Onafhankelijk en verbindend leider

Utrecht
Organisatie |

CWO (Stichting Commissie Watersport Opleidingen)

De Stichting Commissie Watersport Opleidingen (CWO) is een unieke organisatie in Nederland. Een samenwerkingsverband van het Watersportverbond en de HISWA. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten om zo voor meer veiligheid te zorgen in, op en rond het water in Nederland. Zo zijn er diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline, denk aan kielbootzeilen, jeugdzeilen, zeezeilen, windsurfen, motorbootvaren, etcetera.

Naast deze diploma’s voor watersporters zijn er ook opleidingen en diploma’s voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. De CWO wil de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar en merkbaar maken voor de watersporters.

De Stichting CWO wordt bestuurd door een bestuur. Deze bestuurders zijn een afvaardiging van de samenwerkende partners in de CWO. De voorzitter is onafhankelijk en ongebonden en heeft geen directe relatie met het Watersportverbond of de HISWA. De functie van CWO voorzitter vraagt een uur of acht inzet per maand en is een onbezoldigde functie.

De CWO wil vernieuwen en denkt aan opleidingen voor meer watersportdisciplines, modernisering en andere wijzen van opleiden, invoering van een digitaal paspoort en meer internationale samenwerking zodat diploma’s beter internationaal te gebruiken zijn. Kortom, een organisatie met ambitie om meer toegevoegde waarde te bieden met vaaropleidingen. De stichting is financieel gezond, herbergt veel kwaliteit en energie en bestaat uit veel commissies en vrijwilligers.

Functie | Onafhankelijk Voorzitter CWO

De voorzitter is de onafhankelijk voorzitter van het bestuur. De voorzitter is intern en extern het boegbeeld van de organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goed functionerend bestuur en voor een goede gang van zaken.

De voorzitter zorgt voor goede en transparante vergaderingen met heldere besluitvorming. Hij/zij verbindt, daagt uit, regisseert in lijn met de doelstellingen van de stichting. Hij / zij is toekomstgericht en werkt vanuit een visie op opleiden, kwaliteit en toegevoegde waarde.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en maakt gebruik van een secretariaat. Dit secretariaat heeft wisselend kantoor bij een van de founding fathers, het Watersportverbond of de HISWA. Het secretariaat ondersteunt de voorzitter tevens in zijn/haar taken.

De CWO zoekt een voorzitter met affiniteit met de watersport en een breed netwerk. Daarnaast een voorzitter die thuis is in de wereld van opleidingen. De voorzitter is verbindend, strategisch en is in staat een veranderingsproces in goede banen te leiden. De voorzitter neemt de voortrekkersrol in de toekomstige ontwikkelingen.

Strategisch Verbindend Communicatief Inspirerend Duidelijk Helder Rechtvaardig Toekomstgericht Boegbeeld Bestuurder Bekend-met-Vrijwilligersorganisatie Visie Watersport Opleidingen

Profiel | Onafhankelijk en verbindend leider

Wat zijn deze taken?

 1. De voorzitter vertegenwoordigt de stichting intern en extern, is het boegbeeld van de CWO.
 2. De voorzitter opereert te allen tijde vanuit de doelstelling van de stichting en zorgt voor naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 3. De voorzitter zit de vergaderingen voor van het CWO bestuur. Hij/zij geeft de inhoud van genomen besluiten weer en bewaakt de uitvoering van genomen besluiten.
 4. De voorzitter stelt in nauw overleg met, dan wel op voorstel van het CWO secretariaat, de agenda van deze vergaderingen vast en ziet toe op een juiste formulering van de besluiten in de gemaakte notulen of verslagen.
 5. De voorzitter neemt initiatieven tot en onderhoudt de externe contacten met overkoepelende organisaties, overheid, sponsors en andere instellingen die voor de stichting van belang zijn. Hij/zij vertegenwoordigt de stichting bij officiële bijeenkomsten en informele gelegenheden.
 6. De voorzitter is het aanspreekpunt voor de medewerkers van het CWO secretariaat voor urgente zaken.
 7. De voorzitter draagt zorg voor de voltalligheid van bestuursorganen, zoekt naar geschikte kandidaten, en voert kennismakingsgesprekken.
 8. De voorzitter voert gesprekken met de bestuursleden ten aanzien van het functioneren als bestuurslid.

Alle bestuursleden van de CWO zijn integer, gericht op samenwerken, zijn loyaal aan de doelstellingen en flexibel en hebben uiteraard affiniteit met watersportopleidingen.

Specifieke competenties voor de voorzitter:

 1. Visie
 2. Netwerker
 3. Omgevingsbewust
 4. Onafhankelijk
 5. Onderhandelen
 6. Doelgericht
 7. Ambitie
Aanbod | impactvolle en verantwoordelijke rol

Het betreft een onbezoldigde rol waar je twee dagdelen per maand mee bezig bent. Kilometers en onkosten worden vergoed.

Het bestuur vergadert tien maal per jaar en hanteert zittingstermijnen van tweemaal vier jaar.

Het is een impactvolle en verantwoordelijke rol in de wereld van watersport en opleidingen. Samen zorg je voor meer veiligheid en kunde op, rond en in het water. Voor een gepassioneerde opleider en watersporter een prachtige rol in een organisatie die wil groeien en eigentijdser wil worden.

Procedure | Eind maart en begin april gesprekken

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een online kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur in week 12/13. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee gespreksrondes met het bestuur; op dinsdag 6 april en op maandag 12 april.

Geïnteresseerd | Wil jij bijdragen aan de watersport in Nederland?

Ben je overtuigd dat je met jouw ervaring en kennis de CWO als voorzitter verder kunt helpen en zo een bijdrage levert aan de watersport in Nederland? We ontvangen graag je reactie. Reageer snel door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. De reactietermijn sluit op zondag 21 maart.

Je kunt altijd bellen over de inhoud en de procedure met Roel Roelfzema (06 43873326).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismaking met K+V wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Onafhankelijk Voorzitter CWO
Toezicht
2 dagdelen per maand

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.