K+V werving selectie interim management

Autoriteit op basis van inhoud en relatie

Amersfoort
Organisatie |

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Bij GGZ Nederland zijn ongeveer honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Hun gezamenlijke omzet is ruim vijf miljard euro. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze medewerkers verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

GGZ Nederland heeft als missie de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige en inclusieve samenleving. De vereniging streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen om doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden.

Bij het verenigingsbureau werken ongeveer vijftig medewerkers. Dit zijn, naast bedrijfsondersteuning, met name beleidsadviseurs die zich inzetten om de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.

In 2019 is GGZ Nederland gestart met een ontwikkeltraject, dat beoogt het draagvlak van GGZ Nederland te vergroten en de kwaliteit van belangenbehartiging te versterken. Essentieel hierin is de transformatie van commissies naar waardenetwerken en regieteams, die met maatschappelijke doelstellingen werken. Daarnaast worden tijdelijke winning teams geformeerd, die op wisselende thema’s aan deze beiden worden verbonden, om concrete onderwerpen uit te diepen en adviezen voor het bestuur en de leden voor te bereiden.

De vijf basis waardenetwerken zijn: ‘Mentale gezondheid’, ‘Gezond opgroeien’, ‘Zorg en veiligheid’, ‘Volwaardig burgerschap’ en ‘Gezonde leefstijl’. Kernthema’s van de regieteams zijn: Mens & Werk, Zorg & Financiering, Wet- en regelgeving en Informatiebeleid.

In de volgende video legt Veronique Esman, Directeur GGZ Nederland, meer uit over het werk van GGZ Nederland en de opgaven voor de komende jaren:


Abonneren

Functie | Strategisch adviseur

DE OPGAVEN
De belangrijkste opgave voor de komende periode is de verdere uitrol van het hierboven geschetste ontwikkeltraject; doorgroei tot ‘next level vereniging’ voor de ggz en een verenigingsbureau met de volgende kernwaarden:

– Leden centraal
– Flexibiliteit en wendbaarheid
– Hoogwaardige kwaliteit, dienstverlening en lobby
– Zeggenschap en betrokkenheid van leden: we doen het samen!
– Waardecreatie en innovatie
– Impact voor de maatschappij

De medewerkers van het verenigingsbureau leveren hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en belangenbehartiging. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de leden. De leden en hun idealen staan centraal en het bureau ondersteunt hen in het waarmaken van de gezamenlijke maatschappelijke ambitie, de lobby en de belangenbehartiging.

De next level vereniging staat of valt met goede samenwerking binnen het bureau tussen de medewerkers, maar ook tussen het bureau en de leden. Dit betekent niet alleen uitwisseling van kennis en best practices, maar tevens uitwisseling van medewerkers. Waar mogelijk worden stakeholders in een vroeg stadium betrokken om actief te participeren.

Wij zoeken een Netwerk Coördinator voor het waardenetwerk Volwaardig burgerschap en vier Strategisch adviseurs voor de afzonderlijke regieteams. Eén adviseur met aandachtsgebied Mens & Werk, twee voor Zorg & Financiering en één adviseur voor Informatiebeleid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van GGZ Nederland. De Strategisch adviseurs en Netwerk Coördinatoren worden aangestuurd door twee managers.

Als Strategisch adviseur draag je bij aan de verdere ontwikkeling tot next level vereniging. Daarbij heb je de volgende rollen en opgaven:

– Je haalt uitdagingen en veranderingen op bij de leden en andere stakeholders in het veld en vertaalt dat aan de hand van jouw eigen kompas in toegevoegde waarde.
– Je initieert en ontwikkelt beleid, draagt bij aan wet- en regelgeving binnen het betreffende aandachtsgebied.
– Je beïnvloedt de koers van beleid en geeft vorm en richting aan de uitvoering ervan in een complex krachtenveld en op strategisch/bestuurlijk niveau.
– Je hebt een scherp oog voor de samenhang van verschillende dossiers en ontwikkelingen in het veld.
– Je ontwikkelt scenario’s en draagt bij aan focus, prioriteitstelling en agendasetting.
– Je zorgt door goede voorbereiding en kernachtig schrijven en presenteren voor een soepele besluitvorming op jouw thema’s en dossiers.
– Je bent een actief lid in het team van Strategisch adviseurs en Netwerk Coördinatoren, waarbij je kennis en relaties deelt.

Voor een goede invulling van de functie is het essentieel om een goed relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden binnen de vereniging en stakeholders. Je bent adviseur maar ook accountmanager.

Je weet wat er binnen de vereniging en bij de leden speelt en zorgt er omgekeerd voor dat de leden weten wat er binnen de politiek en bij andere stakeholders aan de orde is. Relatiebeheer en netwerkbeheer vormen dus een wezenlijk onderdeel van de functie. Dat geldt in nog sterkere mate voor de functie van Netwerk Coördinator, waarin netwerkontwikkeling en -onderhoud en waardecreatie de hoofdtaak is naast advisering, lobby en belangenbehartiging.

Zelfstarter Netwerker Samenwerker Strateeg-met-Realisatiekracht Inventief Communicatief

Profiel | NETWERKER MET INLEVINGSVERMOGEN EN REALISATIEKRACHT

Als medewerker van de next level vereniging bied je hoogwaardige kwaliteit van werken, ben je zelfstandig en dienstverlenend. Je bent zichtbaar, flexibel, bereikbaar, werkt autonoom, bent toetsbaar en gericht op resultaat voor de leden. Openheid en transparantie is waar de next level medewerker voor staat. Leden en stakeholders worden ‘meegenomen’ in de werkzaamheden.

Bij de nieuwe inrichting en werkwijze van de vereniging en – in het verlengde daarvan – de nieuwe inrichting en werkwijze van het bureau, passen de volgende kerncompetenties: Pro-activiteit, Resultaatgerichtheid, Dienstverlenend en Samenwerkend.

Als Strategisch adviseur en Netwerk Coördinator ben je daarnaast strategisch sterk, kan je uitstekend anticiperen, je hebt een goed inlevingsvermogen, je bent inventief en onafhankelijk in je oordeelsvorming.

Je bent iemand die:

– Beschikt over een academisch werk- en denkniveau
– Makkelijk schakelt tussen strategie en realisatie
– Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en prettig in de omgang is

Aanbod | EEN INSPIRERENDE WERKOMGEVING

Het betreft een functie voor in beginsel 32-36 uur per week. GGZ Nederland hanteert de CAO GGZ. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. GGZ Nederland biedt daarnaast een inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Procedure | SPEED SLOW SHOW

De werving en voorselectie worden uitgevoerd door K+V. Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speed op dinsdag 18 februari of donderdag 20 februari waarin je in drie korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op maandagmiddag 2 maart of dinsdagmiddag 3 maart of vrijdagmiddag 6 maart waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op maandagmiddag 16 maart waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Zet je bovenstaande data ‘met potlood’ in je agenda?
Omdat we meerdere Strategisch Adviseurs zoeken, hebben we meerdere momenten gereserveerd.
Het is zeer plezierig voor de daadwerkelijke planning als je bovenstaand genoemde data kunt reserveren in je agenda.
Wij verwachten je dinsdag 11 februari verder te kunnen informeren.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het is de bedoeling om de procedure eind maart af te ronden.

Geïnteresseerd | Ben jij de Strategisch adviseur die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk – uiterlijk op donderdag 6 februari 2020 – te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer Direct’ jouw CV en motivatie te uploaden.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen Michiel van Wessem (06 52008834) of Emile Douma (06 10452989), die deze procedure begeleiden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Strategisch adviseur
Vast
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.