Vacature Medewerker Interne Controle

Analytische en energieke procesondersteuner

Oirschot
Organisatie |

Gemeente Oirschot

Oirschot is een unieke gemeente binnen de Brainportregio en De Kempen en telt vijf kernen: Oirschot, Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en Westelbeers. Met ruim 18.000 inwoners is het een kleine, krachtige, kwalitatief groene gemeente die bewust aanstuurt op samenhang met de omgeving. Rijk aan prachtig erfgoed en verrassende natuurgebieden. Vanuit de kernboodschap: ‘Monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis’ werkt Oirschot aan een levendige en leefbare gemeente voor inwoners, bedrijven en toeristen. Hier gaat het om de verbinding met de samenleving en het ondersteunen van goede initiatieven. En het is belangrijk dat iedereen mee kan doen! Een mooie, schone en veilige gemeente is waar het om gaat. Oirschot bruist van de ambitie en heeft hechte samenwerkingen met partners in de regio. De focus voor de komende jaren is gericht op een verdere professionalisering van de organisatie (onder andere door de wendbare medewerker) en het verbeteren van het procesmatig werken (integraliteit en planmatigheid zijn belangrijk hierbij). De ambtelijke organisatie van de gemeente Oirschot bestaat uit vier teams: Sociale Leefomgeving & Externe Dienstverlening, Ondernemen & Ontwikkelen, Mobiliteit, beheer & realisatie, Bedrijfsvoering & Interne Dienstverlening.
Voor dit laatste team zoeken we een Medewerker Interne Controle. Een nieuwe rol om samen met de (nieuwe) Business Controller en 100 andere collegae te werken aan goed lopende processen. Dit is een voorwaarde om de ambities van de gemeente waar te gaan maken en met focus te werken aan integrale opgaven.

In Oirschot wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: respect & vertrouwen, bevlogenheid & lef, in contact zijn & samenwerken en netwerken. In Oirschot zijn de lijnen kort, de bevlogenheid hoog, de ambitie stevig en kun je echt impact hebben! Voor deze gemeente met een bevlogen familiecultuur zoeken wij een enthousiaste medewerker interne controle.


Wil jij de nieuwste vacaturevideo’s van K+V als eerste zien? Abonneer je op ons YouTube-kanaal.
Abonneren

Functie | Medewerker Interne Controle

Je bent de motor achter en van interne controles en bent actief met het opzetten en uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles om de werking van de processen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen te toetsen en waar nodig aanbevelingen te doen ter verbetering. Je werkt aan de professionalisering hiervan en zorgt dat iedereen het nut ziet van goede processen. Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en weet deze ontwikkelingen door te vertalen naar de administratieve organisatie en (verbijzonderde) interne controles. Voor het management treed je hierbij proactief op als sparringpartner, adviseur en/of procesbegeleider op het gebied van administratieve organisatie, zodat de processen worden voorzien van de juiste beheersmaatregelen en, door het team zelf, uit te voeren interne kwaliteitscontroles om ‘in control’ te zijn.

Jouw rapportages maken onderdeel uit van een early warning systeem en dragen bij aan het lerend vermogen van de organisatie. De rapportages zijn informatief voor sturing, beheersing en besluitvorming. Het is daarom belangrijk dat je goed in staat bent om zowel schriftelijk als mondeling verantwoording af te leggen over de werkzaamheden en observaties die je hebt gedaan.

 • Je voert jaarlijks een risicoanalyse uit als basis voor het door jou op te stellen jaarlijks controleplan. Hierin zijn de controles inzake rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid opgenomen.
 • Je rapporteert aan het managementteam en college over de voortgang van het controleplan en op hoofdlijnen over de uitkomsten van de onderzoeken.
 • Je voert interne controles uit binnen de verschillende bedrijfsprocessen. Zo controleer je bijvoorbeeld betaalde facturen steekproefsgewijs op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
 • Je ondersteunt de proceseigenaren bij de verbetering en de vastlegging van de procesanalyse.
 • Je adviseert proactief over de te nemen beheersmaatregelen in de processen zelf en (periodiek) door het team zelf uit te voeren kwaliteitscontroles.
 • Voor jouw werkgebieden heb je contact met onze accountant.
 • Je bewaakt belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving en bewaakt mede de implementatie hiervan.

Onafhankelijk Energiek Analytisch Duidelijk Samenwerker Structureren Onderzoeken Communicatief Sensitief Enthousiast

Profiel | hulpvaardige instelling
 • Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau en een afgeronde relevante opleiding (bijvoorbeeld bedrijfseconomie of accountancy, aangevuld met vakgerichte cursussen over bijvoorbeeld interne audits).
 • Werkervaring op het gebied van de AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) is een pré.
 • Je hebt een heldere visie op proces- en kwaliteitsmanagement en de ontwikkeling van het interne beheersingssysteem.
 • Door jouw heldere uitleg, zowel mondeling als schriftelijk, en hulpvaardige instelling krijg je de collega’s binnen de kortste keren mee en creëer je begrip voor interne controles.
 • Je hebt een helikopterview, goed ontwikkelde analytische vaardigheden en beschikt ook over het vermogen om naar details te kijken. Je overziet de procesmatige gevolgen van je bevindingen en weet daar effectief vanuit rolvastheid mee om te gaan.
 • Energiek, innovatief, resultaatgericht en een gezonde dosis doorzettingsvermogen zijn belangrijke ingrediënten. Integer handelen is voor jou uiteraard vanzelfsprekend.
Aanbod | fijne werkomgeving waarin plaats is voor opleiding en ontwikkeling

Oirschot biedt een leuke, dynamische en fijne werkomgeving waarin plaats is voor opleiding en ontwikkeling. Je kunt je snel en breed ontwikkelen en groeien in het vakgebied. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden in functieschaal 9. Daarnaast biedt de gemeente een vrij besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05% van je maandsalaris). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.

Het betreft een vaste formatieplaats. Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar.

Procedure | gesprekken in oktober en november

Half oktober (in week 42 en 43) zullen de oriënterende gesprekken bij K+V in Veenendaal plaatsvinden. De selectiegesprekken bij de gemeente Oirschot zijn gepland, zet je de volgende data alvast als optie in je agenda? De eerste selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 3 november, de tweede selectiegesprekken op dinsdag 10 november en het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gepland in week 47.

Geïnteresseerd | Ben jij de Medewerker Interne Controle die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel – uiterlijk zondag 11 oktober – te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden op de website van K+V. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 4387 3326) of Henk van der Velde (06 5175 8677).

Medewerker Interne Controle
Vast
18 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.