GGZ Nederland

Autoriteit op basis van inhoud en relatie

Amersfoort
Organisatie |

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Bij GGZ Nederland zijn ongeveer honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Hun gezamenlijke omzet is ruim vijf miljard euro. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze medewerkers verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

GGZ Nederland heeft als missie de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige en inclusieve samenleving. De vereniging streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen om doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden.

Bij het verenigingsbureau werken ongeveer vijftig medewerkers. Dit zijn, naast bedrijfsondersteuning, met name beleidsadviseurs die zich inzetten om de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.

Vorig jaar is GGZ Nederland gestart met een ontwikkeltraject, dat beoogt de impact van GGZ Nederland te vergroten en de kwaliteit van belangenbehartiging te versterken. Essentieel hierin is de ontwikkeling tot netwerkorganisatie en de vorming van waardenetwerken en regieteams. De waardenetwerken zijn geënt op maatschappelijke thema’s, terwijl de regieteams zijn gevormd op basis van specifieke expertisegebieden. Daarnaast worden tijdelijke winning teams geformeerd, die op wisselende thema’s aan de waardenetwerken en regieteams worden verbonden, om concrete onderwerpen uit te diepen en adviezen voor het bestuur en de leden voor te bereiden.

De vijf waardenetwerken zijn: ‘Mentale gezondheid’, ‘Gezond opgroeien’, ‘Zorg en veiligheid’, ‘Volwaardig burgerschap’ en ‘Gezonde leefstijl’. De regieteams zijn: Mens & Werk, Zorg & Financiering, Wet- en regelgeving en Informatiebeleid.

DE OPGAVEN

De belangrijkste opgave voor de komende periode is de verdere uitrol van het hierboven geschetste ontwikkeltraject; doorgroei tot ‘next level vereniging’ voor de ggz en een verenigingsbureau met de volgende kernwaarden:

 • Leden centraal
 • Flexibiliteit en wendbaarheid
 • Hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en lobby
 • Inbreng en betrokkenheid van leden: we doen het samen!
 • Waardecreatie en innovatie
 • Impact voor de maatschappij

De medewerkers van het verenigingsbureau leveren hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en belangenbehartiging. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de leden. De leden, hun belangen en idealen staan centraal en het bureau ondersteunt hen in het realiseren van de gezamenlijke maatschappelijke ambitie, de lobby en de belangenbehartiging.

De next level vereniging staat of valt met goede samenwerking binnen het bureau tussen de medewerkers, maar ook tussen het bureau, de leden en andere stakeholders. Waar mogelijk worden stakeholders in een vroeg stadium betrokken om actief te participeren.

In het kader van bovenstaande ontwikkeling zijn er vacatures binnen het bureau ontstaan, waarvan een aantal nog moet worden ingevuld.

In de volgende video licht Veronique Esman, Directeur GGZ Nederland, het werk van GGZ Nederland en de opgaven voor de komende jaren nader toe:


Abonneren

Functie | Strategisch Adviseurs Zorg & Financiering

Voor het regieteam Zorg & Financiering zoeken wij twee Strategisch adviseurs.

Het regieteam Zorg & Financiering heeft een brede portefeuille, waarbij de samenhang tussen de inhoudelijke zorg en financiering centraal staat. Adviseurs binnen dit regieteam houden zich bezig met onder meer kwaliteit, bekostiging, verminderen regeldruk, verantwoording, ordening van zorg en macro-economische vraagstukken. De GGZ-sector is binnen de zorg de sector met de meeste (financiële) schotten.

Eén van de gezochte adviseurs zal zich bezighouden met bekostigingsvraagstukken in de Zorgverzekeringswet, Forensische zorg en Jeugdwet, waaronder de nieuwe bekostiging Zvw/FZ. Hiervoor in aanmerking komende kandidaten hebben bij voorkeur specifieke kennis van de GGZ en van de bekostiging van de verschillende sectoren in de ggz. Ook in keuzevraagstukken op het terrein van vastgoed/duurzaamheid en ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering en financiering.

