Met oog voor balans tussen zorg en zakelijkheid

Barneveld
Organisatie |

De Rozelaar

De Rozelaar biedt wonen, dagbesteding en ambulante coaching aan mensen met een verstandelijke beperking op vier woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen en meerdere dagbestedingslocaties in Barneveld en Nijkerk. Bij de Rozelaar werken ruim 200 medewerkers en 200 vrijwilligers voor ongeveer 200 cliënten; de omzet bedraagt ruim € 9 miljoen en zal verder groeien door uitbreidingen in de komende jaren.

Kernwaarden
Bij de Rozelaar staan de persoonlijke waarden, behoeften en mogelijkheden van de cliënt echt centraal. Kenmerkend voor de Rozelaar is de liefdevolle zorg die geboden wordt, gemotiveerd vanuit en gevoed door het christelijke geloof. Deze overtuiging en waarden zijn zichtbaar verweven door de gehele organisatie en wordt door cliënten en medewerkers vaak benoemd als bepalende factor om bij de Rozelaar te willen wonen of werken. Met respect, betrokkenheid en toewijding worden cliënten ondersteund en uitgedaagd om hun eigen unieke talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen. Het doel is om met passende zorg en ondersteuning het welbevinden en de zelfstandigheid van de cliënt zo optimaal mogelijk vorm te geven en integratie in de samenleving te bevorderen.

Ambitie en uitdagingen
De Rozelaar heeft een groeiambitie — vooral ten aanzien van Wonen, met daarbinnen specifiek aandacht voor de doelgroep van mensen met ernstig meervoudige beperking (EMB) –, werkt aan een doorgaande professionalisering en kiest ervoor om de regelruimte laag in de organisatie te leggen. Het team is daarmee het centrale uitgangspunt binnen de organisatiestructuur, waarbij de teamleiders vanuit een coachende rol de teams ondersteunen. Inhoudelijk wordt vooral gewerkt vanuit de principes van de Triple C methodiek. De teamleiders zijn daarnaast integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en een gezonde bedrijfsvoering.

De Rozelaar richt zich op continue leren en ontwikkelen. De uitdaging is om de ingezette groei, ontwikkeling en professionalisering krachtig voort te zetten met behoud van de voor de Rozelaar karakteristieke liefdevolle zorg, de voordelen van kleinschaligheid en daarbij behorende korte lijnen.

Functie | Teamleider Zorg

Je bent in je functie als teamleider integraal verantwoordelijk voor twee woonlocaties. Dat omvat de uitvoering van de zorg en dienstverlening aan de cliënten, leidinggeven aan de teams, continue kwaliteitsverbetering en het bevorderen van liefdevolle professionele ondersteuning op basis van methodisch werken. Verder ben je budgetverantwoordelijk voor jouw locaties en onderhoud je contacten met belanghebbenden en relaties.

Door jouw situationele manier van leidinggeven ben je in staat om de teams te begeleiden en te faciliteren in de ontwikkeling naar meer eigenaarschap en regie. Je bent hierin een inspirerend voorbeeld en je weet teams ook methodisch op een hoger plan te brengen. Daarbij verlies je de bedrijfsvoering niet uit het oog. Hiernaast draag je – samen met de collega-teamleiders en de Manager Zorg – bij aan de ontwikkeling van beleid en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan op de locaties. Ook draag je bij aan verdere professionalisering door werkgroepen en projecten aan te sturen.

De Rozelaar is volop in ontwikkeling en investeert in leiderschapstrainingen en teamcoaching. Dat heeft o.a. tot doel om de teamleiders te faciliteren in hun rol als leidinggevende en de teams in de onderlinge samenwerking. Met als uiteindelijk doel een positief effect op de kwaliteit van zorg.

integraal verantwoordelijk, coach in eigenaarschap en regie

Profiel

Je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau afgerond en hebt meerdere jaren leidinggevende ervaring. Doordat je in staat bent balans aan te brengen tussen zorg en zakelijkheid ben jij bij de Rozelaar van toegevoegde waarde. Daarnaast beschik je over lef en moed en ben je goed in staat te acteren vanuit situationeel leiderschap. Je beschikt over daadkracht en neemt besluiten met het oog op de gewenste resultaten. Indien je kennis en ervaring hebt met Triple C is dat een pré. Vanuit je persoonlijke overtuiging sluit je aan bij de christelijke identiteit van de organisatie.

We laten ons graag overtuigen door kandidaten met een achtergrond in andere dienstverlenende sectoren, die zich herkennen in het profiel en blijk geven van affiniteit met de zorg.

Aanbod

De Rozelaar is een ambitieuze organisatie in beweging, die de nieuwe teamleider een uitdagende opdracht biedt. Een zelfstandige functie met veel vrijheid met korte lijnen naar medewerkers, cliënten en verwanten. Het betreft een functie voor 24-32 uur per week. De functie is ingeschaald in FWG55, met de secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao gehandicaptenzorg. Gestart wordt met een jaarcontract en bij goed functioneren wordt het contract verlengd voor onbepaalde tijd.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand december 2021 af te ronden. De eerste gespreksronde vindt plaats bij K+V. Daarna volgen gesprekken met de selectie- en adviescommissies bij de Rozelaar. De exacte data volgen zo spoedig mogelijk. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Solliciteer direct’ te klikken. Je hebt tot en met dinsdag 7 december aanstaande de gelegenheid om te reageren. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Teamleider Zorg
Vast
24-32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.