Manager Services – Profila Zorggroep

Regisseur van ICT, vastgoed en de overige facilitaire dienstverlening
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Profila Zorggroep

Profila Zorggroep geeft met een jaaromzet van € 42 miljoen professionele zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen met een (intensieve, complexe) ondersteuningsvraag. Profila Zorggroep begeleidt ongeveer 1100 mensen op woonlocaties, dagbestedingslocaties, gezinshuizen of ambulant in de regio’s Zuid-Holland, Utrecht, de Veluwe en Noord-Nederland. Profila Zorggroep komt voort uit een fusie tussen Profila Zorg, EBC Zorg en Stichting Grip op je leven. Deze organisaties zijn met elkaar verbonden vanuit de kernwaarden van het christelijke geloof. Deze identiteit is een belangrijk fundament van de organisatie en voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers.

Zoals vele zorgorganisaties staat Profila Zorggroep voor flinke uitdagingen. Philip Miedema, de Bestuurder: ”Onze organisatie wordt gekenmerkt door bevlogen zorgprofessionals, met een enorme drive om de mens met een hulpvraag hoe dan ook te ondersteunen. Dat willen we uiteraard behouden maar het heeft er toe geleid dat Profila Zorggroep een breed portfolio heeft ontwikkeld. Er is vanuit een gezonde bedrijfsvoering behoefte aan strategische focus op wat we willen zijn, waarbij we keuzes zullen maken: versmallen, behouden of verbreden. Dit zal van grote invloed zijn op het vastgoed en het lange termijn huisvestingsplan. Verder geldt voor alle ondersteunende functies dat we verder willen integreren en harmoniseren. Voor deze gefuseerde organisatie met een groot, gedecentraliseerd verzorgingsgebied is op dit punt nog veel te winnen aan efficiency en kwaliteit”.

Het Managementteam bestaat uit de Bestuurder, de vijf managers van de zorgclusters, de Manager Expertisecentrum, de Bestuurssecretaris, de Manager HRM, de Manager Finance & Control en de Manager Services. De Manager Services is een nieuwe functie en geeft leiding aan de afdelingen Vastgoed, ICT, Facilitair (waaronder technische dienst) en Inkoop, totaal 17 medewerkers. Als lid van het Managementteam heb je een prominente positie en een voorbeeldfunctie. Van alle managers van Profila Zorggroep wordt daarom verwacht dat zij meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente zijn.

Functie

Manager Services

De Manager Services is een nieuwe functie; dit betekent dat je ruimte krijgt om het naar eigen inzicht verder in te vullen. Dat geldt zowel voor de aansturing van de afdelingen als om je rol in het Managementteam. Als Manager Services krijg je de volgende opdrachten:

Inhoudelijke ontwikkelingen: Je hebt primair de rol als manager en regisseur van de dienstverlening op de vastgoed, ICT en de overige facilitaire functies. De meer complexe onderwerpen en veranderingen zullen om jouw inhoudelijke betrokkenheid vragen. Binnen jouw portefeuille vinden de grotere investeringen plaats, die goed beheerst moeten worden. Je ziet toe op en geeft leiding aan een professionele projectorganisatie zodat de planvorming, realisatie en implementatie volgens verwachting en binnen budget verlopen.

De komende jaren zal sprake zijn van een omvangrijk investeringsprogramma in vastgoed en huisvesting, volgend uit de strategische koers van de organisatie. Je zet wind in de zeilen om de innovatieve kracht van met name de ICT functie te behouden, onder meer door goed aansluiting te houden bij de technologische ontwikkelingen. De voorgeschreven gegevensuitwisseling in de zorg zal de komende periode veel aandacht vragen. Verder geef je structuur aan een centrale inkoopfunctie en het daarmee verbonden contractbeheer en -management.

