Operationeel Manager – GO! Kinderopvang

Plezierige navigator, realistisch en integraal
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

GO! Kinderopvang

Bij GO! Kinderopvang werken ze iedere dag met plezier aan de Groei en Ontwikkeling van kinderen. Het zit in de naam…

Alle kinderen zijn welkom, in een omgeving waar ze zich veilig en gezien voelen. Waar ze zichzelf mogen zijn en de wereld kunnen ontdekken. GO! Kinderopvang zet het kind centraal en staat in goed contact met ouders. Samen maken zij de wereld een beetje groener, een beetje mooier.

Bij GO! Kinderopvang kun je zijn wie je bent.

Al 50 jaar biedt GO! Kinderopvang professionele kinderopvang waarbij zij het plezier en de ontwikkeling van het kind centraal stellen. Er is opvang mogelijk voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), peuterspeelzalen (PSZ) op 52 locaties verspreid over Almere, Lelystad en Zeewolde. Ook wordt gastouderopvang (GOO) aangeboden. In totaal gaat om een bijna 5.000 kinderen die worden opgevangen. Bij GO! Kinderopvang werken bijna 600 medewerkers.

Samenwerken doen ze bij GO! Kinderopvang graag en veel met ouders en andere samenwerkingspartners! Zo betrekken ze ouders bij de opvang van hun kind, zowel op de vestiging als digitaal. Op allerlei manieren en in veel gevallen op maat, werken ze intensief samen met maatschappelijke partners zoals wijkcentra, sport, zorg en gemeenten. Maar vooral met het onderwijs wordt nauw samengewerkt, proactief en samen waar het kan. Zodat kinderen school en opvang niet als twee gescheiden werelden ervaren. Hierdoor heeft GO! Kinderopvang jarenlange ervaring in het opzetten van Integrale Kind Centra (IKC).

GO! Kinderopvang staat voor een duurzame inclusieve samenleving, een wereld die ook in de toekomst leefbaar is voor kinderen. GO! Kinderopvang is zichtbaar en onderscheidend. Medewerkers zijn de spil in de organisatie, ambitieus, herkenbaar, servicegericht en actief betrokken. In de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers wordt geïnvesteerd. Dat geeft GO! Kinderopvang een natuurlijke flexibiliteit die groei en ontwikkeling van kinderen mogelijk maakt door ook als organisatie te groeien en te ontwikkelen.

Functie

Operationeel Manager

De functie van Operationeel Manager is dynamisch en heeft een tactisch en strategisch karakter. De OM is verantwoordelijk voor het gehele primaire proces en geeft op een coachende manier leiding aan ongeveer 20 (senior) locatiemanagers en de coördinator Plaatsing & Planning. Het gaat om verschillende doelgroepen en soorten opvang, zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen (VVE), buitenschoolse en gastouder opvang.

Op dit moment wordt hard gewerkt en een nieuwe cultuur waarbij aanspreken, verantwoordelijkheid dragen en nemen en meer werken vanuit output belangrijke pijlers zijn. Met veel talent maar ook ruimte creëren om eigenaarschap te pakken, te groeien en te ontwikkelen, fouten te mogen maken en elkaar te motiveren. De transitie moet nog verder vorm krijgen en de operationeel manager neemt hier een verbindende, inspirerende en faciliterende rol in. Binnen de organisatie is veel talent aanwezig dat maakt dat bouwen en groeien voor iedereen het perspectief is. Daarnaast staan de volgende opgaves en ontwikkelingen centraal:

  • Toenemende concurrentie in de regio.
  • Samenwerking en duurzame verbinding met externe partners (onderwijs/gemeente) en bestendigen van deze relaties.
  • Werken met KPI’s en groeien naar een lerende organisatie.
  • Verbinding, heldere communicatie en duidelijke structuur binnen het primaire proces en tussen het primaire proces en de afdelingen van het servicecenter.
  • Van ad-hoc naar planmatig werken.
  • Toenemende kwaliteitseisen vanuit de sector en toenemende complexiteit bij de doelgroepen.
  • Tekort op de arbeidsmarkt en daarmee op peil houden van de bezetting, zowel kwalitatief als kwantitatief.

In deze rol ben je de vertegenwoordiging van het primaire proces in het MT, werk je nauw samen met de andere managers van het MT en val je direct onder de directeur-bestuurder.

