Optimistische volhardende doorzetter

Breda
Organisatie |

BreedSaam

BreedSaam is een maatschappelijke vastgoedonderneming, in 2014 opgericht door de gezamenlijke schoolbesturen ter realisatie van de volledige doorcentralisatie van onderwijshuisvesting in Breda. BreedSaam werkt als een regie-organisatie voor 11 schoolbesturen, 54 scholen en 70 gebouwen in het primair onderwijs. Het dagelijks bestuur zorgt voor de richting en koers van de organisatie, stelt de visie vast en bereidt de besluitvorming voor. De ALV van BreedSaam is het hoogste besluitorgaan.

Deze nog relatief jonge organisatie ontzorgt de scholen en wil op basis van samenwerking komen tot betere oplossingen voor de onderwijshuisvesting binnen de gemeentegrenzen van Breda. Er is grote ambitie voor de komende jaren. Samen zetten ze zich in voor de toekomst van de kinderen, want goed onderwijs begint bij een goed gebouw. De projecten die worden uitgevoerd zijn divers: projectmanagement, bouw, renovatie, onderhoud, alle vormen van verduurzaming en het afsluiten van contracten. Aan dat hoofdstuk mag jij als nieuwe projectmanager meeschrijven! Om al dat werk te verzetten is een energieke projectmanager nodig die samen werkt.

In de zomer verhuist BreedSaam naar een nieuw pand. De organisatie krijgt een nieuwe huisstijl en een nieuwe website (de website is daarom nu nog onder constructie) als onderdeel van de rebranding. Zo kan er verder worden voortgebouwd op de fase waarin BreedSaam verkeert. Voor alle medewerkers een frisse start in een open, transparant gebouw met ruimte voor contact en samenwerking.

Functie | Projectmanager Nieuwbouw en Renovatie

Als projectmanager leid je nieuwbouw- en renovatieprojecten voor alle scholen in het primair onderwijs in de gemeente Breda. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van verschillende projecten. Je leidt meerdere projecten die gelijktijdig lopen met doorlooptijden van enkele maanden tot meerdere jaren en je beheert budgetten tot 20 miljoen euro. Je rapporteert aan de operationeel directeur.

Als projectmanager heb je veel contactpersonen waarmee je op verschillende niveaus makkelijk aansluiting vindt. Met de schoolbesturen, schooldirecteuren, adviseurs, architecten, projectleiders, leveranciers over de opzet, aanpak, uitvoering en voortgang van projecten. Je analyseert, informeert, begeleidt, adviseert en je maakt afspraken:

  • Met externe dienstverleners kom je tot projectafspraken, voer je overleg over en houd je toezicht op (uitbestede) delen van alle lopende nieuwbouw- of renovatieprojecten.
  • Met belanghebbenden stem je af over de opzet en voortgang om mogelijke problemen (voortijdig) te voorkomen c.q. op te lossen.
  • Met (externe) projectleiders om tot afspraken te komen over de projectdeelname en om hen te begeleiden.

In de huidige tijden zijn er extra uitdagingen: prijsschommelingen van materialen, levertijden staan onder druk. Dit soort zaken beïnvloeden de planning en oplevering van je projecten. Dit vraagt om snel afwegingen te kunnen maken en om snel te kunnen schakelen.

Van jou wordt verwacht dat je actief bijdraagt aan verbetering en standaardisatie van bijvoorbeeld planningen en werkprocessen. Daarnaast is het wenselijk dat er vernieuwing komt in de wijze van samenwerking met marktpartijen. Zaken kunnen slimmer worden georganiseerd.

De werkzaamheden zijn heel breed en divers en dat maakt je functie zeer afwisselend. Goed timemanagement is daarom cruciaal om succesvol te zijn. Er is volop ruimte om je bijdrage te gaan leveren en samen met je collega’s je stempel te drukken op deze fase van BreedSaam.

Sensitief Bruisend Ondernemend Optimistisch Sparringpartner Volhardend Teamspeler Betrokken Inspirerend Communicatief Onderhandelingsvaardig Helicopterview

Profiel | Nieuwsgierige leider met denkkracht

Je bent een projectmanager met visie. Je overziet het geheel en je hebt denkkracht. Op een proactieve manier denk je mee. Je bent nieuwsgierig naar de ander, naar zijn of haar ideeën en je weet wat er speelt in de markt op het gebied van nieuwe bouwmethodieken en technieken. Je wilt graag samen groeien en bouwen om BreedSaam vooruit te brengen. Mensen zoeken je op en werken graag met jou samen. Je bent een prettig gesprekspartner op verschillende niveaus.

Wat neem je mee?

  • Minimaal Hbo werk- en denkniveau.
  • Je hebt ruime ervaring met projectmanagement in de utiliteitssector.
  • Affiniteit met Elektrotechniek en Werktuigbouw.
  • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de vastgoedwereld en je haalt graag kennis van buiten naar binnen en deelt deze met collega’s.
  • Je bent aangesloten bij of sluit je aan bij netwerken, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit en of duurzaamheid.
  • Je brengt een relevant netwerk mee en je bent goed in stakeholdermanagement.
  • Je hebt natuurlijk overwicht en je hebt het vermogen om ook kritisch naar jezelf te kijken.
Aanbod

Als projectmanager zet jij je samen met de andere medewerkers in voor een positieve verandering voor de toekomst van de kinderen in de gemeente Breda. Een fijne omgeving om te werken met collega’s die zich elke dag inzetten om samen te bouwen. Binnen de organisatie is er veel vrijheid (geen 9 tot 5 mentaliteit) en zijn er flexibele werktijden. 4×9 uur werken of andere varianten zijn bespreekbaar. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO Primair Onderwijs, schaal 12.

 

Procedure | Doorschakelen!

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start 15 juni ‘s ochtends met korte ontmoetingen (speeddates) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan schakelen we in de middag door met een diepgaand gesprek.

Alle selectiegesprekken zijn dus gepland op woensdag 15 juni. Het streven is de procedure voor 1 juli af te ronden.

Geïnteresseerd | Werken bij een vastgoedorganisatie met maatschappelijke relevantie?

We zien graag jouw reactie uiterlijk 12 juni tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Micha van Aart (06-4639 0312) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Micha en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (speeddates) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Projectmanager Nieuwbouw en Renovatie
vast
32-40

SOLLICITEER DIRECT