K+V werving selectie interim management

Natuurlijke autoriteit, dienstverlenend en ondernemend

Regio Rijnland
Organisatie |

mboRijnland

Sinds 1 september 2017 zijn ID College en ROC Leiden samen mboRijnland. Een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij mboRijnland niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. Ze geven studenten de kans om zichzelf vanuit hun passie en interesses te ontwikkelen.

De naam

De naam mboRijnland verwijst naar de regio waarin ze actief zijn. Met meer dan 100 opleidingen draagt mboRijnland bij aan de ontwikkeling van de regio Rijnland. Die bestaat uit de arbeidsmarktgebieden Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Midden- Holland en Midden-Utrecht. De naam verwijst ook naar het Rijnlands werken. Hierin staan de waarden vakmanschap, vertrouwen en verbinding voorop. MboRijnland leidt studenten op tot echte vakmensen, iedere dag weer. Met vertrouwen op de ambities en talenten van de studenten en hun eigen vakmanschap dat door ruim 1700 collega’s tot uiting komt. Het onderwijs ontwikkelen én geven wordt altijd in nauwe samenwerking met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke instellingen gedaan.

Meer weten over mboRijnland? Kijk dan onderstaande animatie.

 

Functie | Programmamanager Innovatie (fase)

Het programmamanagement dat binnen de MBO Colleges Welzijn en Gezondheidszorg de innovatie aanstuurt, bewerkstelligt zowel de doelstellingen, ambities en maatregelen uit de Kwaliteitsagenda (KA) van mboRijnland als ook uit het plan van aanpak van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg (CIV W&Z), een Publiek Private Samenwerking.

Het Innovatieteam dat binnen de MBO Colleges zowel de Kwaliteitsagenda en het CIV W&Z aanstuurt, bestaat uit diverse medewerkers met verschillende aandachtsgebieden, rollen en verantwoordelijkheden. Het innovatieteam brengt zowel binnen mboRijnland als daarbuiten mensen en middelen bij elkaar en faciliteert de stappen die moeten worden ondernomen om op een effectieve en efficiënte wijze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Daarnaast initieert het CIV praktijkgericht onderzoek m.b.t. het ontwikkelen en verkennen van nieuwe beroepspraktijken waarvoor een practor is aangesteld.

De opdracht

 • Zakelijk, relationeel en inhoudelijk aansturen van het gehele innovatieprogramma, waarbij verbinding wordt gelegd met het reguliere onderwijs.
 • Je borgt de samenwerking met de MBO Colleges Welzijn en Gezondheidszorg. Je initieert projecten bij zorg- en welzijnsorganisaties en zorgt voor relatiebeheer, hiernaast leg je verantwoording af over de kwaliteitsagenda.
 • Je stuurt programmamanagers en projectleiders aan en begeleidt practoraal onderzoek.
 • Je werft nieuwe CIV partners en bent actief in het regionaal netwerk en in de diverse stuurgroepen.
 • Je zorgt dat de opgebouwde community goed blijft functioneren en voor een duidelijke positionering naar alle partners toe, intern en extern.
 • Je ziet kansen, pakt deze op en geeft ze vorm en inhoud. Dit leidt tot bijvoorbeeld meer hybride trajecten en het geven van onderwijs aan kansarme kinderen.
 • Je zorgt dat het CIV duurzaam wordt, verankert in het college en in de regio als een vanzelfsprekend onderdeel binnen het domein Welzijn en Gezondheidszorg. Daarbij hoort ook structuur en aansturing.

Als programmamanager innovatie rapporteer je aan de directeur onderwijs van het MBO College Gezondheidszorg. Er wordt verwacht dat je met vrijheid en eigenaarschap invulling aan de rol geeft. Het programma is jouw domein en samen met gedreven professionals heb je de kans om op innovatieve en vernieuwende wijze vorm te geven aan het onderwijs in de regio.

Innovatief ondernemend netwerker samenwerken uithoudingsvermogen lenig co-creatie

 

Profiel | Natuurlijke autoriteit, dienstverlenend en ondernemend

Natuurlijke autoriteit

Vol zelfvertrouwen pak jij je eigen domein. Binnen en buiten mboRijnland. Je stelt je niet afhankelijk op bij het halen van de doelen en de integrale rol die van het CIV verwacht wordt. Anderen mogen jou aanspreken of jou ter verantwoording roepen. Je houdt van jouw eigen autonomie en vindt het niet erg om leiderschap of positie te delen. Je stimuleert anderen om verantwoordelijkheid te nemen en projectmatig en afdeling overstijgend te werken. Je helpt hen om senioriteit en autoriteit te ontwikkelen zodat jij en het CIV als de juiste sparring- en samenwerkingspartner gezien wordt binnen het onderwijs, in de regio en voor de organisaties binnen Zorg en Welzijn. Je schakelt graag op allerlei borden en bent makkelijk benaderbaar.

