Gemeente Deurne Adviseur verkeer en mobiliteit

Procesmatig en realiserend

Deurne
Functie | Projectleider verkeer en mobiliteit

In Deurne wil men voor iedereen een robuust mobiliteitssysteem en wordt nauw samengewerkt met de regio en de Metropool Regio Eindhoven. Deurne zoekt een collega die in staat is om op het gebied van mobiliteit verbindingen te leggen, kansen en ontwikkelingen te zien en die bij elkaar te brengen. Iemand die gaat werken vanuit het GVVP, een projectleider die verschillende projecten en trajecten op het gebied van verkeer en mobiliteit kan verbinden en laten landen en combineert met beleidsmatige aspecten.  Je bent een procesbegeleider en hebt affiniteit met de inhoud, je hoeft niet per se alle details te kennen. In Deurne gaat het de komende jaren om invulling van het beleid. Er is veel te doen. Te denken valt aan de realisatie van enkele majeure projecten zoals een tunnel, aanpassingen aan de N270 en N279. Daarnaast is een belangrijk project de realisatie van een snelfietsroute. De rol kent uiteraard ook beleidsmatige aspecten, een prachtige combinatie dus van beleid en uitvoering, vandaar Projectleider / Beleidsadviseur.

Je takenpakket is divers, het tempo hoog. Je werkt aan vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit met ervaren collega’s. Je bent (intensief) betrokken bij verkeerskundige projecten binnen de fysieke leefomgeving en werkt actief mee aan de oplossing van de mobiliteitsvraagstukken binnen de regio. Je gaat er actief op uit,  zodat je weet wat er leeft. In je projecten werk je nauw samen met college, gemeenteraad, inwoners, ontwikkelaars en collega’s.

In deze brede functie heb je vrijheid. Je bent een stevige persoonlijkheid en je aanpak is integraal en pragmatisch. Je neemt voldoende energie en enthousiasme mee om aan de slag te gaan met complexe regionale initiatieven, stakeholders en ketenpartners.  Als ervaren projectleider met beleidsmatige affiniteit breng je ook rust. Je hebt bij voorkeur een verkeerskundige opleiding of komt uit de hoek van ruimtelijke ontwikkeling en het is prettig als je affiniteit hebt met het thema duurzaamheid. Je houdt van de combinatie uitvoer en beleid. Projecten leiden, beleid ontwikkelen.

Profiel | Waar ga jij je in deze rol mee bezighouden?

Binnen het team Ruimte Ontwikkeling ben je intensief betrokken bij het bouwen aan een mobiele, bereikbare én verkeersveilige samenleving vanuit het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Je faciliteert mobiliteits-projecten, adviseert het bestuur en collega’s en helpt mee met vorming van beleid. Je bent een ambassadeur in de regio en bent de spin in het web richting bijvoorbeeld Prorail. Je vervult een brugfunctie tussen beleid en uitvoer, dus tussen de teams Ruimte Ontwikkeling en Beheer . Daarnaast vertaal je beleid naar werkbare oplossingen in de dagelijkse praktijk. Je stelt een (meerjarige) programma begroting op, verzorgt de verantwoording hiervan en voert het budgethouderschap. Je werkt nauw samen met de operationele verkeersdeskundige en civiele projectleiders. Ook ontwikkel je jezelf als vraagbaak voor het bestuur op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit.

Het Team Ruimte Ontwikkeling werkt aan veel onderwerpen als ruimtelijke ontwikkelingen (omgevingswet), bestemmingsplannen, wonen, duurzaamheid, transitie buitengebied en mobiliteit. Het team werkt projectmatig, integraal en is gericht op resultaat en realisatie.

Waar ga jij je in deze rol mee bezighouden?

 • Je ontwikkelt beleid op het gebied van verkeer en vervoer (onder andere duurzaam mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid).
 • Je adviseert bij interne en externe projecten, die raakvlak hebben met jouw beleidsveld. Je werkt samen met gemeentelijke collega’s en partners, waaronder het Waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie en de politie. In deze samenwerking draag je zorg voor het samenbrengen van de verschillende belangen van de partijen. Het onderhouden van een goede relatie met deze partners is zeer belangrijk.
 • Je levert inbreng bij integrale ruimtelijke projecten en ontwikkelingen.
 • Je coördineert en werkt aan projecten uit het uitvoeringsprogramma.
 • Je zit in interne en externe project- en overleggroepen voor de discipline verkeer en mobiliteit.
 • Je adviseert aan het college en de gemeenteraad over verkeerskundige zaken.
 • Als budgetbeheerder ben je medeverantwoordelijk voor de begroting, rekening en rapportages daarover (planning en control cyclus).

Wie ben je?

