K+V werving selectie interim management

De nieuwsgierige leider en uitdagende strateeg

Heemstede
Organisatie |

College Hageveld

College Hageveld
Hageveld is een categoriaal atheneum met keuze-Latijn en is één van de mooiste scholen van Nederland. Hageveld wil geen tijd en talent verloren laten gaan. Aan die ontwikkeling werkt men op Hageveld samen, open en respectvol. Op Hageveld ben je behulpzaam en vind je het normaal om iets over te hebben voor een ander. De cultuur is laagdrempelig en open. Leerlingen mogen kritisch zijn en noemen de docenten bij de voornaam. De leerlingen krijgen les in een prachtig monument uit 1923, ontworpen door architect Jan Stuyt, gelegen op een mooi landgoed. De school, opgericht in 1817, telt ongeveer 1.400 leerlingen en 150 collega’s en heeft een wettelijke ANBI status.

We nodigen je graag uit onderstaande video te bekijken om te zien en te proeven hoe werken bij Hageveld is https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6457559937563324416/

Functie | Rector-Bestuurder

Onderwijsvernieuwing Hageveld
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het ontwikkelen en uitvoeren van de onderwijskoers die gebaseerd is op de bredere onderwijsvisie van Hageveld. Belangrijkste element daarin is dat Hageveld streeft naar een ‘Atheneum op maat’ waarin elke leerling zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen. Elk mens is uniek, heeft eigen talenten en mogelijkheden. Hageveld wil dat de leerlingen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces en daarmee verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. In het schooljaar 2018-2019 is deze koers omgezet naar een nieuw onderwijssysteem.

VIA Hageveld
Sinds 2010 voorziet Hageveld ook in de specifieke onderwijsbehoefte van hoogbegaafden. In het schooljaar 2012-2013 is Hageveld gestart met een aparte voltijds onderwijsstroom waar meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid krijgen op een andere manier te leren. De naam van deze afdeling is VIA Hageveld. Het Latijnse woord “via” duidt op een andere weg naar hetzelfde doel, namelijk een vwo-diploma.

Bestuur en leiding
Hageveld is een stichting met een bestuur. Het bestuur heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de implementatie van een bij de code goed onderwijsbestuur en Hageveld passend model. Per 1 augustus 2019 zal het bestuur bestaan uit een rector-bestuurder als uitvoerend bestuurder en zes toezichthoudend bestuurders. De dagelijkse leiding bestaat uit een rector en twee conrectoren. Een conrector is belast met de kwaliteit van het onderwijs, terwijl de andere conrector zich bezighoudt met personeelszaken en financiën.

Ontwikkelen Uitdagen Durven Inspirerend Leider Bouwer Nieuwsgierig Strateeg

Profiel

De nieuwsgierige leider

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander. Collega’s, leerlingen, jouw omgeving, de mensen om je heen, binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Daarbij zoek en breng jij de verbinding. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen met het team en de leerlingen te werken aan verdere verdieping. Dat doe je onder meer door open te staan en te delen, door zelf zichtbaar te zijn en anderen zichtbaar te maken. Zowel intern als extern weet je wat er speelt en welke consequenties dit heeft voor mensen en organisaties. Daardoor ben je in staat win/win situaties en kansen te zien en deze te benutten. Je blijft daarbij ook nieuwsgierig naar jezelf. Wie ben ik ten opzichte van de ander.

Uitdagende strateeg

Als strateeg ben je in staat boven en toch tussen de partijen te staan. Anders durven kijken, stimuleren en goede ideeën omarmen. Je nodigt daarbij iedereen uit mee te doen en maakt de verbinding tussen binnen en buiten. Je hebt het lef om het ambitieniveau voor intern en extern ter discussie te stellen en daagt uit tot het stellen van hoge doelen en behalen van uitstekende resultaten. Daarbij zorg je dat de hoge kwaliteit van het onderwijs zichtbaar geborgd is in de hele organisatie. Je vraagt en brengt wijsheid in jouw omgeving en bezit implementatiekracht om de strategie vervolgens ook echt uit te voeren. Je zet lijnen en kaders uit zonder dat de ander vrijheid verliest, brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Ook bouw je op het juiste tempo verder uit, ontwikkelt en bevordert eigenaarschap en integraal leiderschap. Je hebt een brede visie op het voortgezet onderwijs in het algemeen en weet wat er nodig is om een onderwijskundige verandering door te voeren en verder te ontwikkelen. Hageveld is een éénpitter. Je vindt het dus leuk om veel ballen in de lucht te houden, omdat je niet alleen verantwoordelijk bent voor het onderwijsbeleid, maar ook voor het monumentale gebouw en het onderhouden van de externe contacten.

Tot slot bezit je een academisch werk- en denkniveau.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Inschaling vindt plaats in schaal B2 cao Bestuurders Voorgezet onderwijs/klasse B WNT. Je zal in eerste instantie worden aangesteld voor een periode van een jaar met de uitdrukkelijke bedoeling om je bij gebleken geschiktheid vast in dienst te nemen.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en bestuur. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een goed gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen:

  • Speed op donderdag 31 januari waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op dinsdag 5 februari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op dinsdag 12 februari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 21 januari door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Martine van der Velpen, partner, 06 5060 3351 en Johannes Arets, directeur, 06 1026 0480 die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.