Dienstverlenend

Je bent omgevingssensitief, diplomatiek en kunt harmonie creëren. Dat doe je in samenwerking met anderen, in verbinding met het netwerk, door te luisteren en te stimuleren. Je wilt weten wat je voor de ander kan betekenen, hoe je de ander meekrijgt en in hun kracht zet. Je bent intermediair, kennisdeler, verbinder. Je geeft duwtjes, schouderkloppen, je luistert en ziet win-win situaties. Door op het juiste moment te handelen ontstaat ruimte voor creatie en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Je maakt je snel dingen eigen en weet netwerken en relaties goed op te bouwen en elkaar te verbinden.

Ondernemend

Als ondernemer durf je anders te kijken, snel te handelen en goede ideeën te omarmen. Je daagt daarbij iedereen uit mee te doen en maakt de verbinding tussen binnen en buiten. Je hebt het lef om het ambitieniveau voor intern en extern ter discussie te stellen en daagt uit tot het stellen van hoge doelen en behalen van uitstekende resultaten. Je bent charmant in het contact, uitnodigend voor medewerkers en relaties. Zoekt in de markt de mogelijkheden en weet relaties aan te gaan en vast te houden. De maatschappelijke ambitie vraagt uithoudingsvermogen en lenigheid. Aanpassen en overbrengen, elke dag met passie, plezier en openheid.  Je zet lijnen en kaders uit zonder dat de ander vrijheid verliest. Daarbij breng je samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Daarnaast weet je waar de financiële risico’s liggen en werk je aan duurzaamheid en bestendigheid van het CIV binnen mboRijnland.

Daarnaast vragen we een WO werk- en denkniveau en werkervaring als programmamanager of senior projectleider. Ervaring met opzet en verantwoording subsidietrajecten, kenniscentra of Publiek-Private Samenwerking binnen het onderwijs of binnen het domein van Zorg en Welzijn is een pré.

Aanbod | Fasemanager

Wil je echt wat betekenen voor het mbo onderwijs?

MboRijnland biedt een toekomstgerichte werkomgeving waarin je de ruimte krijgt om het maximale uit jouw carrière te halen! Dit doe je samen met een ambitieus team die meewerkt aan verbetering van de innovatiekracht in het werkveld en ons onderwijs. Je krijgt in deze functie de gelegenheid om je kennis te benutten en nieuwe ervaring op te doen.

De functie wordt marktconform beloond.  Een fulltime aanstelling is 36,86 uur per week. Het betreft een functie tot oktober 2022. Invulling kan via een tijdelijk dienstverband of een managementcontract op maandbasis (fasemanagement).

De secundaire voorwaarden (afhankelijk van contractvorm) omvatten in ieder geval:

 • bijdrage van 70% aan de pensioenpremie;
 • bijdrage in de ziektekostenverzekering, ook de aanvullende;
 • een tegemoetkoming in de aanschaf van een laptop en telefoon volgens onze BYOD-regeling;
 • een fietsregeling en ov-regeling;
 • ruimte en faciliteiten voor scholing en ontwikkeling via onze mboRijnland Academie;
Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een kennismaking en oriënterend gesprek (digitaal) naar aanleiding van je kandidatuur en vindt plaats in week 25. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met de opdrachtgever op dinsdag 23 en donderdag 25 juni . Het streven is de procedure voor 1 juli, maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden, passend bij de huidige omstandigheden. Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Deze vacature zal gelijktijdig intern en extern worden uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben in de procedure.

Geïnteresseerd | Heb jij die ondernemende en innoverende geest?

Geïnteresseerd in en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag zo spoedig mogelijk jouw reactie, maar in ieder geval voor 11 juni, tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Wil je bij je motivatie ook jouw (maand) tarief of voorkeur contractvorm aangeven? Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Tamara Wijnja ( 06-83952012 ). Natuurlijk zijn Martine en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Programmamanager Innovatie (fase)
Fasemanager
0,8 – 1,0 fte

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.