Senior Auditor AO/IC en Horizontaal Toezicht voor Sint Maartenskliniek

Voor AO/IC en Horizontaal Toezicht
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Senior Auditor AO/IC en Horizontaal Toezicht

Je gaat werken onder de stafafdeling Finance & Control die de bijzondere zorg van de Sint Maartenskliniek ondersteunt met analyses, informatievoorziening en advies op financieel en zorg-administratief gebied. Deze informele afdeling bestaat uit vier teams; Planning Control & Analyse, Financiële administratie, ZorgControl en Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) waar veertig medewerkers werkzaam zijn.

Als Senior Auditor AO/IC en Horizontaal Toezicht vervul je een onafhankelijke, integrale, interne controlefunctie gericht op de risicobeheersing en werking van processen en controlemaatregelen m.b.t de financiële- en zorgadministratieve verantwoording, inclusief de hieraan ondersteunende IT-processen. Dit doe je samen met je collega-auditor AO/IC waaraan je functioneel en operationeel leiding geeft.

Zelf ontvang je hiërarchisch leiding van de Manager Finance & Control waarbij je onafhankelijk en rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Tevens ben je de belangrijkste gesprekspartner voor de accountant, de IT-auditors en de zorgverzekeraars (in het kader van Horizontaal Toezicht en de jaarrekening) waaraan de externe verantwoording over de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de (bron)registraties en inrichting van de systemen wordt afgelegd. Hiervoor stel je jaarlijks het interne controle- en beheerplan op, en voert (proces-) audits en impactanalyses uit. Op basis van jouw bevindingen rapporteer en adviseer je inzake de integrale administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), waarbij wordt toegezien dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. In alles is een proactieve houding en een regiefunctie vereist.

Daarnaast is er ruimte om jouw werkzaamheden uit te breiden naar andere gebieden zoals, risicomanagement en informatiebeveiliging (NEN7510) vanuit een derdelijns perspectief.

Profiel

Je beschikt over een afgeronde academische opleiding in de richting van accountancy, bedrijfseconomie of vergelijkbaar veld en bent goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving waaronder bij voorkeur de registratie/facturatie van medisch specialistische zorg.

Je hebt ruime ervaring en expertise opgedaan in een vergelijkbare controlefunctie, bij voorkeur in een ziekenhuis, en hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen waarbij je op meerdere niveaus kunt acteren en kunt omgaan met diverse belangen.

Kwaliteit heb je hoog in het vaandel staan, waarbij je de specifieke materie duidelijk en herkenbaar kunt verwoorden in zowel woord als schrift. Met je deskundigheid en stevige persoonlijkheid straal je vertrouwen uit en ben je een serieuze gesprekspartner voor zowel interne als externe betrokkenen.

Zelfstandige Onafhankelijke expert en Adviseur

Over de organisatie

Sint Maartenskliniek

De Sint Maartenskliniek is de grootste gespecialiseerde zorgaanbieder op het gebied van houding en beweging in Nederland en levert hoog-specialistische, complexe zorg op het gebied van Orthopedie, Pijnbestrijding, Reumatologie en Revalidatiegeneeskunde. De innovaties van de kliniek halen met regelmaat de landelijke media waaronder dwarslaesie-patiënten die weer konden lopen met behulp van het exoskelet.

Het ziekenhuis biedt zowel operatieve, diagnostische als therapeutische behandelingen aan. Een van de belangrijkste kenmerken van de Sint Maartenskliniek is de multidisciplinaire aanpak van de behandelingen. Dit betekent dat er nauw wordt samengewerkt tussen verschillende specialisten, zoals orthopedisch chirurgen, reumatologen, revalidatieartsen en anesthesiologen, om de beste behandeling te kunnen bieden voor de patiënt. Daarnaast staat de Sint Maartenskliniek bekend om haar patiëntgerichte aanpak, waarbij de patiënt centraal staat en er veel aandacht wordt besteed aan de individuele behoeften en wensen.

De Sint Maartenskliniek is koploper op het gebied van Horizontaal Toezicht in Nederland. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in het ontwikkelen en implementeren van deze nieuwe procesgerichte manier van (administratieve) verantwoording van de geleverde zorg. Dit is in nauwe samenwerking met de zorgverzekeraars en andere (zorg)aanbieders uitgevoerd. Het doel is Horizontaal Toezicht nog verder te professionaliseren door deze een significante plaats te geven bij de inrichting van het nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarvoor de implementatie in Q2 2023 opgestart wordt en tot midden 2024 zal doorlopen. Hierbij zal tevens de aansluiting van de eerstelijn beter worden gefaciliteerd binnen het Horizontaal Toezicht.

De organisatie heeft de ambitie om meer gebruik te maken van datagedreven werken en continuous monitoring om zo de volgende kwaliteitsstappen naar de toekomst toe te kunnen gaan maken. Afgelopen jaar is AFAS, als nieuw ERP-systeem, geïmplementeerd in de organisatie. Dit heeft ook geleid tot een kwaliteitsslag waardoor de keten van bestellen tot betalen (P2P) meer integraal wordt ondersteund. Het voordeel hiervan wordt komende tijd nog verder uitgebouwd.

Aanbod

Ben jij de gedreven vakvrouw/vakman die graag op een proactieve wijze wil meewerken aan de verdere ontwikkeling van de organisatie, met focus op de beheersing van de operationele, tactische en strategische risico’s? En voel je de gedrevenheid om koploper te blijven in Horizontaal Toezicht en de Sint Maartenskliniek op jouw vakgebied landelijk te vertegenwoordigen? Dan komen wij graag met jou in contact!

De Sint Maartenskliniek is een kleine organisatie met een grote naam. De medewerkers roemen de goede sfeer en de professionele cultuur. De functie die wordt aangeboden heeft veel uitdaging, afwisseling en biedt ruimte voor eigen invulling. De functie wordt in eerste instantie aangeboden voor de duur van een jaar met de intentie tot een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.

Je salaris is ingeschaald in FWG65 van de cao ziekenhuizen (NB: in de onlangs vastgestelde CAO februari 2023 t/m januari 2025 is een loonsverhoging van in totaal 15% overeengekomen). Daarnaast profiteer je van prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een goede pensioenvoorziening, maar ook zaken als gratis sporten en een prachtige werkplek.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de kandidaat zo snel als mogelijk te laten starten. Je start met een (online) gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen selectie- en adviesgesprekken bij de Sint Maartenskliniek, met natuurlijk aansluitend een arbeidsvoorwaardengesprek gepland. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen en is een VOG noodzakelijk. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met zondag 15 oktober 2023 de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door hieronder of bovenaan op ‘Reageer nu’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heren Frank Wolff (06-1595 4079) of Emile Douma (06-1045 2989).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.