Twee leden Raad van Toezicht

nieuwsgierig en scherpzinnig door eigen ervaring
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

(jonge) leden Raad van Toezicht

Bevlogen eigentijdse toezichthouders

Binnen de Raad van Toezicht van het Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg zijn twee vacatures ontstaan. Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad te bewaken, zoeken we twee leden met een profiel op onderwijs (kwaliteit) en een profiel op domein Jeugd die een aanvulling op elkaar en het team zijn. Met échte betrokkenheid door eigen (werk) ervaring met passend onderwijs, kwaliteitszorg of binnen het domein Jeugd. Leden die de buitenwereld naar binnen brengen, van buiten naar binnen kijken en daar de goede vragen over kunnen stellen. Gevraagd wordt ook een zichtbare maatschappelijke betrokkenheid en voor ten minste één lid een sterke verbinding met de brede regio Rijnmond. Leden die een nieuwsgierige, reflectieve en onderzoekende houding hebben. Daarmee het team van de RvT versterken en de dialoog met de bestuurder, de medezeggenschap en de deelnemersraad verdiepen.

Diversiteit en cultuur

Binnen de Raad van Toezicht is sprake van een informele, positief kritische, zelf reflecterende, professionele cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van het passend onderwijs voor alle leerlingen. De RvT is gefocust in haar werk op “de bedoeling” en op de belangen van álle stakeholders van het Onderwijscollectief. De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling in leeftijd, achtergronden, gender en ervaring. De discussies worden daardoor verrijkt en onderwerpen kunnen op diverse manieren belicht worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander.

De raad nodigt dan ook jonge professionals die zich graag willen ontwikkelen in het toezichthouden van harte uit te reageren.

Profiel

Nieuwsgierig en scherpzinnig door eigen ervaring

Je bent een (startende) toezichthouder die altijd nieuwsgierig blijft. Je bent sensitief en transparant. Vraagt én vraagt door. Haalt het beste bij anderen naar boven en scherpt op die manier de discussie. Je interesse in de ander zorgt voor een goede, positief kritische sfeer. Als professional ben je ook kritisch op jezelf en sta je open voor de ander en voor nieuwe inzichten. Je werkt graag in een prettige, betrokken en collegiale sfeer en met een professionele blik ben jij de goede sparringpartner. Jouw ervaringen en kwaliteiten geven je een open en innovatieve blik op de uitdagingen van het passend onderwijs en de rol in de hiervan in de maatschappij.

Jij wil dat toezicht ook betrokken is. Uit eigen ervaring wil je bijdragen aan passend onderwijs voor alle leerlingen. Jouw passie voor de ontwikkeling van het kind en jeugd en kansengelijkheid is sterk en zichtbaar. Doordat je als deskundige of uit eigen ervaring weet hoe je het verschil wil en kan maken. Zonder op de verkeerde stoel te gaan zitten of de rol van een ander over te nemen.

Reflectief teamspeler deskundig rolvast scherpzinnig onderzoekend

Over de organisatie

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg

Het Onderwijscollectief VPR bestaat sinds 1 augustus 2021 en is opgebouwd uit de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs. Naar buiten toe werken zij samen als één samenwerkingsverband. Zo kunnen zij nog beter de verbinding leggen tussen het primair en het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen in de regio Voorne-Putten en Rozenburg en een ononderbroken ontwikkelingsproces mogelijk maken.

Het Onderwijscollectief wil aan elke leerling zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs bieden. Samen met onderwijs, jeugdzorgpartners, gemeenten, ouders en de leerling zelf geven zij vorm aan passend onderwijs. In de keuzes die ze maken, staat het kind centraal. Door elke leerling de juiste aandacht, uitdaging en ondersteuning te geven, zodat een optimale ontwikkeling van de leerling en perspectief geboden wordt.

Het Onderwijscollectief wil de komende jaren werken aan inclusievere onderwijsvoorzieningen met behoud en doorontwikkeling van het gespecialiseerd onderwijs naar specialistische netwerken. Zo krijgen leerlingen met (een) ondersteuningsbehoefte(n) dezelfde kansen als leerlingen zonder (een) ondersteuningsbehoefte(n). Zij kunnen steeds vaker samen naar dezelfde school, zitten (zoveel mogelijk) in dezelfde klas, spelen samen of ontmoeten elkaar op het schoolplein. Dit willen zij realiseren door samen verder te bouwen aan een stevig fundament van kwalitatief goed onderwijs, expertise en ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en scholen. Vanuit deze basis zullen steeds meer leerlingen thuisnabij onderwijs volgen en doet het Onderwijscollectief ervaringen op in het samen naar school laten gaan van kinderen met en zonder beperking.

Het ondersteuningsplan 2022-2026 bestaat uit de volgende speerpunten:
• Samen voor IJzersterk Passend Onderwijs
• Samen sturen op inclusiever onderwijs
• Leren en samenwerken over schotten en grenzen heen
• Intensieve jeugdhulp en onderwijssamenwerking

Uitgebreide informatie over het onderwijscollectief, het ondersteuningsplan en wat zij allemaal doen en betekenen, kan je vinden op hun website.

Aanbod

kans voor ervaring en talent

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke betekenis? Heb jij passie voor passend onderwijs en kansengelijkheid? Jij komt wellicht uit de regio van het Onderwijscollectief en kent de netwerken rondom onderwijs en Jeugd? De RvT nodigt ervaren, startende en jonge leden RvT van harte uit om te reageren en hun team te versterken. Gezien de wens tot verscheidenheid en het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd, wordt nadrukkelijk gekeken naar diversiteit en toegevoegde waarde.

De RvT committeert zich aan de ’Code Goed Bestuur’, opgesteld door het VTOI/NVTK. De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid om nog één keer herbenoemd te worden. De vergoeding is volgens wetgeving en richtlijnen van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI). Op dit moment is de beloning voor leden € 5.000,-. De vergoeding voor de RvT leden staat voor september op de agenda. Eventuele veranderingen gaan in per 1 januari 2025.

De standplaats voor de reguliere bijeenkomsten is in Abbenbroek.

Procedure

Onbevangen ontmoeten en de dialoog

Het selectietraject zal bestaan uit twee onderdelen. Eerst een korte ontmoeting op meer persoonlijk niveau op 29 mei 2024. Bij een goede eerste ontmoeting volgt een langer verdiepend gesprek op 4 juni 2024. Beide ontmoetingen zijn met de bestuurder en een afvaardiging van de huidige Raad van Toezicht, medezeggenschapsraad en de beide deelnemersraden.

Geïnteresseerd

En nieuwsgierig?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in één van deze posities? Reageer dan uiterlijk 20 mei 2024 door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Geef daarbij ook aan in welk profiel jij je het meest herkent. Heeft je sollicitatie een alternatieve vorm en lukt het niet om deze te uploaden via de solliciteer-button, dan kun je deze mailen naar velpen@kv.nl

Voor vragen of om even te sparren kun je bellen met Martine van der Velpen, partner via 06-5060 3351

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.