Leden Raad van Toezicht - Isendoorn College

Nieuwsgierige professional en maatschappelijke sparringpartner
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Isendoorn College

Weten, Warmte en Waarden

Studeren aan het Isendoorn is meer dan de kortste weg naar een diploma. School mag volgens het Isendoorn nooit alleen maar gericht zijn op examens, toetsen en cijfers. Dit zou namelijk betekenen dat leerlingen trucjes aanleren. En dat doen we hier niet. Wat we wel willen? Betekenisvol leren! Leerlingen moeten begrijpen waarom ze iets leren en moeten de samenhang tussen de stof en de link met de wereld om hen heen zien.

Daarnaast willen we dat iedereen zich op het Isendoorn ontwikkelt als mens. Dat de leerling leert wie zij of hij is en wie je kan worden. Het Isendoorn bereidt de leerling zo goed mogelijk voor op een plek in de wereld.

Zo laten wij al langer de mobieltjes thuis, hebben wij een open gesprek over identiteit passend bij de levensvragen van onze leerlingen. Zo leren leerlingen, docenten en alle medewerkers van de school van en met elkaar. Zij inspireren, stimuleren en staan open voor de inbreng van de ander. Iedereen werkt veel samen om er nog meer uit te halen. In zo’n omgeving gaat iemand pas écht groeien.

Leerlingen werken bij het Isendoorn aan hun kennis, inzicht, vaardigheden en algemene ontwikkeling. Daarnaast leer je steeds beter wie je bent, waar je als mens voor staat, wat je plek is en wordt in de maatschappij, waar je goed in bent en waar je gelukkig van wordt. Om deze facetten allemaal tot uiting te laten komen, baseert het Isendoorn de visie op drie kernwaarden: aandacht, ruimte en balans.

De missie sluit daarop aan met: Alle ruimte om te slagen. Wij bieden een solide, uitdagende en kwalitatief hoogstaande opleiding. Onze leerlingen verlaten het Isendoorn als zelfstandig denkende en handelende personen die in staat zijn om grensverleggend en intercultureel samen te werken. Zij dragen bij aan een duurzame en vreedzame wereld.

Wij zijn ook degelijk als het gaat om (basis)vaardigheden, inzicht en kennis die iedere leerling nodig heeft. Op het Isendoorn is dat een belangrijke randvoorwaarde. En uitdaging gaat over ontdekken van talenten, inspireren en prikkelen om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren. Maar ook: leerlingen stimuleren om na te denken over zichzelf, hun omgeving en hun plek daarin.

Het resultaat na het Isendoorn: Zelfdenkende (jong)volwassenen die nadenken over zichzelf en de omgeving waar ze zich in bevinden. Zelfbewuste leerlingen met een passend diploma die weten welke richting ze uit willen. Daarbij denken ze niet in grenzen, maar weten ze dat de hele wereld binnen handbereik ligt. En juist met die wereld hebben ze uitgebreid kennisgemaakt bij het Isendoorn.

Het Isendoorn College is een zelfstandige stichting in Zutphen met regulier en tweetalig onderwijs. Een stichting met 1.650 leerlingen en 160 medewerkers. De stichting kent een Raad van Toezicht en een rector-bestuurder. De Raad van Toezicht telt op dit moment vier leden. Er is nu een vacature en eind van het jaar neemt een lid regulier afscheid.

Functie

Twee leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden van het Isendoorn College. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief kritische en professionele cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van het onderwijs voor de leerlingen en openheid in de samenwerking. De Raad van Toezicht is gefocust in haar werk op “de bedoeling” en op de belangen van álle stakeholders van het Isendoorn. Er wordt nu gewerkt aan een toezichtskader gebaseerd op de uitgangspunten van Policy Governance. De Raad werkt vanuit eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden. De discussies worden daardoor verrijkt, onderwerpen kunnen op diverse manieren belicht worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander.

