Teammanager Financiën – Gemeente Zeist

ORGANISATIEONTWIKKELAAR, INSPIREREND LEIDER MET VISIE OP DE TOEKOMST
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Gemeente Zeist

Gemeente Zeist is een prachtige gemeente met ongeveer 66.000 inwoners in het hart van Nederland. De organisatie barst van de ambitie en is volop in ontwikkeling. Een moderne gemeente (met een mooi gemeentehuis) die denkt vanuit mogelijkheden en kansen om iedere dag weer de beste bijdrage te leveren aan het aantrekkelijke leven in Zeist. Goed werkgeverschap is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Zonder de ruim 400 medewerkers is het realiseren van de doelen niet mogelijk. De medewerkers kunnen zichzelf zijn, er is oog voor de mens achter de mens. De gekozen kernwaarden ‘vertrouwen, nabijheid en kracht’ vormen het uitgangspunt van handelen en samenwerken in de organisatie en het verder bouwen aan de organisatie.

Zeist heeft flinke opgaven: van woningbouw tot verduurzaming, van het verstevigen van de dienstverlening tot het creëren van vitale en veilige wijken, van de doorontwikkeling van het sociale domein tot het financieel gezond houden van de gemeente. Dagelijks wordt hieraan hard gewerkt door de 17 teams binnen de gemeente.

Het team financiën neemt een belangrijke plaats in de organisatie in om al deze ambities te realiseren. Je werkt daarin nauw samen met het team Control. Als teammanager maak je deel uit van het MT en zit je regelmatig met de directie en wethouders om tafel.

Je krijgt een belangrijke rol in deze fase van doorontwikkeling. Met als kenmerkende sleutelwoorden verbinding, dienstverlening en professionalisering. Dit is een meer dan interessante uitdaging voor een professional die gelooft in eigen verantwoordelijkheid, mensgericht leiderschap en waar je inhoud kunt combineren met organisatieontwikkeling.

Functie

Teammanager Financiën

Het team financiën bestaat uit 18 medewerkers en vervult een belangrijke rol in de organisatie. Het cluster financieel beheer (met een eigen coördinator) verzorgt de inkoop- en verkoopprocessen en de afwikkeling hiervan. Het cluster financiële administratie draagt zorgt voor de tijdige en juiste verwerking van alle administratieve mutaties in het financieel systeem (activa, tussenrekeningen, memoriaal). Daarnaast is binnen dit cluster de treasury- en fiscale functie en de accounthouder voor de belastingsamenwerking ondergebracht. Het derde cluster bestaat uit de financieel (strategisch) adviseurs. Zij ondersteunen de managers, projectmanagers en de directie op financieel gebied. Binnen dit cluster zijn ook de P&C-documenten en het financieel beleid ondergebracht.

Om de organisatie (nog) beter te faciliteren in alle ambities en om de kwaliteit en efficiency te verbeteren is voor het team een ontwikkelagenda opgesteld. De opgaven zijn:

Techniek en innovatie

 • Op dit moment wordt het financieel systeem gemigreerd naar de cloud. Dit is randvoorwaardelijk om de ambities op E-facturatie mogelijk te maken. Daarnaast zijn er plannen om een verplichtingenadministratie en een nieuwe debiteurentool te implementeren.
 • De planning- en controlcyclus wordt gedigitaliseerd, wat het inzicht in P&C-documenten vergroot en het opstellen efficiënter maakt. Daarnaast is het wenselijk om meer gebruik te maken van data.
 • De inzet van RPA’s (digitale robots) gaat helpen om tijdrovende of handmatige handelingen terug te dringen.

Doorontwikkeling van het team

 • Alle bovenstaande innovaties en tools hebben effect op de werkzaamheden van het team. Als teammanager zorg je ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen. Met het oog op interne doorstroming worden medewerkers begeleid en klaargestoomd. Je bevordert kennisontwikkeling en je hebt een actieve rol in dit proces: je coacht, ontwikkelt en geeft actief feedback. Je voert voortgangsgesprekken en je stimuleert samenwerking.

Stevige gesprekspartner voor de organisatie en bestuur

 • Je bouwt samen aan een duurzaam businesspartnerschap ter ondersteuning van het management en het bestuur. De organisatie gaat werken volgens het 3 lijnen model. De rol van financiën wordt hierin een belangrijke. Je helpt het team van adviseurs om een proactieve en dienstverlenende houding te ontwikkelen. Als business partners wordt van hen verwacht dat ze het gesprek inhoudelijk kunnen voeren en dat ze adviesvaardigheden hebben.

Als teammanager sta je voor ambitieuze teamdoelstellingen en zorg je voor optimale samenwerking binnen en buiten de teams. Jouw visie vertaal je samen met het team naar een data-gedreven strategie. Dit doe je met lef en vanuit gedrevenheid. Je werkt aan zichtbaarheid van je team, je streeft naar hoge kwaliteit van de interne dienstverlening, zodat het samenspel met de andere teams binnen de organisatie nog beter wordt. Je bent gesprekspartner voor de directie en bestuur en je denkt mee over bestuurlijke- en concernopgaven.

Empathisch Ambitieus Luistervaardig Humor Overtuigingskracht Initiatiefrijk Besluitvaardig Ondersteunend Benaderbaar Bouwer Ontwikkelaar Rust

Profiel

Stimulator

Wie ben jij:

 • Een ervaren leidinggevende die graag teams en medewerkers coacht, ontwikkelt en verder brengt.
 • Een stimulerende en verbindende professional – je daagt medewerkers uit zich te stretchen of door een ander venster te kijken.

Wat breng je mee:

 • Een goed begrip van het werken in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Affiniteit met gemeentefinanciën.
 • Je omarmt de ingezette koers van de organisatie en je draagt actief bij aan de doorontwikkeling.
 • Je draagt graag bij aan vernieuwing en je zet je graag in voor een sterke, florerende organisatie.

Aanbod

Durf jij het aan?

Gemeente Zeist biedt een prettige werkomgeving, fijne collega’s en een goede balans tussen werk en privé. Er zijn talloze regelingen om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Er is veel vrijheid en ruimte voor elkaar en voor doorontwikkeling.

 • Een bruto maandsalaris met een maximum van € 6.770, – (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een arbeidsovereenkomst van 12 maanden met de intentie om deze om te zetten in een vaste aanstelling.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% en een goed ABP-pensioen.
 • Gemeente Zeist investeert graag in duurzame arbeidsrelaties.

Procedure

Nieuwsgierig geworden?

De procedure wordt begeleid door werving & selectiebureau K+V en start met een persoonlijke ontmoeting in Veenendaal. Daarna vinden de gesprekken bij gemeente Zeist plaats.

Geïnteresseerd

Wil je werken bij een betekenisvolle organisatie in het hart van het land? Grijp jij deze kans om impact te maken op de samenleving als aanjager van de interne organisatieontwikkeling?
We leren je graag kennen. We zien graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.
De vacature is in behandeling bij Micha van Aart (06-4639 0312). Uiteraard is ze bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.