 • Je hebt een WO of HBO werk- en denkniveau.
 • We houden niet vast aan een specifieke opleidingsrichting. Wel zien we raakvlakken bij opleidingen als verkeerskunde, beleidswetenschappen, geografie en planologie.
 • Je bent communicatief sterk en vaardig, je kunt goed luisteren en durft door te vragen. Je houdt van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • Je bent enthousiast, initiatiefrijk en in staat te komen tot eigentijdse oplossingen van mobiliteitsvraagstukken.
 • Je bent in staat om integraal te werken en betrekt tijdig andere disciplines.
 • Je kunt schakelen van strategie naar praktijk, neemt daarbij op een natuurlijke manier het initiatief en de regie.
 • Je hebt gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving en kunt hier goed in werken.
 • Je houdt ervan om projectmatig te werken en zelf projecten te trekken.
 • Je bent sterk in het organiseren en plannen van je werkzaamheden. Je bent op de hoogte van de voortgang en communiceert hierover met het management, het college van B & W en de gemeenteraad.
 • Je bent een netwerker, ontwikkelt en onderhoudt contacten met relaties en zoekt actief het gesprek op. Dit geldt ook voor de participatie met o.a. burgers gezien de omgevingswet.
 • Je hebt kennis van verkeerswetgeving, ervaring bij een gemeentelijke overheid is een pre.

Projectmatig Strateeg Beleid Ambitie Inventief Samenwerken Analyse Rust Verder-dan-morgen Realiseren Procesmatig Communiceren

Organisatie |

Gemeente Deurne

In het hart van De Peel ligt de gemeente Deurne. Deurne is een bruisende gemeente met een sterke centrale kern, goede ‘stadse’ voorzieningen en verbindingen. Ze is gelegen in een gevarieerd landelijk gebied met veel natuur, landbouw en veeteelt. De levendige kerkdorpen hebben een rijk verenigingsleven en een sterke gemeenschapszin. Bij Deurne past het “tuinpad van mijn vader” en tegelijkertijd het onderdeel zijn van Brainport Eindhoven en Greenport.

De gemeente Deurne kent een aantal grote opgaven en ontwikkelingen op duurzaamheid, de transitie van het buitengebied inclusief Natura 2000 gebieden èn stedelijke versterking en innovatie. De Peel heeft een status aparte gekregen in de Nationale Omgevingsvisie en is daarom gericht op samenwerken met het Rijk, provincie, buurgemeenten, waterschappen en andere partijen. Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de mobiliteit. Deurne heeft een intercity station en deze heeft een zeer belangrijke rol in de regio. Via deze verbinding ben je snel in hartje Düsseldorf of Den Haag. Prorail is een belangrijke partner. In de regio worden vele woningen gebouwd, wat zijn de gevolgen voor de mobiliteit en het verkeer? Een fascinerend gebied om nu in te werken, alles komt hier samen.

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. De gemeente staat midden in de samenleving en wil in samenwerking met ondernemers en inwoners bouwen en werken aan een mooie gemeente met een robuust mobiliteitssysteem voor iedereen.

Deurne zoekt een nieuwe collega die werkt volgens de eigen BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met bijvoorbeeld collega’s, inwoners en organisaties op te zoeken.

Logo gemeente Deurne
Aanbod | Samenwerken aan een betere leefomgeving
 • Een verantwoordelijke en zelfstandige functie met flexibele werktijden.
 • Mogelijkheden om jezelf op zowel professioneel als persoonlijk vlak te ontwikkelen.
 • Salaris tussen de € 3.277,– en € 4.831,– bruto per maand (bij fulltime dienstverband) (aanloopschaal of schaal 10A CAO gemeenten, HR21- medewerker ontwikkeling II).
 • Individueel keuzebudget bestaand uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage van 17,05% en een tegemoetkoming ziektekosten.
 • Een team waar met veel plezier en de nodige humor hard wordt gewerkt aan een betere leefomgeving.
Procedure | Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een kennismaking en oriënterend gesprek (digitaal of live) naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met de opdrachtgever in twee rondes en een afrondend gesprek.

Geïnteresseerd | Breng je rust en kijk je verder dan morgen?

Wil jij bijdragen aan en in het mooie Deurne? Ben jij de projectleider met beleidsmatige affiniteit op het gebied van verkeer en  mobiliteit? Kijk jij verder dan morgen? We ontmoeten je dan graag!
Bel gewoon om eens even te sparren hierover met Roel Roelfzema (partner K+V) via 06 438 73326.

Bij ‘solliciteer direct’ kun je je cv en motivatie  uploaden. De reactietermijn sluit op 24 april aanstaande.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Projectleider verkeer en mobiliteit
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.