Creatieve denkers, nieuwsgierig en betrokken

Amersfoort
Organisatie |

MBO Amersfoort

MBO Amersfoort is een innovatieve onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Amersfoort en omgeving. MBO Amersfoort onderscheidt zich doordat het onderwijs in de daadwerkelijke praktijk uitgeoefend wordt. Dit uit zich onder andere in het onderwijsconcept Onderwijs In Bedrijf. Dit onderwijsconcept heeft de afgelopen vier jaar aan de basis gestaan van een kwantitatieve en kwalitatieve groei van MBO Amersfoort. Door pionieren en lef te tonen, heeft MBO Amersfoort het onderwijs op unieke wijze een stap dichter bij de arbeidsmarkt gebracht. Ook voor de toekomst wil de organisatie in co-creatie tot nieuwe perspectieven komen en van elkaar en van andere branches dan onderwijs leren. MBO Amersfoort heeft nu 8.300 studenten en 730 medewerkers. Vanuit de interconfessionele wortels staat MBO Amersfoort open voor studenten en medewerkers van alle levens- en geloofsovertuigingen waarbij wordt gehecht aan waarden als respect, toegankelijkheid, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

De Ambitie

MBO Amersfoort richt zich in de komende bestuursperiode op een verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei. “Lerend werken en werkend leren” kenmerkt het onderwijs van MBO Amersfoort. Dat onderscheidende onderwijs kan naar een volgende fase. Eigentijds hybride onderwijs, dat staat nooit stil. Integraal onderwijs, praktijk in theorie en theorie in de praktijk, op alle niveaus voor alle studenten. Daar hoort een besturingsfilosofie bij die eigentijds en integraal is. In lijn met de nieuwe besturingsfilosofie van MBO Amersfoort vormen de scholen van MBO Amersfoort de kernen van waaruit groei plaatsvindt.

Functie | Twee leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden van MBO Amersfoort. De Raad houdt toezicht vanuit waarderend perspectief op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden, uitgeoefend door het 2-hoofdig College van Bestuur.

Pluriformiteit

De Raad van Toezicht is altijd op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, opdat discussies verrijkt worden en onderwerpen op verschillende manieren belicht kunnen worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander.

Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad te bewaken, zijn er twee vacatures ontstaan, een lid met een financiële/bedrijfskundige achtergrond en een lid met een onderwijskundige/maatschappelijke achtergrond. Kennis van digitalisering en automatisering is ook zeer welkom.

Bedrijfskundig

  • Kennis en ervaring met bedrijfskundige vraagstukken (financiën, risicomanagement, compliance en bedrijfsvoering) binnen een complexe organisatie
  • Is gewend om risico’s, prestaties en treasury-aspecten te beoordelen
  • Bewaakt mede de financiële continuïteit van de organisatie en beoordeelt conform de investeringen
  • Kan verbanden leggen tussen het financiële beleid en de strategische koers
  • Neemt zitting in de auditcommissie
  • Beschikt over fiscale kennis

Onderwijskundig en maatschappelijk

  • Heeft een (ondernemende) visie op onderwijskundige vraagstukken en onderwijs van de toekomst
  • Is gericht op vernieuwing en kan out of the box denken
  • Neemt zitting in de commissie onderwijs en kwaliteit
  • Heeft kennis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen

Filosoof Communicatief Toegankelijk Energiek Onderzoekend Luisterend Vragend Teamspeler Reflecterend

Profiel | Creatieve denker, nieuwsgierig en betrokken

Creatieve denker

Je kan originele perspectieven brengen en je ziet scherp de samenhang van dingen en processen. Als vriend van de wijsheid (filosoof) maak je nieuwe (digitale) kennis en (maatschappelijke) ontwikkelingen bruikbaar en zet de ander aan tot vrijer denken en breder kijken naar oplossingen. Op zoek naar de inbreng van de ander. Op zoek naar de eigen-wijsheid van de mensen. Je bent zelf ook creatief en weet te manoeuvreren tussen wat er moet gebeuren en mag gebeuren, binnen en buiten de kaders die het onderwijs met zich meebrengt. Je stelt het oordeel even uit om te kunnen onderzoeken. Bij jezelf en in dialoog met anderen.

Nieuwsgierig

Je wilt weten wat er speelt en over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en je open en toegankelijk op te stellen. Bewegen en wendbaar worden kan alleen als er ruimte is. Hiervoor ga je op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Dit doe je door ook de vraag achter de vraag te durven stellen en scherpte in de discussie te houden. Vanuit vertrouwen zodat alles bespreekbaar wordt en zorgen er mogen zijn.

Betrokken

Je bent sensitief, mensgericht en ondersteunt graag anderen. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen en van nature zoek je de samenwerking en de harmonie op. Je voelt je betrokken bij de opgave die MBO Amersfoort zichzelf ten doel heeft gesteld. Betrokken bij het beroepsonderwijs, de ontwikkeling van mensen. Door het aanbieden van passende leertrajecten gebaseerd op mogelijkheden en wensen van zowel de studenten als de maatschappij. Nu en in de toekomst. Met passie en energie laat je jouw betrokkenheid zien door de organisatie, de studenten en de medewerkers te willen leren kennen. Door op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de mbo-sector en zitting te nemen in commissies.

Aanbod | Eigentijdse toezichthouder

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van MBO Amersfoort jou uit te reageren. Gezien de wens tot hoge pluriformiteit en het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Zodat de RvT samen met het CvB als team MBO Amersfoort krachtig en vernieuwend kan sturen, nu en straks.

De vergoeding is conform de richtlijnen van de MBO-raad en de WNT en het aantal bijeenkomsten ligt gemiddeld op tien per jaar.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in week 50/51. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de RvT en (advies)commissies op 8 januari 2021. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden voor half januari 2021. Flexibel, digitaal waar het kan, live waar het moet en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan uiterlijk 6 december door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Geef daarbij ook aan in welk profiel jij je het meest herkent, bedrijfskundig of onderwijskundig/maatschappelijk. Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met Martine van der Velpen, partner (06-5060 3351) of Johannes Arets, directeur (06-1026 0480) die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Twee leden Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.