatie met ruimte voor eigen inbreng. Je geeft samen met je collega’s richting aan de organisatie en inhoud aan de preventieve jeugdgezondheidszorg in Flevoland. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Het maximum salaris bedraagt € 6.777,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Er is een individueel keuzebudget van 17.05% per maand en een pensioen bij het ABP fonds.

Procedure

K+V begeleidt deze procedure. Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend (digitaal) gesprek bij K+V, daarna vinden twee gesprekken plaats bij GGD Flevoland op dinsdagochtend 16 april.

We checken referenties en een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Samen werken aan gezond en veilig opgroeien en leven in Flevoland
GGD Flevoland is een publieke gezondheidsorganisatie van en voor iedereen.
GGD Flevoland werkt voor en met alle inwoners van Flevoland, met verschillende achtergronden, sekse, geaardheid en levensovertuigingen. De organisatie gelooft dat er innovatiever en creatiever gewerkt kan worden met een divers samengesteld personeelsbestand en nodigt iedereen die aan het profiel voldoet, uit te solliciteren.

Geïnteresseerd

werken bij een betekenisvolle organisatie?

Herken jij je in het profiel en de ambities? We leren je graag kennen. We zien je reactie graag tegemoet voor 31 maart 2024.

De vacature is in behandeling bij Micha van Aart (06 463 90312) en Frank Wolff (06 1595 4079). Zij zijn beiden bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn- managementrollenmeting in te vullen. 

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.