K+V werving selectie interim management

Richtinggevende leider: koersvast en met overzicht

Midden van het land
Organisatie |

VG-organisatie

Het betreft een kleinere instelling die zorg- en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie is een warme organisatie met oog en liefde voor mensen en werkt gedreven vanuit christelijke waarden (protestants christelijke identiteit).

Ter overbrugging naar de komst van een vaste functionaris (na de zomer) wordt gekozen voor een interim invulling.

Samen met de bestuurder en de manager bedrijfsvoering vormt deze manager Zorg het MT. De zorgmanager stuurt teamleiders aan en de behandeldienst.

Van de interim manager wordt verwacht dat hij/zij leiding/richting geeft aan de dagelijkse zorg die in de teams onder aansturing van teamleiders wordt uitgevoerd. Met focus op koers, kwaliteit van zorg, budget en waarde gedrevenheid.

Functie | Manager Zorg
  • ruime en recente ervaring als interim manager in de VG
  • gewend om te werken tussen bestuur en teams
  • een natuurlijke leiderschapsstijl, gestoeld op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • sturend vanuit overzicht en koersvast, waarbij medewerkers worden uitgedaagd de eigen regelcapaciteit te benutten
  • vermogen om natuurlijk in te kunnen voegen in lopende organisatieontwikkelingsfase
  • bij voorkeur aansluiting en minimaal affiniteit met zorgorganisaties met pc-identiteit

Koersvast en met overzicht

Profiel

De opdracht start op 1 juni aanstaande en heeft een doorlooptijd van 3-4 maanden, met een inzet van drie dagen per week.

Geïnteresseerd

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor deze positie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren door uw cv, motivatie en indicatie van tarief te uploaden. Deze opdracht is in behandeling bij Chris Boven, associé, 06-1074 3267.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Zorg
Interim
24 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.