Samenwerking staf en lijn: De belangrijkste opdracht van de stafafdelingen ligt in het optimaal en proactief ondersteunen van de verschillende zorgclusters en zorgprogramma’s. Je handelt vanuit het dienstverlenend besef dat vanuit de facilitaire functies essentiële voorwaarden worden gecreëerd, zodat de inhoudelijke professionals het verschil kunnen maken voor de kwetsbare doelgroepen. Thema’s in de breedte zijn: professionaliseren, integreren en harmoniseren. Daarbij is behoefte aan betere positionering van de specialisten, met name in de advisering.

Je bent gericht op intensieve samenwerking met de lijn en hebt een sterk gevoel voor de wijze waarop de managers van de zorgclusters hun integrale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Jij bewaakt en stuurt op het totale niveau van dienstverlening en de samenhang tussen de verschillende afdelingen. Jij bent realistisch in de doelen en maakt waar wat is afgesproken.

Managen en duurzaam organiseren: Profila Zorggroep vraagt van de managers een stijl, die kan worden samengevat in richting geven, uitnodigen en ruimte laten met als hoofddoel de ontwikkeling van competenties van de medewerkers. Voor jou betekent leidinggeven samenwerken, dienend en gebaseerd op verbinding, waarbij aandacht voor de mens en de menselijke maat centraal staan. Je organiseert duurzaam, creatief en innovatief met een scherp oog voor de efficiency en effectiviteit van de processen. Je spart waar mogelijk en stuurt waar nodig.

In de aansturing van jouw afdelingen manage je de verwachtingen, maak je duidelijke keuzes, zorg je voor goede communicatie en ben je aanspreekbaar op de resultaten. Deze zakelijkheid past bij je en je weet de collega’s op een prettige en geaccepteerde manier te beïnvloeden en te versterken.

Dienstverlenend en Servicegericht Besluitvaardig met oog voor de medewerker

Profiel

We komen graag met jou in contact als je beschikt over een HBO/HBO+ werk- en denkniveau. Je bent door middel van opleiding en ervaring bedrijfskundig ontwikkeld. Je hebt de ervaring, bagage en het overzicht om op te treden als kartrekker van de genoemde ondersteunende afdelingen, waarbij je gebruik maakt en ruimte laat aan de inhoudelijke experts.

Tevens beschik je over de vereiste ervaring als leidinggevende van professionals en ben je gewend om als lid van het managementteam te opereren. Je hebt bewezen ervaring als manager van veranderingsprojecten.

Verder herken je jezelf in de volgende typering van je persoonlijkheid:

  • Scherp op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen;
  • Een sterke antenne voor wat er leeft waarbij oprechte interesse wordt getoond;
  • Flexibel en in verbinding, waarbij iedereen in waarde wordt gelaten;
  • Onafhankelijk, besluitvaardig en gericht op het halen van resultaten;
  • Praktische werkhouding, zichtbaar en benaderbaar;
  • Onderhandelingsvaardig.

Als deze functie je aantrekt, zien wij uit naar jouw reactie, ook als je denkt nog niet aan alle eisen te voldoen of nog wat meer ervaring moet opdoen. Ook laten we ons graag overtuigen door kandidaten met een achtergrond in andere sectoren, die zich herkennen in het profiel en blijk geven van affiniteit met de zorg.

Aanbod

Ben jij die allround manager met ervaring en gevoel voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, die graag een cruciale rol inneemt bij de toekomstige ontwikkeling van deze zorgorganisatie? Die in de complexiteit van de transitie een uitdaging ziet? En die successen ziet als een teamprestatie en daarbij voorrang geeft aan de ontwikkeling van zijn of haar medewerkers?

Dan biedt Profila Zorggroep jou een op ontwikkeling gerichte positie met het volgende aanbod:

  • Een dienstverband op basis van 32-36 uur per week;
  • Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, met inschaling in FWG 65, dat is een maximum salaris van € 6.446 per maand op fulltime basis (36 uur), per 1 juni 2024;
  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand juni 2024 af te ronden. Je start met een gesprek met K+V voor een kennismaking. Hierna volgen gesprekken bij Profila Zorggroep, waarvan de datum zo spoedig mogelijk zal volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met vrijdag 31 mei aanstaande de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Solliciteer direct’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.