K+V werving selectie interim management

Betrokken en een warm hart

Delft
Organisatie |

Perspektief

Perspektief staat voor herstel en participatie van de meest kwetsbare mensen. Mensen voor wie het leven niet van zelf gaat vanwege bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening. Cliënten werken samen met Perspektief aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. Medewerkers ondersteunen cliënten bij het ontwikkelen van eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen, betaald of vrijwillig werk en het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk.

Om haar cliënten te helpen biedt Perspektief onder meer beschermd en begeleid wonen, dagbesteding, nacht- en dagopvang voor dak- en thuislozen, vrouwenopvang, interventieteams huiselijk geweld, thuisbegeleiding, etc. Er zijn ca 450 medewerkers werkzaam bij Perspektief. Het werkgebied bevindt zich in de regio’s Delft, Haaglanden, Rotterdam/Rijnmond en Midden-Holland.

Perspektief is, onder invloed van veranderende omgevingsfactoren, en een steeds ‘complexere’ doelgroep, in ontwikkeling. Als gevolg hiervan wordt de organisatie-inrichting aangepast en ontstaat er ruimte voor nieuwe teammanagers.

Functie | Teammanagers

Onderdeel van de nieuwe visie op de inrichting van de organisatie is de uitbreiding van het aantal teammanagers. Perspektief kiest voor resultaatverantwoordelijke teams, onder leiding van een teammanager. Teammanagers zijn integraal verantwoordelijk voor hun onderdeel. Met de uitbreiding van teammanagers heeft de organisatie als doel deze resultaatverantwoordelijkheid nog beter vorm te geven en te beleggen. Bovendien wordt op dit moment, in vergelijking met het verleden, naar rato met minder mensen aan meer cliënten zorg verleend. Verdere thema’s zijn onder andere een zwaarder en complexer takenpakket, ambulantisering van het zorgaanbod en de toegenomen ‘druk’ van buiten.

De teammanager geeft leiding aan één of meer resultaatverantwoordelijke teams. De teams krijgen ruimte en regelmogelijkheden zodat de zorgprofessionals kunnen werken aan herstel van het gewone leven van de cliënt. Hierbij staan de leefwereld van de cliënt en het vermogen tot herstel en participatie centraal. Als teammanager rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de coördinatie, planning en kwaliteit van zorg, enz. Je onderhoud de contacten met externe partners als zorgfinanciers en/of ketenpartners en je denkt mee over tactisch en operationeel zorgbeleid voor de eigen cliëntgroepen. Je neemt initiatieven in zorgvernieuwing, geeft leiding aan projecten, enz. Kortom een veelzijdige job met veel kansen en mogelijkheden voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Integer Verantwoordelijk Relationeel Procesmatig

Profiel

Voor deze positie zoeken wij enthousiaste zorgmanagers met betrokkenheid en een warm hart voor cliënten én de kwaliteiten en capaciteiten als leidinggevende die aansluiten bij de zorgprofessionals van Perspektief.

Het is niet noodzakelijk dat je precies binnen deze sector van de zorg hebt gewerkt, maar ervaring binnen de zorg als leidinggevende – al dan niet aangevuld met ervaring binnen andere sectoren – is absoluut van belang. De integrale verantwoordelijkheid, op bedrijfsvoering, kwaliteit, positionering binnen de keten en het onderhouden van relaties met de externe stakeholders en financiers past bij jou, maakt jou enthousiast en geeft jou energie.

Van de teammanager wordt gevraagd:

  • Een HBO+ werk- en denkniveau
  • Goede kennis van de zorg en de context waarin de zorg wordt gegeven (o.a. wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid, ketenpartners)
  • Leidinggevende ervaring
  • Zelfstandigheid en autonomie binnen de kaders van de organisatie, pro-actief, in staat onderdelen integraal aan te sturen
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
  • Bedrijfsmatig voldoende onderlegd

Ruimte voor aankomend Teammanagers

Er is ruimte om te onderzoeken of er een of twee aankomend teammanagers kunnen worden aangenomen. Hieronder verstaan we de zorgprofessional of team coördinator die toe is aan een volgende stap. Wellicht heb je al enige leidinggevende ervaring binnen deze of een vergelijkbare zorgsector, en voel je dat je klaar bent voor een leidinggevende positie. In dat geval vragen wij jou te reageren op deze mooie baan. Perspektief zal ervoor zorgdragen dat de omgeving waarbinnen je komt te werken past bij jouw mogelijkheden en tegelijk wordt er een leeromgeving gecreëerd waarbij je ondersteund en gecoacht wordt door een ervaren manager binnen de organisatie.

Aanbod

Fulltime functie, ingeschaald in FWG 60 voor de ervaren teammanager.
Voor de aankomend teammanager zal een aangepaste inschaling worden toegepast.

Procedure

De procedure is erop gericht de nieuwe teammanagers zo spoedig mogelijk te laten starten. De gesprekken bij K+V op kantoor vinden plaats vanaf 28 november. De gesprekken met de selectiecommissie (inclusief een aanstellingsgesprek) bij Perspektief worden vóór de Kerst afgerond.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je zo spoedig mogelijk (maar niet later dan zondag 2 december) te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079) en Sjef van Zwieteren (06-2153 7354). Frank en Sjef begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Teammanagers
Vast
Fulltime

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.