Regisseur

GROESBEEK
Organisatie |

Woningcorporatie Oosterpoort

Voor onze opdrachtgever, woningcorporatie Oosterpoort in Groesbeek, zoekt K+V een Vastgoedregisseur.

Oosterpoort wil voor haar klanten goed en betaalbaar wonen realiseren (5.000 woningen). Een fijn thuis, dat aansluit bij de vraag van de bewoner. Met een kleinere en wendbare organisatie en een sterk naar buitengerichte cultuur, wil de organisatie haar ambitie van “een fijn thuis” realiseren.

Samen met partners: publiek en privaat. Op allerlei terreinen, zeker ook bij de aanpak van het vastgoed.

Voorloper

Oosterpoort is in 2012 al gestart met ketensamenwerking als logische manier van werken. Ze zijn daarmee voorloper in de sector op dit terrein. Stap voor stap zijn ze, samen met de ketenpartners, beter geworden in hun manier van werken.

De basis is de afgelopen jaren gelegd en onlangs zijn ze gestart met de volgende fase van ketensamenwerking. In deze fase ligt meer nadruk op de uitwerking van de portefeuillestrategie naar wijken en complexen en op de zoektocht naar meer innovatieve oplossingen, zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Parallel hieraan moet de dagelijkse dienstverlening beter en werken ze aan betere producten voor de bewoners en voor specifieke, minder zelfredzame groepen. Al met al: de klantwaardering moet omhoog, duurzaamheid nog beter en de kosten omlaag.

Gebaande paden kennen ze niet

De bewuste keus om met ketensamenwerking het vastgoed aan te pakken, heeft gezorgd voor veel ervaring. Deze ervaring hebben ze de afgelopen jaren samen met de partners opgedaan. Doordat ze vooroplopen, kunnen ze niet putten uit ervaringen elders. Samen met de partners heeft Oosterpoort stap voor stap de verbeteringen doorgevoerd. Dat zal de komende jaren door gaan. Ze verwachten daarom van de nieuwe vastgoedregisseur initiatief- en implementatiekracht. Vind je het interessant om hier, samen met de partners, een bijdrage aan te leveren? Dan garandeert Oosterpoort je een boeiende werkomgeving.

KV_Opdrachten_Oosterpoort
Functie | Vastgoedregisseur

Oosterpoort kent een platte structuur met een directeur-bestuurder en een manager. Daarom hebben medewerkers veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Je komt te werken binnen de afdeling Strategie en Regie. De afdeling zorgt zowel voor beleidsontwikkeling als de doorvertaling naar de uitvoering. Zo ook bij vastgoed. Op basis van de portefeuillestrategie zorgt de groep regie voor de afspraken met de keten, de implementatie en de monitoring ervan. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het aanpassen van het bezit van de ouder wordende huurders en verduurzaming. De groep regie telt drie personen. Iedereen heeft daarbij een ander eigen accent en uitgangspunt; de kracht ligt erin deze accenten en uitgangspunten met elkaar en met de keten in verbinding te brengen.

De vastgoedregisseur

Deze regisseur opereert op tactisch en operationeel niveau, met een groot gevoel voor de klant/bewoner en kennis van het vastgoed. Je bent een van de gesprekspartners van de partners in de ketensamenwerking (installateur/aannemer/etc.). Vanuit een technisch perspectief stuur je mee aan en bewaak je de (toekomstige) kwaliteit van de woningvoorraad mee in samenspraak met de ketenpartners.

De focus van deze regisseur ligt op de volgende taken:

  • Draagt bij aan de aanpak per buurt of complex.
  • Draagt bij aan de voorbereiding van een (ingrijpende) aanpak van woningcomplexen, respectievelijk het monitoren van die aanpak.
  • Heeft kennis van verduurzaming, denkt mee over innovaties daarbij en werkt dit uit in uitvoeringsbeleid en in programma’s.
  • Bewaakt mede het prijs-/kwaliteitsaspect op diverse onderhoud soorten

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Wij zoeken een vastgoedregisseur die “hands on” kan werken. Een leuk, innovatief en communicatief vaardig mens. Snapt de wereld van volkshuisvesting en bouwen. Kan goed samenwerken met bouw gerelateerde bedrijven, maar is op gezette tijden ook een onderhandelaar. Je hebt een HBO werk- en denkniveau op (bouw)technisch gebied.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.