Procesmatige, analytische, pragmatische en mensgerichte manager

Lelystad
Organisatie |

Triade Vitree

Triade Vitree biedt volwassenzorg (Triade) aan mensen met een verstandelijke beperking en met een psychische stoornis en jeugdzorg (Vitree) aan kinderen, jongeren en gezinnen. Triade Vitree heeft met ruim 1800 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen opgebouwd in Flevoland, IJsselland en omstreken. De jaaromzet bedraagt circa € 125 miljoen en de geboden zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb). De gewenste integratie van beide organisaties na de fusie van begin 2018 krijgt steeds meer vorm. Vanaf 2022 is er een vernieuwd tweehoofdige Raad van Bestuur geïnstalleerd.

Missie en visie
Triade Vitree denkt in mogelijkheden en helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen doen om minder afhankelijk van de zorg te zijn. De medewerkers van Triade Vitree stimuleren kinderen, jongeren, volwassenen alsmede de betrokken ouders/opvoeders met zorgvragen om zelf de regie over hun leven te houden. Hoe meer een mens zélf kan, hoe beter hij of zij zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Thuis, op school of bij het werk. Dát maakt het leven waardevol. Triade Vitree helpt daarbij.

Triade Vitree wil een geïntegreerd werkende dienstverlening van de ondersteunende diensten bewerkstelligen die het primaire proces – de zorg van de cliënten – optimaal ondersteunt. Begin 2022 is daarvoor de managementstructuur heringericht en zijn de bestaande zeven afdelingen samengevoegd tot drie diensten: Bedrijfsvoering – Strategieontwikkeling en Beleid – Audit, Control en Advies.

Binnen Triade Vitree maakt het team HR onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsvoering. Het team bestaat uit HR services, Salarisadministratie, Recruitment, Training en Opleiding, Coördinatie Vrijwilligers en nog enkele ondersteunende functies. Je valt onder de manager Bedrijfsvoering en werkt nauw samen met je collega teamleiders.

Functie | Teamleider HR

Onder jouw integrale verantwoordelijkheid valt het aansturen van medewerkers, processen en budgetbeheer. Jij geeft leiding aan 28 medewerkers verdeeld over meerdere teams. Triade Vitree is volop aan de slag met de verdere professionalisering van deze teams binnen de nieuwe organisatiestructuur.

Je overziet en coördineert het totaalproces, waaronder de onderlinge samenwerking binnen de diverse HR teams van Bedrijfsvoering. Je behoudt een helicopterview over de verschillende ondersteunende HR-thema’s die spelen, waaronder:

 • Het genereren van de juiste sturingsinformatie voor het management
 • Het voorzien in een passend trainingsaanbod en de juiste ondersteunende programma’s
 • Optimaliseren van de HR processen waarbij het automatiseren hiervan vanzelfsprekend wordt
 • Het aantrekken van nieuwe medewerkers

Je vertaalt beleidsplannen en organisatieontwikkeling naar doelstellingen op tactisch en operationeel niveau. Je rapporteert aan de manager Bedrijfsvoering en werkt samen met andere afdelingen wanneer het gaat over vakinhoudelijke ontwikkelingen en tactische  kwesties. Ook de verdere vormgeving van de teams, na een periode van werken op afstand, vragen aandacht. Regelmatig reflecteer je samen met jouw team op de te behalen doelen en de transformatieopdracht en op ieders rol en bijdrage. Daarbij creëer jij de ruimte voor jouw team om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen.

Betrokken nieuwsgierig inspirerend communicatief analytisch procesmatig empathisch resultaatgericht

Profiel

Je bent doortastend, betrokken en geïnteresseerd en weet ontwikkelingen en kansen te vertalen naar resultaten en je bent goed in plannen en organiseren. Hierbij heb je oog voor structuur en samenhang, je bent generalist met aandacht voor relevante details. Mensen met wie je werkt, ervaren je als een onafhankelijk denker die gemakkelijk aansluiting weet te krijgen bij anderen, waarbij je gevoel hebt voor verbinding en gesprekspartner bent op ieder niveau. Je weet hoe je vorm en inhoud geeft aan een optimale communicatie en soepel lopende processen. Je bent gedreven en hebt oog voor resultaat en mensen. Je weet de persoonlijke ontwikkeling en ambitie van individuele medewerkers en van het gehele team als geheel verder te ontwikkelen. Je past daarbij een passende leiderschapsstijl en laat op deze manier iedere medewerker uitblinken in hun vakgebied. Jij bent (gevraagd en ongevraagd) de gesprekspartner binnen de organisatie en realiseert een uitstekende samenwerking. Gedreven, inspirerend en geïnteresseerd in drijfveren van mensen. Je bent analytisch en beschikt over een overstijgend denkvermogen met een passende vertaalslag van het strategisch naar het tactische en operationele niveau. 

Aanvullend voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je hebt ruime ervaring binnen het (projectmatig) leidinggeven aan medewerkers en teams binnen HR
 • Je beschikt over een relevante hbo+ of wo opleiding
 • Ervaring met HR binnen de zorgsector is een pré
Aanbod
 • Salaris conform de CAO – Gehandicaptenzorg FWG 65 bij een 36-urige werkweek (max. € 5.648,–)
 • Een vaste aanstelling voor 32-36 uur per week
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Korting op collectieve ziektekostenverzekering
 • Korting op bedrijfsfitness, theater en andere culturele evenementen
 • Werkkostenregeling: fiets, computer, telefoon met korting en een meerkeuze arbeidsvoorwaardenpakket
 • Onbeperkt trainingen via Goodhabitz en vakgerichte opleidingen
Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met K+V. Hierna vinden aansluitend in overleg op korte termijn de selectiegesprekken bij Triade Vitree plaats. De procedure is erop gericht deze voor eind april af te ronden.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage, Partner (06- 5131 0178) of aan Maartje Peters, Partner (06-1008 5811).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Teamleider HR
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.