Regisseur doelmatig samenwerken en verbinden

Peel & Maas
Organisatie |

Waterschap Limburg

Waterpanel-Noord

In Noord- en Midden-Limburg werken vijftien Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg  en Waterleiding Maatschappij Limburg samen aan doelmatig water(keten)beheer. Zo’n tien jaar geleden is deze samenwerking gestart om kosten te besparen, resultaten te boeken en klantgerichter te werken. En dit is succesvol gebleken. Meedoen op individuele basis als gemeente en op basis van specifieke behoeftes en daarna de resultaten samen delen.
Waterpanel Noord bestaat uit:

 • het ambtelijk regioteam (Limburgse Peelen en Venlo-Venray)
 • het bestuurlijk aanjaagteam Waterpanel Noord
 • het bestuurlijk overleg Waterpanel Noord

Limburgse samenwerking waterketen

De Limburgse visie op de samenwerking is vastgelegd in ”Waardevol groeien” en doorvertaald in het Waterketenplan 2021-2025, dat de basis vormt voor deze samenwerking. Meer informatie over de samenwerking in de Limburgse waterketen is te vinden op www.waterinlimburg.nl.

Voor deze samenwerking zoeken wij, vanwege pensionering, een opvolger als programmamanager. Een rol voor een echte verbinder met politiek-bestuurlijke affiniteit en inhoudelijke kennis op het gebied van water en/of klimaatadaptatie. En met een netwerk in Limburg.

Functie | Programmamanager Waterpanel Noord

Waterpanel Noord is op zoek naar deze programmamanager. De programmamanager coördineert en geeft richting aan de samenwerking binnen Waterpanel Noord, op zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Je werkzaamheden als programmamanager zijn als volgt onder te verdelen:

 1. Het programmamanagement van de regio.
 2. Secretaris van het aanjaagteam van Waterpanel Noord.
 3. Secretaris van het bestuurlijk overleg Waterpanel Noord.
 4. Ambtelijk vertegenwoordiger regio in het overleg van ambtelijke regiotrekkersoverleg Limburg, de ambtelijke klimaattafel en andere relevante ambtelijke werkgroepen.
 5. Externe rol om landelijke trends en actualiteiten te monitoren.

Voor de komende periode staan er drie belangrijke opgaven op het programma: de opmaak van een nieuw samenwerkingsconvenant (het huidige loopt eind van het jaar af), een realistisch uitvoeringsprogramma en een publiekscommunicatieplan.

Een nadere concretisering van de werkzaamheden:

 • Je coördineert, faciliteert en ondersteunt de samenwerking in Waterpanel Noord. Je organiseert zowel de bijeenkomsten van het regioteam, aanjaagteam in Waterpanel Noord. Je bent tevens voorzitter van het regioteam. Ook ben je het eerste ambtelijk aanspreekpunt voor Waterpanel Noord. Je vervult je rol proactief, verbindend en op een zichtbare manier naar alle partners (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en faciliteert kennisdeling tussen de partners (van elkaar leren, verbeteren kwaliteit dienstverlening, verminderen kwetsbaarheid).
 • Je geeft (mede) richting en sturing aan de samenwerking, bent verantwoordelijk voor de benodigde strategische en beleidsmatige stukken voor Waterpanel Noord (het convenant, het Waterketenplan, de jaarlijkse meerjarenramingen, en de voortgangsrapportages e.d.) en bewaakt de voortgang van de uitvoering van en communicatie over het lopende Waterketenplan.
 • Je ondersteunt, adviseert en faciliteert de voorzitter van Waterpanel Noord bij het uitoefenen van zijn rol als voorzitter. De voorzitter is de wethouder uit één van de vijftien gemeenten.
 • Je werkt nauw samen met onze communicatieadviseur voor zowel de interne als de externe communicatie van de samenwerking. Je bent tevens verantwoordelijk voor het onderhouden en optimaal benutten van het METT platform (waterinlimburg.nl)
 • Je volgt pro-actief alle relevante ontwikkelingen voor de samenwerking, zowel regionaal, provinciaal, landelijk als internationaal. Je adviseert ook of betreffende nieuwe ontwikkelingen om actie/reactie vanuit Waterpanel Noord vragen.

Samenwerken Verbinden Sensitief Inhoudelijk Water Politiek-bestuurlijk Secretaris Luisteren Regie Relaties-aangaan Communiceren Klimaatadaptatie Organiserend-vermogen Enthousiast

Profiel | Wie ben jij?
 • Jij bent resultaat gericht en proactief.
 • Jij hebt relevante kennis en werkervaring op het gebied van de (afval)waterketen, klimaatadaptatie en (complexe) samenwerkingsvraagstukken.
 • Jij bent ambtelijk én bestuurlijk sensitief: je bent goed op de hoogte van wat er speelt bij de ambtelijke leden van het regioteam, bij de bestuurders en je weet partners te verbinden, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.
 • Jij hebt analytisch vermogen: je herkent belangrijke informatie en signalen en legt verbanden. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op en adviseert over het komen tot oplossingen.
 • Je hebt minimaal een hbo- of wo-opleiding afgerond. Bij voorkeur met een water(keten)-achtergrond.
 • Je hebt ervaring met programmamanagement.
Aanbod
 • De functie van programmamanager is een vaste rol, het start met een jaarcontract.
 • Je functioneren wordt zowel door het regioteam en het aanjaagteam geëvalueerd.
 • De gemeentesecretaris van de gemeente Peel en Maas is opdrachtgever en deze gemeente biedt de werkplek.
 • Functieschaal: afhankelijk van relevante werkervaring en van de organisatie waarvoor jij werkzaam bent maximaal schaal 12 volgens CAO gemeenten (€ 6.103,– bruto per maand bij een 36-urige werkweek).
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, waaronder het IKB.
Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een kennismaking en oriënterend gesprek (digitaal of live) naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met de organisatie.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. De reactietermijn sluit op 28 juni.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326) of Helga Bijker (06 226 985 99). Roel en Helga begeleiden deze opdracht. Neem gerust contact op.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een assessment kan deel zijn van de procedure.

Programmamanager Waterpanel Noord
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.