Stevig faciliterend manager

Gouda
Organisatie |

Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep (Gemiva) is er voor mensen met een beperking, die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven. Zij draagt bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die zij ondersteunen en gebruikt haar expertise zodat cliënten zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit vindt plaats in hun eigen woon- of werkomgeving, op school of in één van onze 250 locaties in de provincie Zuid-Holland.

Gemiva ondersteunt ruim 5000 kinderen en volwassenen, in ruim zestig gemeenten. Dat doet zij met zo’n 3400 betaalde medewerkers en rond de 1500 vrijwilligers. Gemiva ondersteunt bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Zij vindt dat zij dat alleen goed kunnen doen als zij samenwerken. Met de mensen die zij ondersteunen en hun verwanten. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners. Vandaar haar motto: “Samen maken we het verschil”.

Gemiva beschikt over groot- en kleinschalige woonlocaties met appartementen en/of groepswonen, voorzien van een prettig woon- en leefklimaat. Ook is er een variëteit aan dagbestedingslocaties, logies en ambulante zorg . Het vastgoed van Gemiva is onderscheidend door de passende en eigentijdse huisvesting voor cliënten. Dit alles geeft een positief resultaat op het welbevinden van de cliënten en medewerkers. De huisvestingsvisie van Gemiva wordt vanuit vier pijlers gedefinieerd: kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en financiën. Voor de jaren 2020 tot 2025 staat er totaal € 65 miljoen aan investeringen aan vastgoed op de agenda.

Binnen Gemiva zijn enkele activiteiten en functies ondergebracht in de Dienst Vastgoed en Faciliteiten (V&F). Deze dienst heeft de expertise op het gebied van bouwen en huisvesten, onderhoud en technische service, vervoersmanagement en facilitaire zaken. De manager V&F ressorteert rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en neemt deel aan het managementoverleg. Tot het bij de functie behorende takenpakket behoort ook bijdragen aan het ontwikkelen en uitvoeren van het algemene beleid van Gemiva-SVG Groep, met een specifiek accent op de visie en de strategie omtrent vastgoed.

In de afgelopen twee jaar zijn de besluitvormingsprocessen rond huisvestingsprojecten heringericht. Voorts is een visie op huisvesting ontwikkeld, waarin vastgoed nadrukkelijk als een middel wordt gepositioneerd dat dienstbaar moet zijn aan goede en betaalbare zorg. Ook zijn regionale huisvestingsplannen vastgesteld. Daarop kan voortgeborduurd worden. Naast een serie grote en kleine bouwprojecten moet de komende jaren het proces rond onderhoud en verduurzaming verbeterd worden, onder meer via onderhoudsplannen inclusief aanpassingen voor verduurzaming.

Vanwege de pensionering van de huidige manager, begin 2022, is K+V voor Gemiva op zoek naar een kwalitatieve en relatiegerichte opvolger met expertise en overzicht in vastgoed en de daaraan gekoppelde financiële- en juridische vastgoedvraagstukken.

Issues die spelen:

 • Als dienst;
  • Ondersteunend zijn aan het leven van mensen met een beperking en de mensen die met hen werken.
  • Verder professionaliseren, de onderlinge samenwerking tussen afdelingen optimaliseren en de proactieve houding van de medewerker versterken.
  • De verbindende factor zijn op strategische vastgoedvraagstukken tussen financiën, vastgoed, facilitair, onderhoud en zorg.
 • Het ontwikkelen en exploiteren van meer grootschalige locaties door de toenemende complexe zorgvraag van de ouder wonende bewoners .
 • Het implementeren van nieuwe zorgtechnologie in de infrastructuur en gebouwen.
 • Duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van energie en materiaal beheer.
Functie | Manager Vastgoed en Faciliteiten

Wij zoeken een tactvolle, ondernemende, proactieve, resultaat- en servicegerichte manager V&F met sterke strategische en adviserende kwaliteiten. De te benoemen kandidaat heeft brede strategische vastgoedervaring zowel in beheer, ontwikkeling en onderhoud. Is zowel sterk in het vakgebied maar ook mens- en organisatiegericht met de mogelijkheid tot schakelen en het vermogen tot relativeren. Een breed handelingsrepertoire maakt de manager V&F een interessante gesprekspartner voor zowel bestuur, (Regio) directie als ook voor de externe partners. Balanceert natuurlijk tussen het handhaven van structuur en vrijheid van handelen.

Vastgoed verduurzaming beheer onderhoud contractering normatieve huisvestingscomponent ‘total-cost-of-ownership’

Profiel

De geschikte kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

 • Relevant academisch werk- en denkniveau, met een voorkeur voor een bouwkundige opleiding en een goed financieel inzicht.
 • Een ervaren manager met een brede oriëntatie in het aansturen van interne en externe professionals en vakspecialisten.
 • Ervaring met vraagstukken rond vastgoed, zoals nieuwbouwprojecten, het beheer van gebouwen en installaties, verduurzaming en exploitatie.
 • Ervaring met contractering met externe partijen en een relevant netwerk hierin.
 • Kennis van (ontwikkelingen in) gezondheidszorg is een pre, of aantoonbaar vermogen om zich een nieuwe bedrijfstak snel eigen te maken.
 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie en om de juiste prioriteiten te kunnen stellen.
 • Sterk in projectmatig werken.
 • Communicatief en sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties.
 • Gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
Aanbod

Een zeer mooie, interessante en stevige, maar vooral ook leuke functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie die ergens voor staat! Een organisatie met een hoge ambitie, die positief is en waar men open met elkaar om gaat.

 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg ingeschaald in FWG 75.
 • Een jaarcontract van 32-36 uur, dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% en een werkkostenregeling tot € 450,- per jaar.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Procedure

De procedure is er op gericht om voor 1 december een kandidaat te kunnen aanstellen. Gesprekken bij K+V vinden plaats in week 45 en 46. Gesprekken bij Gemiva-SVG vinden plaats in op 25 november.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u uiterlijk 7 november te reageren door bij “reageer direct” uw cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden!
Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06-5131 0178) en Frank Wolff (06-1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Vastgoed en Faciliteiten
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.