Leider

UTRECHT
Organisatie |

V&VN

Wil jij meewerken aan V&VN van de toekomst? De vereniging is bezig met een kanteling!
Niet het bureau en de statuten zijn het uitgangspunt, maar de leden. Wie lid is wil gehoord worden en zich laten horen, zich ondersteund weten en 24/7 verbinding kunnen leggen met ZIJN/HAAR ‘club’.
Daar ontmoet je je beroepsgenoten en de medewerkers van het bureau.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden en heeft haar landelijk bureau in Utrecht. Met 90.000 leden is het de grootste beroepsvereniging van ons land en zij maakt zich er sterk voor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun vak op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots en passie kunnen uitoefenen. V&VN maakt zich daarom sterk voor alles wat dat mogelijk maakt, zoals scholing, beroepsprofielen, kwaliteitsstandaarden en richtlijnen, maar vooral door de dialoog aan te gaan met diverse partijen of op te starten tussen de leden onderling en/of met de medewerkers van het bureau. Hierdoor komt uitwisseling van kennis en invloed op beleid tot stand binnen een levendige community (off en on-line) voor de leden. 

Ruim 80 collega’s werken met veel inzet en energie, voor en met de leden aan het realiseren van die belangrijke doelen en speerpunten van V&VN. Het bureau van V&VN heeft een belangrijke rol in het contact met de leden. Het houdt de leden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen en organiseert bijeenkomsten, congressen en ontmoetingen. Het bureau ondersteunt allereerst de leden bij het uitoefenen van hun vak, met deskundigheidsbevordering, een helpdesk, advies en informatie. Daarnaast ondersteunt het bureau leden die actief zijn in onder andere afdelingen en platforms, het bestuur en de centrale commissies. Het bureau bestaat uit negen teams en daarvoor zijn de directeur-bestuurder en een drietal hoofden eindverantwoordelijk.

Het team Leden en Registers bestaat uit zeven Adviseurs Registers en drie Relatiemanagers. Het team is gezamenlijk inhoudelijk verantwoordelijk voor:

  • Strategische advisering Collectieve Lidmaatschappen
  • Beheer van drie registers (Kwaliteitsregister, Register Zorgprofessionals, VS Register)
  • Ondersteuning en advisering van verschillende bestuurlijke Accreditatie- en Visitatie Commissies
KV_Opdrachten_VENVN
Functie | Relatiemanager

Als Relatiemanager onderhoud en borg je contacten met organisaties die collectieve lidmaatschappen (meer dan 300) voor hun medewerkers hebben afgesloten en met zorgorganisaties die hier interesse in hebben. Je informeert hen over het Kwaliteitsregister V&V en andere services van V&VN. Je ondersteunt de organisaties om het levenslange leren in te bedden in hun strategische personeelsplanning en kunt hen adviseren aan de hand van gegevens uit onder andere het dashboard KR over de voortgang. Tegelijkertijd haal je wensen en inzichten op die helpen V&VN haar producten en diensten te verbeteren. Je werkt in deze functie nauw samen met je collega’s binnen het team Leden & Registers en daarnaast met het team Vereniging.

  • Opleiding: een afgeronde HBO- of WO-opleiding bijvoorbeeld op het gebied van Gezondheidswetenschappen, of een bedrijfskundige opleiding gerelateerd aan de gezondheidszorg.
  • Verkoper: overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden
  • Raadgever: beeld vormen van de wensen en behoeften, meedenken en adviseren
  • Jager: in staat om nieuwe kansen te signaleren en te verzilveren
  • Coach: je ondersteunt de organisatie met het goed gebruiken van de verschillende V&VN producten
  • Vriend: een goede verstandhouding opbouwen door de relatie op basis van gelijkwaardigheid aan te gaan 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Relatiemanager met hart voor de zorg

Jij snapt de cultuur en kent de uitdagingen waar zorgorganisaties dagelijks mee te maken hebben. Je bent communicatief sterk, enthousiast en resultaatgericht. Je haalt plezier uit het onderhouden van intensief contact met diverse gremia, van HR adviseur tot directeur/bestuurder, binnen de aangesloten zorgorganisaties. Door jouw enthousiasme en resultaatgerichtheid krijg je ook makkelijk een ingang bij nieuwe potentiele klanten en zorg jij dat dit resulteert in nieuwe overeenkomsten. Je zet hiervoor diverse middelen in zoals off- en online contact, zowel individueel als met relevante en out-of-the-box (sales en marketing)activiteiten. 

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Relatiemanager
Vast
28 – 36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.