Regiomanager Hilversum voor Bink Kinderopvang

Sterke verbinder die graag beweegt
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Bink Kinderopvang

Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk met circa 850 medewerkers, ruim 75 kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangcentra in Hilversum, Soest en Huis ter Heide en is marktleider in de regio. Medewerkers van Bink voelen zich trots, betrokken bij elkaar en het kind, en zijn bevlogen op de inhoud. In beweging zijn en ontwikkeling zijn belangrijk, dat voel je en is merkbaar. Met de ambitie om als organisatie hoge kwaliteit te leveren en iets bijzonders te betekenen. Altijd op zoek naar wat het beste is voor het kind, nu en in de toekomst. Door multidisciplinair samen te werken. SAMEN GROEIEN MET PLEZIER!

Dat betekent ook zelf verder groeien, als organisatie en als mens. Bink is een lerende organisatie en dus vanzelfsprekend is er veel aandacht en ruimte voor vernieuwing en verdere professionalisering. Een voorbeeld is de ontwikkeling en implementatie van natuurlijk leiderschap waar inspireren, stimuleren, doorvragen en verbinden centraal staan. Hoe verhoud ik me tot de ander en betrek ik mijn omgeving bij het realiseren van doelen? Daarnaast zorgen onder andere de Bink Academie en de samenwerking met de Universiteit Utrecht en ROC Midden Nederland, voor verdere professionalisering van medewerkers en de innovatie in het pedagogisch handelen. Ook staat samenwerking met primair onderwijs, jeugdzorg en vorming van Integraal Kindcentrum (IKC) hoog op de agenda.

Functie

Regiomanager

In de rol van Regiomanager in Hilversum werk je vanuit de visie van Bink op natuurlijk leiderschap en ben je in staat om anderen te betrekken bij het realiseren van de strategische doelen. Daarbij heb je het lef besluiten te nemen, te versnellen en ook te vertragen. Je zorgt ervoor dat Bink in jouw regio kwalitatief zeer goede opvang biedt en dus de vanzelfsprekende gesprekspartner is voor alle betrokken ketenpartners. Jouw regio kent alle werksoorten: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (inclusief tussenschoolse opvang) en peuterspeelzalen. Dat betekent een complex en ook breed speelveld waarbij je de grote lijnen moet bewaken, maar ook moet kunnen inspelen op ontwikkelingen. Inspelen op de veranderende vraag in de regio en bij stakeholders als gemeente, wethouders, welzijnsorganisaties en schoolbesturen. Zo wordt bijvoorbeeld de komende vier jaar met het openbaar onderwijs toegewerkt naar dertien IKC’s.

Je leeft natuurlijk leiderschap voor door reflecterend te handelen, je kwetsbaar op te stellen, zorg te dragen voor verbinding en samenwerking, aan te spreken en je te laten aanspreken. Je stimuleert anderen hetzelfde te doen, zodat op de vestigingen medewerkers en kinderen met plezier leren, werken en zich ontwikkelen. Het resultaat is een uitstekende marktpositie en een dienstenaanbod met hoge kwaliteit.

Als Regiomanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van rond de acht vestigings-/clustermanagers en de resultaten van de vestigingen van Bink in deze regio op het gebied van kwaliteit, personeel en bedrijfsvoering. Een integrale rol waar inhoud, leiderschap, resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid sterk samenkomen. Je werkt nauw samen met de andere twee regiomanagers en bent lid van het MT. Je rapporteert aan de algemeen directeur/ voorzitter bestuurder.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Bevlogen Teamspeler Betrokken Humor

Profiel

Sterke verbinder die graag beweegt

Sterke verbinder

Je bent sensitief, mensgericht, toegankelijk voor anderen. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen en van nature zoek je de samenwerking. Je voelt je betrokken bij Bink, jouw team maar ook bij jouw ketenpartners. Met passie en energie kan je de visie en missie overbrengen en doorvertalen naar resultaten. Je bent altijd geïnteresseerd in de ander, in jouw omgeving, binnen en buiten de organisatie. Je ziet dwarsverbanden, nieuwe mogelijkheden en bevordert oplossingsgericht denken. Daarbij zoek en breng jij proactief de verbinding. Door vragen te blijven stellen, lucht te geven en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen met jouw team te werken aan verdere verdieping, innovatie en hoge kwaliteit. Je stimuleert anderen om eigenaarschap te nemen, projectmatig en afdelingoverstijgend te werken. Zowel intern als extern weet je wat de ontwikkelingen van de kinderopvang zijn en welke consequenties dit heeft. Daardoor ben je in staat kansen te zien en deze te benutten.

In beweging

Je vindt het leuk om als regisseur het proces te sturen en beweegt graag van strategisch naar tactisch en van tactisch naar operationeel. De ene keer proactief en ondernemend, de andere keer flexibel en servicegericht. Maar altijd doelbewust en betrouwbaar. Je houdt van de dynamiek dat elke dag anders is en lijkt te zijn dan vooraf bedacht. Continu aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Daarbij pak je vol zelfvertrouwen je eigen domein en je stelt je niet afhankelijk op bij het halen van de doelen en de integrale rol die van je verwacht wordt. Door slim en handig te organiseren zorg je dat er ruimte ontstaat voor groei en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Daarbij overzie je de complexiteit van het werk en leg je de juiste verbanden.

Wat heb je in huis?

We zoeken een ervaren manager, bij voorkeur uit de kinderopvang, die gewend is de grote lijnen uit te zetten en te bewaken en wet- en regelgeving te vertalen naar beleid en werkwijze. Je bezit een hoog abstractieniveau en een sterk analytisch vermogen en je bent gesprekspartner op uiteenlopende niveaus en goed in het opbouwen van relaties. Je hebt ervaring met leiderschapsontwikkeling, indirect leidinggeven en weet cultuur- en gedragsverandering zichtbaar te implementeren. Je handelt altijd vanuit een integraal perspectief en je bent verantwoordelijk geweest voor zowel inhoudelijke ontwikkeling als de bedrijfsmatige resultaten. Je (her)kent de complexiteit van de functie en de kinderopvang en hebt een visie op de (toekomstige) ontwikkeling van de sector.

Aanbod

Blijven ontwikkelen

Werken bij Bink betekent aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Leren en groeien is daarin belangrijk. Via onze Bink Academie bieden we de medewerkers een uitgebreid scholings- en begeleidingsprogramma aan, waarbij we veel aandacht besteden aan het ontwikkelen van natuurlijk leiderschap.

De functie is voor 36 uur en ingeschaald in schaal 13 volgens CAO kinderopvang. Daarnaast biedt Bink een ruime reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van 0,26 cent per km, collectieve ziektekostenverzekering en flexibele werktijden als dat nodig is. Je start met een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling.

Procedure

Onderzoeken en ontmoeten

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in week 6. Hierna volgen, bij wederzijdse interesse, gesprekken met de organisatie op 16 februari en de tweede ronde op 20 februari. Het streven is de procedure zorgvuldig en met aandacht voor iedereen af te ronden voor de voorjaarsvakantie 2023. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd

graag in beweging?

Ben jij deze flexibele verbinder op zoek naar een rol waar je sturing kan geven en impact kan maken? Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zien wij graag uiterlijk 5 februari jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.