Doortastend, ervaren, resultaatgericht, relatiegericht, stevige duizendpoot

Amersfoort
Organisatie |

Blinkers

Blinkers maakt thuiszorg weer makkelijk. In de visie van Blinkers heeft iedereen recht op thuiszorg. Blinkers pakt thuiszorg anders aan. Meer vraag naar zorg, maar een gebrek aan zorgverleners? Blinkers doet daar wat aan. Door elke zorgverlener met de juiste kwalificaties de mogelijkheid te bieden aan het werk te gaan. Kort of lang. In combinatie met een gezin of een vaste baan. Zodat de zorgverlener er zin in heeft en hun cliënten optimaal worden geholpen. Blinkers heeft 23 locaties door het land, 25 jaar ervaring en ruim 2650 cliënten. Op Zorgkaart Nederland heeft Blinkers een gemiddeld cijfer van 9.0! Meer informatie over de missie en visie van Blinkers is te vinden op www.blinkers.nl. Blinkers is onderdeel van de Fundisgroep.

Functie | Senior HR-adviseur

De senior HR-adviseur maakt onderdeel uit van de Blinkers Services en speelt in op de wensen en behoeften van het primaire proces van Blinkers. Blinkers Services organiseert een (uniform en gestandaardiseerd) pakket van hoogwaardige diensten op het gebied van financiële en personeelsadministratie, zorgadministratie, HR-advies, kwaliteit en beleid, procesmanagement, applicatiebeheer, ICT-ondersteuning en support, aansluitend op het primaire proces van Blinkers. Professionele medewerkers verlenen deze diensten en worden optimaal toegerust. De senior HR-adviseur richt zich op HR personeels- en organisatiebeleid dat relevant kan zijn voor Blinkers. Het doel van de functie is het ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van het vastgestelde personeels- en organisatiebeleid. Hieronder valt het adviseren bij de voorbereiding en ontwikkeling van het personeelsbeleid.

De HR-adviseur ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager Services en heeft een functionele lijn naar de directeuren. De HR-adviseur heeft functioneel contact met de andere HR-adviseurs werkzaam binnen de Fundisgroep.

Resultaatgebieden

Operationeel advies

 • Adviseert de directeuren aangaande het voeren van performance- en verzuimgesprekken en scholingsbeleid en neemt waar nodig deel aan deze gesprekken.
 • Controleert arbeidsovereenkomsten en adviseert directeuren betreffende de aanpassing van deze overeenkomsten en adviseert waar nodig medewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, regelgeving en beleid en adviseert de directeuren over het werken met zelfstandige zorgverleners.

Resultaatgebieden: medewerkertevredenheid, klanttevredenheid.

Tactisch advies

 • Ondersteunt de directeuren bij het bijsturen op prestatie-indicatoren die raken aan het eigen aandachtsgebied (o.a. verzuimindicatoren).
 • Ondersteunt de directeuren bij het opstellen van een overzicht verbeteracties.

Resultaatgebieden: juiste en tijdig geleverde ondersteunde rapportage, kwaliteitverbeteracties.

Strategisch advies

 • Adviseert de regiodirecteuren bij het ontwikkelen en optimaliseren van het HR-beleid (bijv. verzuimbeleid, scholingsbeleid, arbeidsovereenkomsten). Draagt zorg voor de afstemming van HR-beleid op organisatie brede gestelde doelen en voor instemmingsverzoeken voor HR-beleid met de OR.
 • Verstrekt gevraagd en ongevraagd advies betreffende de beleidsmatige implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Vertaalt deze eisen gedurende de implementatie naar concrete doelen.

Resultaatgebieden: kwaliteit en juistheid adviezen.

Werving en selectie:

 • Ondersteunt de manager Services bij werving en selectietrajecten.

Overige werkzaamheden

 • Onderhoudt functioneel contact met diverse externe partijen (advocaat, Arbodienst, UWV, verzekeringsmaatschappij).
 • Treedt op als adviseer bij omvangrijke of gecompliceerde herzieningen zoals reorganisaties of ontslagprocedures.
 • Neemt deel aan projectgroepen waarvan de inhoud raakt aan het eigen aandachtsgebied.
 • Bewaakt de uitvoering van wet- en regelgeving (o.a. cao VVT, cao WMD) voor zover de inhoud raakt aan het eigen aandachtsgebied.
 • Voert periodiek overleg met de regiodirecteuren.

 Resultaatgebieden: kwantiteit en kwaliteit input.

Doortastend daadkrachtig resultaatgericht servicegericht stevig samenwerken proactief duidelijk betrokken stressbestendig flexibel verbindend sparringpartner nauwgezet

Profiel

We zoeken een ervaren HR-adviseur die de cao VVT goed kent en beschikt over enige juridische kennis. Iemand die snel kan schakelen, een stevige gesprekspartner die doortastend en servicegericht is. Een inhoudelijk sterke duizendpoot.

Wat neem je mee:

 • Je beschikt over een afgeronde relevante HBO-opleiding.
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de zorg.
 • Je bent goed op de hoogte van alle ins en outs van de cao VVT.
 • Je bent goed op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en je volgt graag de ontwikkelingen op je vakgebied. Je houdt ervan om dingen uit te pluizen.
 • Je bent goed in het bewaken van de voortgang, stellen van prioriteiten en grenzen en het oplossen van problemen.
 • Cijfers, overzichten, dashboards etc. passen in jouw beeld van HR-controlling (in relatie met de HR-administratie).
 • Je neemt graag initiatief, bijvoorbeeld bij het geven van strategische en tactische adviezen en het aandragen van voorstellen voor beleidsontwikkeling.
 • Verder ben je servicegericht, duidelijk, daadkrachtig, integer, communicatief sterk, proactief, stressbestendig, doortastend en je weet goed samen te werken.
Aanbod

Een verantwoordelijke baan met veel plezier, eigenaarschap en afwisseling, een prettige beweeglijke werkomgeving met gepassioneerde collega’s.

 • Een uitdagende functie met een zeer divers takenpakket, waarbij je kunt schakelen op verschillende niveaus en met veel eigen verantwoordelijkheid.
 • Een organisatie die volop in beweging en ontwikkeling is.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd (het betreft geen tijdelijke functie).
 • Goede arbeidsvoorwaarden conform cao VVT, waaronder een eindejaarsuitkering van een volledige 13maand.
 • Inschaling zal plaatsvinden op basis van opleidingsniveau en ervaring in schaal 60 volgens cao VVT met een huidig maximum van € 4.744,– bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
Procedure

De procedure is erop gericht om voor eind september een kandidaat aan te kunnen aanstellen. De eerste gesprekken met K+V vinden digitaal plaats vanaf week 34. De selectiegesprekken bij Blinkers vinden plaats op maandag 27 september 2021. Gelieve rekening te houden met deze datum.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel, maar uiterlijk 15 september aanstaande te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Let op: bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de procedure eerder. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Maartje Peters, partner, via 06-1008 5811 of Frank Wolff, partner, via 06-1595 4079.

Vanwege de zomervakanties is de reactietermijn ruimer dan gebruikelijk. Schroom echter niet om snel te reageren, Frank en Maartje gaan graag met je in gesprek over deze functie! Gesprekken bij K+V (digitaal) vinden plaats vanaf week 34. Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Senior HR-adviseur
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.