Met als vertrekpunt de werkwijze volgens PG werken rector-bestuurder en RvT aan een nieuwe insteek voor integraal toezicht voor Isendoorn. We hanteren een nieuwe werkwijze om toezicht te houden op de verwezenlijking van uitgangspunten en beoogde resultaten van het Isendoorn College. De gespreksthema’s worden breed onderbouwd door de bestuurder. De aanvliegroute wordt steeds geëvalueerd. Minder standaard vergaderpunten, meer debat (in de goede betekenis van het woord) over maatschappelijke relevante thema’s. Dat betekent voor bestuurder en toezichthouders: jezelf ontwikkelen in deze functie en veel leren!

Binnen de RvT zijn twee vacatures ontstaan. Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad te bewaken, zoeken we twee leden met een uiteenlopend profiel die een aanvulling op elkaar en het team zijn. Het Isendoorn College zoekt twee leden met echte betrokkenheid bij het Isendoorn College, het onderwijs, de leerling en de omgeving van de school. Leden die de buitenwereld naar binnen brengen, van buiten naar binnen kijken en daar de goede vragen over kunnen stellen. Gevraagd wordt een zichtbare maatschappelijke betrokkenheid en sterke verbinding met de omgeving van het Isendoorn en een relevant netwerk in de regio. Leden die een nieuwsgierige en onderzoekende houding hebben. Samen ontdekken.

Communicatief Weten Verbindend Toegankelijk Sensitief Positief Warmte Professioneel Teamspeler Netwerker Inspirerend Kritisch Waarden

Profiel

Nieuwsgierige wereldburger en maatschappelijke sparringpartner

Nieuwsgierige wereldburger

Je bent een (startende) toezichthouder die altijd nieuwsgierig blijft. Je bent sensitief en transparant. Vraagt én vraagt door. Haalt het beste bij anderen naar boven en scherpt op die manier de discussie. Je interesse in de ander zorgt voor een goede, positief kritische sfeer. Als professional ben je ook kritisch op jezelf en sta je open voor de ander en voor nieuwe inzichten. Zo leer je en blijf je leren. Als mens breng je een andere wereld bij Isendoorn binnen. Want Isendoorn leidt leerlingen niet voor niets op tot mensen met een brede oriëntatie op hun plek in de wereld.

Maatschappelijke sparringpartner

Jij bent een maatschappelijk betrokken toezichthouder. Je beschikt over een regionaal netwerk van betekenis en zet dat professioneel als sparringpartner in. Je werkt graag in een prettige, betrokken en collegiale sfeer en met een professionele blik ben jij de goede sparringpartner. Door je brede (bestuurlijke) ervaring ben je een prettige gesprekspartner. Je maatschappelijke ervaring en je stevige (regionale) netwerk geeft je een open en innovatieve blik op de uitdagingen van het onderwijs en de rol in de maatschappij.

Aanbod

Toezicht met waarde

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol bij deze prachtige zelfstandige school? Dan nodigt de RvT van het Isendoorn College jou van harte uit om te reageren.

De vergoeding is op basis van een vrijwilligersvergoeding.

Procedure

Gericht op samenwerken dus eerst ontmoeten en dan doorgaan

Het selectietraject zal bestaan uit twee onderdelen. Eerst een korte ontmoeting op meer persoonlijk niveau, bij een goede eerste ontmoeting volgt een langer gesprek. Beide ontmoetingen zijn met een afvaardiging van de huidige Raad van Toezicht, de rector-bestuurder en twee leden van de MR.

Wij starten met de korte ontmoetingen op donderdag 14 december einde middag/avond. Hierin maak jij in twee korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt de tweede ontmoeting op dinsdag 9 januari einde middag/avond. Hierin is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud en zeker ook voor jouw vragen.

Geïnteresseerd

Wij zoeken een echt mens, breng jij Isendoorn waarde?

Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvT ieder vanuit zijn rol, het Isendoorn College krachtig en vernieuwend laten doorontwikkelen. Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan uiterlijk 6 december door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd online een Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.