Sensitief Communicatief Motiverend Energiek Inspirerend Klantgericht Geen Ego Ontwikkelingsgericht Relativerend

Profiel

Plezierige navigator, realistisch en integraal

Plezierige navigator

Je bent een coachende leidinggevende die er is voor de ander. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Ook onder druk blijf jij aandacht geven aan de mensen om jou heen. Daarbij blijf je organisatiesensitief, je wilt weten hoe het echt zit en wat de ander beweegt. Jij creëert de sfeer waarin werken samengaat met plezier en fouten maken mag. De sfeer waarin Groei en Ontwikkeling centraal staan en de hectiek van iedere dag plezierig wordt. Duurzaam, kwalitatief en inclusief. Want iedereen hoort erbij, ook jij.

Je houdt koers en je houdt mensen aan hun afspraken, maar bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Je stuurt op verantwoordelijkheid en resultaten, in vertrouwen en vrijheid, binnen duidelijk gestelde kaders. Je herkent het talent en weet dit goed te faciliteren. Met een onderzoekende houding durf je jouw oordeel uit te stellen maar ook de vinger op de zere plek te leggen en bij te sturen. Je hebt oog voor het proces en het tempo, waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt. Daarbij breng je scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt helder uit waarom, naar je gehele omgeving, zodat draagvlak ontstaat.

Realistisch en integraal

Je geeft kop en staart aan zaken, brengt focus aan, evalueert en stuurt bij. Om nú juist te kunnen handelen en in de toekomst te blijven bestaan. Je weet wat dit vraagt van de systemen en de bedrijfsvoering, wat je hierin zelf moet oppakken of kan delegeren. Door het aannemen van een proactieve, praktische houding en anderen inspireren datzelfde te doen. In verbinding met elkaar. De werkzaamheden worden goed en zorgvuldig uitgevoerd zodat de organisatie zich volledig kan richten op het primaire proces en zich verder kan professionaliseren.

Je houdt altijd het grote geheel integraal in de gaten en bewaakt het gezamenlijke perspectief van GO! Kinderopvang. Samen met je collega’s en de (regionale) ketenpartners zoals onderwijs en gemeente. Je wilt weten wat er ook buiten speelt. Kennis en vaardigheden van buiten naar binnen halen. Ontwikkelingen bijhouden en hierop anticiperen. Of het nu gaat om kwaliteit, leiderschap, groei of krimp. Dat maakt dat je welkom bent in relevante netwerken en samenwerkingen en je gezien wordt als de vanzelfsprekende gesprekspartner.

Wat breng jij mee

We zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid die zich niet snel uit het veld laat slaan en graag zaken oppakt. Iemand die proactief en betrokken blijft, ook als het moeilijk wordt. Iemand die in staat is en het leuk vindt om de organisatie verder te professionaliseren, anderen hierin meekrijgt en ook zelf nog wil groeien. Sectorkennis is zeker geen must. Wel duidelijke passie voor Groei en Ontwikkeling van collega en kind en de drive om het DNA van de sector te willen kennen. Het is fijn als je integrale leidinggevende ervaring op MT niveau meebrengt.

Aanbod

Samen de wereld mooier maken

Deze mooie rol geeft je een unieke kans jouw expertise en vaardigheden in te zetten voor de Groei en Ontwikkeling van kinderen en collega’s. Een baan met maatschappelijke impact waarbij geen enkele dag hetzelfde is. GO! Kinderopvang biedt naast de uitdaging een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden met veel ruimte voor eigen ontwikkeling. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao Kinderopvang schaal 13. We starten met een jaarcontract met de nadrukkelijke wens om daarna een lange verbinding (vast contract) met elkaar aan te gaan.

Procedure

Met aandacht en zorg

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in week 14 of 15. Hierna volgen, bij wederzijdse interesse, gesprekken met de organisatie op 16 april en de tweede ronde op 22 april. Het streven is de procedure zorgvuldig en met aandacht voor iedereen af te ronden voor 1 mei 2024.

Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd

bij GO! Kinderopvang ben je welkom

Ben je geïnteresseerd en vooral gecommitteerd aan de mooie opdracht die er ligt? We leren je graag kennen. Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij jouw reactie graag uiterlijk 2 april 2024 tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze procedure wordt begeleid door Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor vragen en nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online Quinn-managementrollenmeting te maken. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.