Daarnaast zoeken we een macro-econoom die beleidsmatig sterk is onderlegd. Je bent daarnaast in staat de vertaalslag te maken van macrocijfers en ontwikkelingen in stelsels cq ordening van zorg naar praktische betekenis voor ggz-instellingen en vice versa. Hiervoor in aanmerking komen kandidaten met bij voorkeur kennis van het zorgstelsel en ervaring met macro-economische vraagstukken, opgedaan bij bijvoorbeeld een (semi-)overheidsinstelling.

Voor beide adviseurs geldt dat zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling tot next level vereniging. Daarbij heb je de volgende rollen en opgaven:

 • Je haalt uitdagingen en veranderingen op bij de leden en andere stakeholders in het veld en vertaalt dat aan de hand van jouw eigen kompas in toegevoegde waarde.
 • Je initieert en ontwikkelt beleid, draagt bij aan wet- en regelgeving binnen het betreffende aandachtsgebied.
 • Je beïnvloedt de koers van beleid en geeft vorm en richting aan de uitvoering ervan in een complex krachtenveld en op strategisch/bestuurlijk niveau.
 • Je hebt een scherp oog voor de samenhang van verschillende dossiers en ontwikkelingen in het veld.
 • Je ontwikkelt scenario’s en draagt bij aan focus, prioriteitstelling en agendasetting.
 • Je zorgt door goede voorbereiding en kernachtig schrijven en presenteren voor een soepele besluitvorming op jouw thema’s en dossiers.
 • Je bent een actief lid in het team van Strategisch adviseurs en Netwerk Coördinatoren, waarbij je kennis en relaties deelt.

Voor een goede invulling van de functie is het essentieel om een goed relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden binnen de vereniging en stakeholders. Je bent adviseur maar ook relatiemanager.

Je weet wat er binnen de vereniging en bij de leden speelt en zorgt er omgekeerd voor dat de leden weten wat er binnen de politiek en bij andere stakeholders aan de orde is. Relatiebeheer en netwerkbeheer vormen dus een wezenlijk onderdeel van de functie.

Zelfstarter Netwerker Samenwerker Strateeg-met-Realisatiekracht Inventief Communicatief

Profiel | NETWERKER MET INLEVINGSVERMOGEN EN REALISATIEKRACHT

Als medewerker van de next level vereniging bied je hoogwaardige kwaliteit van werken, ben je zelfstandig en dienstverlenend. Je bent zichtbaar, flexibel, bereikbaar, werkt autonoom, bent toetsbaar en gericht op resultaat voor de leden. Openheid en transparantie is waar de next level medewerker voor staat. Leden en stakeholders worden ‘meegenomen’ in de werkzaamheden.

Bij de nieuwe inrichting en werkwijze van de vereniging en – in het verlengde daarvan – de nieuwe inrichting en werkwijze van het bureau, passen de volgende kerncompetenties: Pro-activiteit, Resultaatgerichtheid, Dienstverlenend en Samenwerkend.

Als Strategisch adviseur ben je daarnaast strategisch sterk, kan je uitstekend anticiperen, heb je een goed inlevingsvermogen en ben je inventief en onafhankelijk in je oordeelsvorming.

Je bent iemand die:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Makkelijk schakelt tussen strategie en realisatie.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en prettig in de omgang is.
Aanbod | EEN INSPIRERENDE WERKOMGEVING

Het betreft een functie voor in beginsel 32-36 uur per week. GGZ Nederland hanteert de CAO GGZ. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. GGZ Nederland biedt daarnaast een inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De exacte invulling is nog nader te bepalen, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen betreffende maatregelen in het kader van het Corona-virus.
De selectieprocedure zal in ieder geval bestaan uit meerdere selectiestappen waarbij je (eventueel digitaal) met verschillende medewerkers van GGZ Nederland kennis zal maken. Het streven is de procedure snel maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden, passend bij de huidige omstandigheden: flexibel, veilig (digitaal) en inspelend op de actuele ontwikkelingen.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 20. De vervolggesprekken in week 21 en 22. We streven ernaar de procedure eind mei af te ronden.

Geïnteresseerd | Ben jij de Strategisch adviseur die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk – uiterlijk op vrijdag 1 mei 2020 – te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer Direct’ jouw CV en motivatie te uploaden.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen Michiel van Wessem (06 52008834) of Emile Douma (06 10452989), die deze procedure begeleiden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Strategisch Adviseurs Zorg & Financiering
Vast
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.