Verbindende leider en teamspeler

Hilversum
Functie | Manager Zorg & Bedrijfsvoering

Ben jij de kandidaat die de unieke kans wil grijpen om leiding te gaan geven aan het acute cluster en dit kernonderdeel van het ziekenhuis klaarstoomt voor de ingebruikname van de nieuwbouw in 2023?

In de structuur van Tergooi worden de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) duaal aangestuurd door een Medisch specialistisch Manager (MsM) en een Manager Zorg & Bedrijfsvoering (MZB), die rapporteren aan de Raad van Bestuur. De MZB stuurt meerdere RVE’s aan en werkt derhalve met verschillende MsM’s samen.

Kerntaken van de MZB zijn:

  • Samen met de MsM verantwoordelijk voor optimale en kwalitatief hoogstaande zorg en dienstverlening, het behalen van de resultaten en voor een efficiënte bedrijfsvoering van de toegewezen RVE’s.
  • Verantwoordelijk voor de samenwerking met de directe collega’s en managers van de stafafdelingen buiten de eigen RVE’s, en samen met hen verantwoordelijk voor het handelen in het belang van Tergooi.
  • Verantwoordelijk voor het in gang zetten van vernieuwende activiteiten en de ontwikkeling van producten en diensten die bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de RVE’s.
  • Leidinggeven aan de afdelingsmanagers, waaronder het scheppen van een uitdagend en positief werkklimaat en communicatie- en overlegstructuur, gericht op samenwerking en continu verbeteren.
  • Verantwoordelijk voor het bijdragen aan de doelstellingen, resultaten en organisatieontwikkeling van het ziekenhuis als geheel, waaronder ziekenhuis brede projecten en functionele aandachtsgebieden.

Als MZB van het acute cluster ben je verantwoordelijk voor de dynamische onderdelen SEH, de IC, de OK en de opname-afdelingen en heb je de regiefunctie voor een planmatige crisisorganisatie bij calamiteiten en piekbelasting. Binnen de vastgestelde contouren van de nieuwbouw heb je een belangrijke taak om de processen van de acute as in het nieuwe ziekenhuis efficiënt in te richten en de mogelijkheden van de ‘state of the art’ technologie optimaal te benutten. Tevens is dit hét natuurlijke moment om te bouwen aan een deltaplan voor het oplossen van de chronische schaarste aan deskundig personeel binnen deze RVE’s.

Je maakt deel uit van het team van vijf MZB’s, die de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om het algemeen belang van het ziekenhuis te laten prevaleren. Je houdt overzicht op het operationeel functioneren van jouw RVE’s, spart regelmatig met de afdelingsmanagers, denkt mee bij onderkende knelpunten, werkt aan structurele procesverbeteringen en deelt de meer tactische onderwerpen met de andere MZB’s. Voor de MsM’s en de afdelingsmanagers vult de MZB aan op het managen van ingewikkelde processen, het buitengewone, en het gericht aandacht geven aan de klantbeleving, de veiligheid en opvolging van incidenten en klachten.

Profiel

Wij zoeken een doortastende Manager Zorg & Bedrijfsvoering die met veel energie en een positief-kritische houding leidinggeeft aan het acute cluster. Daarnaast ben je een teamspeler van nature: communicatief, verbindend, oplossingsgericht en sterk in de samenwerking. Je kunt daarbij de eigen belangen ondergeschikt maken en hebt als eerste impuls om te de-escaleren en te zoeken naar creatieve oplossingen.

De functie vraagt om een academisch denk- werkniveau en ruime managementervaring in complexe organisaties. Kandidaten met ervaring in de medisch specialistische zorg zijn uiteraard interessant. We laten ons echter graag overtuigen door kandidaten met een achtergrond in andere sectoren, die zich herkennen in de omschreven persoonskenmerken en relevante ervaring kunnen inbrengen (zoals capaciteitsmanagement in organisaties waar hoge risico’s spelen en of crises waar je van dag tot dag mee kan worden geconfronteerd). Je bent gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te functioneren en je kunt voorbeelden geven van je bijdrage op strategisch niveau, waarbij je inzicht hebt getoond en weerstanden hebt weten te overwinnen.

