Rector Academie Tien

Spelend mens en bevlogen schoolleider
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Academie Tien

Welkom bij Academie Tien
Wij zijn een innovatieve school met een eigenwijze visie op onderwijs. Een school voor mavo, havo, vwo en voor junioren vanaf 10 jaar. Leren begint bij ons met verwondering, het stellen van vragen. Want door onszelf en de bredere context te begrijpen, kunnen we betekenis geven aan de wereld om ons heen en groeien als individu.

Als school dragen wij bij aan de koers van onze maatschappij. Onze samenleving is aan stevige veranderingen onderhevig en heeft burgers nodig die maatschappelijk betrokken zijn en bijdragen aan een eerlijke verdeling in onze samenleving. Daarom is de klas op Academie Tien geen plek waar slechts kennis wordt geconsumeerd, maar een kennismaking met de wereld én met jezelf. We bieden ruimte om na te denken over hoe de wereld in elkaar zit en welke plek een leerling hierin wil innemen. Zo leiden we leerlingen op tot autonome en veerkrachtige volwassenen.

Opleiden en ontwikkelen
In een wereld waarin beroepen – en de kennis en vaardigheden die daarvoor vereist zijn – in hoog tempo evolueren, is één van de meest belangrijke vaardigheden die we leerlingen kunnen meegeven het vermogen om te leren. Op Academie Tien willen we die houding als leraren voorleven. Omdat we een voorbeeld voor leerlingen willen zijn, maar ook omdat we geloven dat je ontwikkeling als leraar niet eindigt na het afronden van de lerarenopleiding, maar daar juist begint. We streven ernaar om leraren verder op te leiden tot professionals die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen.

Karakteristieken van het onderwijs op Academie Tien
Academie Tien is een jonge school in ontwikkeling. Leerlingen kunnen bij ons een mavo-, havo- of vwo-diploma behalen. We bieden onderwijs aan vanuit twee uitgangspunten: persoonlijk en gemeenschappelijk. Ons onderwijs is persoonlijk, bijvoorbeeld omdat leerlingen vakken volgen op het niveau dat bij ze past. Zo kan een leerling met een havo-programma bijvoorbeeld het vak Engels op vwo-niveau volgen. Niet omdat hoger beter is, maar omdat wij een leerroute willen bieden die bij een leerling past. Tegelijkertijd is ons onderwijs gemeenschappelijk. Zo werken we bewust met heterogene groepen en een ‘unit’ als ‘mini-maatschappij’, waarin we elkaar kunnen ontmoeten.
Op Academie Tien streven we naar onderwijs dat verwondering oproept bij de leerling. Daarom is ons curriculum opgebouwd aan de hand van ‘grote vragen’. Een voorbeeld hiervan is ‘waarom komen mensen in opstand?’ bij het vak Mens & Maatschappij. De structuur van het curriculum wordt gevormd aan de hand van leerdoelen. Op die manier kunnen we gerichte keuzes maken, een sterke opbouw van ons onderwijs garanderen, en ruimte bieden aan de creativiteit van leraren.

Wij zijn ook een NUOVO School en delen de gezamenlijke onderwijsvisie en vanuit de collectieve kracht nemen wij verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Wij staan voor een sociale en duurzame samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien. Door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, waarmee onze leerlingen zichzelf en hoe ze zich tot de wereld verhouden kunnen ontdekken, helpen wij hen om hun plek in de samenleving betekenisvol in te vullen.

Functie

Rector Academie Tien

Hoe geef je leiding aan een school die kansengelijkheid in een stedelijke context als hoogste doel nastreeft, en leren zowel voor leerlingen als leraren centraal stelt?

De rector van Academie Tien is een bijzondere positie. Je werkt vanuit gelijkwaardigheid in een mini-maatschappij waarbij “gemeenschappelijk” in balans is met het “persoonlijke”. Waar samen leren geldt voor leerlingen én docenten. Waar voorleven en samenleven samengaat en iedereen daarin belangrijk is.
De school is zes jaren jong en draagt al een stevige leercultuur. Jij mag meedoen!