Door je opleiding en werkervaring ben je bedrijfsmatig sterk en ben je in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor alle aspecten van bedrijfsvoering. Je hebt de relevante achtergrond- en ervaringskennis die je in kunt zetten om complexe organisatievraagstukken te analyseren, beleid te ontwikkelen en uit te voeren. In de aanvulling op het team MZB’s gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met ervaring en inhoudelijke bagage in (één of meer van) de domeinen organisatieontwikkeling, HR en procesmanagement.

Je bent als inspirerend en enthousiast leider in staat om op een initiatiefrijke en resultaatgerichte wijze in te spelen op veranderingen en ook om deze te initiëren. In je leiderschapsstijl ben je koersvast en zakelijk maar je kunt ook waar nodig flexibel zijn. Bovendien heb je een stevige persoonlijkheid en ben je sociaal en sensitief. Je zorgt voor zichtbaarheid in alle geledingen van de organisatie, je neemt je collega’s mee in je aanpak en weet op natuurlijke wijze draagvlak te creëren voor veranderingen. Je denkt in processen en structuren en beschikt over implementatiekracht.

Senior met natuurlijk gezag,
zichtbaar en gericht op gezamenlijk belang

Organisatie |

Tergooi

Tergooi is hét ziekenhuis van de regio Gooi- en Vechtstreek, met als speerpunten ouderen, oncologie en hart- en vaatziekten. In het ziekenhuis werken 2.700 medewerkers, 200 medisch specialisten en 400 vrijwilligers. Tergooi is een belangrijk opleidingsziekenhuis en initieert wetenschappelijk onderzoek.

De visie van Tergooi is: Zorg moet dichterbij. Zorg dichterbij gaat om zorg die van waarde is voor de patiënt. Als je dichtbij de mens staat, ben je in staat om aandacht en zorg te verlenen die bijdraagt aan kwaliteit van leven. Dichterbij heeft daarnaast ook te maken met de fysieke afstand. Tergooi gaat zorg letterlijk dichterbij brengen door zorg op de juiste plek aan te bieden. Dit door zorg bij de patiënt thuis te organiseren, bij de huisarts, in het verpleeg- of verzorgingshuis of in het Regionaal Medisch Centrum. Hierdoor kan zorg die echt in een complexe en kostbare ziekenhuisomgeving moet plaatsvinden, daar ook blijven plaatsvinden. Innovatieve e-healthmethodes ondersteunen de nieuwe zorgconcepten. Om waardevolle zorg te kunnen worden de locaties Hilversum en Blaricum samengevoegd en wordt een volledig nieuw ziekenhuis op locatie Hilversum gebouwd. Deze ingezette vernieuwing zorgt voor veel beweging. Met de uitdaging om innovatieve zorgoplossingen, technologische ontwikkelingen en nieuwe zorgvormen toe te passen en tegelijkertijd het rendement structureel te verbeteren.

Aanbod

De Raad van Bestuur zet in op de kandidaat die zich thuis kan voelen in de open en respectvolle cultuur van Tergooi en heel bewust om die reden besluit om de overstap te gaan maken. Je wordt in het bijzonder aangesproken door de gepassioneerde collega’s, de korte lijnen en de ruimte die wordt geboden om te veranderen, te verbeteren en te ontwikkelen.

Tergooi biedt een spilfunctie voor de gemotiveerde kandidaat, die floreert in een dynamische omgeving. Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform volgens de cao-ziekenhuizen.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand september 2021 af te ronden. Je start met een gesprek in Veenendaal bij K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen twee gespreksrondes bij Tergooi, met een selectiegesprek op maandag 13 september (9.00 – 13.30 uur) en adviesgesprekken op maandag 20 september (17.00 – 20.00 uur). Een assessment voor de benoembare kandidaat is gepland op maandag 27 september. Rond dat moment worden ook de referenties ingewonnen.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met dinsdag 7 september aanstaande de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-10452989) of mevrouw Micha van Aart (06-46390312).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Manager Zorg & Bedrijfsvoering
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.