De uitnodiging gaat gepaard met uitdagingen. Er is nog veel te ontwikkelen: een kennis- en taalrijk curriculum, een stevige kwaliteitscyclus, een organisatiestructuur gebaseerd op gespreid leiderschap en tegelijkertijd de brede bovenbouw verder uitwerken. Ontwerpen, evalueren, vastleggen: borgen wat goed is. Lef en verwondering vasthouden in mooie rituelen. School, buurt en maatschappij als plekken van leren verder integreren. Tegelijkertijd groeien en in die groei recht blijven doen aan de beginselen van Academie Tien. De unitgemeenschappen, klein, warm en persoonlijk. Waar je je blijft verwonderen als leerling en leraar, vragen kan blijven stellen. Want door jezelf en de bredere context te begrijpen, kun je betekenis geven aan de wereld om je heen en groeien als individu.

Je staat natuurlijk hierin niet alleen, je doet het samen binnen Academie Tien en ook samen binnen NUOVO. NUOVO ondersteunt en helpt met een professioneel team en collega-directeuren waarin jij ook een belangrijke rol gaat spelen. Je bent ook niet alleen schoolleider van je school. Wij benutten het collectief om samen maatschappelijke impact te hebben: samen lerend de wereld te bewegen. Wij maken met NUOVO met elkaar het verschil voor alle 12.000 leerlingen die naar onze scholen gaan.

Samen reflectief Moedig Bevlogen Liefdevol Open Relatiegericht Ontwikkelingsgericht Spelend

Profiel

Spelend mens en bevlogen schoolleider

Spelend mens
Jouw vertrekpunt is verwondering. Je brengt eigenheid mee maar bent oprecht nieuwsgierig naar de ander. Stevig, kaders stellend, maar tegelijkertijd ook bereid om deze kaders te bevragen als blijkt dat dat nodig is. Welke gebruiken houden we vast, wat krijgt aandacht en wat ontwikkelen we verder? Jij helpt het grote geheel te blijven zien en durft daarop te sturen. Met goede vragen en af en toe dat goede zetje. Even het spel vertragen en opnieuw positioneren en dan weer door.

Bevlogen schoolleider
Er is al veel gedaan en het is nog zeker niet af. Het onderwijs blijft in ontwikkeling omdat de wereld om ons heen zich blijft ontwikkelen. Dat vraagt een bevlogen schoolleider. Iemand die aansluit bij wat is gebouwd, doorbouwt en borgt. Relatiegericht omdat het samen is met buiten en binnen. Slim omdat niet alles lineair verloopt, tussenstappen nodig zijn en toch de visie leidend blijft. En dat vraagt draagkracht, innoveren is hard werken. Je geniet van samen werken, samen leren en samen resultaten halen. Je brengt je eigen zelfreflectie mee, een onderzoekende houding en 100 en 1 vragen. Als (onderwijskundig) leider heb je al wat meegemaakt en dat heeft je rijker gemaakt.

Aanbod

Voor jou hebben wij het volgende aanbod

Een prachtige school om aan door te bouwen met een energiek, leergierig en open team. Alle mogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen. Wij belonen in schaal 15 CAO VO.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan doorgaan

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie en het CvB zult ontmoeten:

Speeddates op donderdag 23 mei. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en bestuur en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.

Slow op vrijdag 31 mei. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Show op dinsdag 4 juni. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent als mens en leider.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor half juni 2024 af te ronden.

Geïnteresseerd

Nieuwsgierig geworden?

We leren je graag kennen. Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij jouw reactie graag uiterlijk 14 mei 2024 tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze procedure wordt begeleid door Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor vragen en nadere informatie. Voor inhoudelijke vragen is René van Bemmel van Academie Tien graag beschikbaar (06-184 05954).

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online Quinn-managementrollenmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.