Verbinder

DEVENTER
Organisatie |

Zorggroep Solis

Solis bestaat al 750 jaar en wil een belangrijke speler in de ouderenzorg voor deze regio blijven!

Daarom is bij Solis het zelforganiserend vermogen van elke cliënt echt leidend. Rondom de cliënt biedt Solis maatwerkarrangementen. In eerste instantie zorgketens rondom thuis en anders op locatie, als dat beter aansluit bij de zorgbehoefte. Van kort of langdurende revalidatie, huishoudelijke hulp en thuiszorg, tot beschutte woonomgeving of een veilige afgesloten omgeving tot het Hospice. Belangrijke thema’s voor 2018 zijn het (nog verder) verbeteren van de kwaliteit, innovatief zijn en meebewegen met diverse ontwikkelingen, delen van kennis en kunde, ook binnen de keten, en het vergroten van het zelf organiserend vermogen van de teams. Dit wordt uitgevoerd door totaal 1.000 medewerkers en 900 vrijwilligers. De organisatie is ingedeeld in: wijkzorg noord en wijkzorg zuid, gespecialiseerde verpleging en behandeling en revalidatie.

KV_Opdrachten_solis-zorgroep
Functie | Verpleegkundig Hoofd

Jij geeft leiding aan en ondersteunt de teams, bestaande uit verpleegkundigen, verzorgenden en zorgassistenten. Samen ben je verantwoordelijk voor het zorgproces rondom de cliënten, binnen (4 etages) en buiten de locatie. Door het coachen en begeleiden van medewerkers houd je het overzicht, pas je waar nodig processen aan en houd je toezicht op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Je communiceert duidelijk, maakt heldere afspraken en beweegt je gemakkelijk zowel op de werkvloer als in het contact met bewoners en familieleden. Je bent sparringpartner van zowel de planner als de wijkverpleegkundige als er inhoudelijke (soms ingewikkelde) zaken om een oplossing vragen. Je doet pro-actief voorstellen en organiseert activiteiten die locatie- en zelfs organisatiebreed tot nieuwe initiatieven leiden. Bovendien participeer je in het afdelingsmanagement.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Koersvast & Prikkelend

Je weet precies wat de dagelijkse zorg inhoudt die bewoners nodig hebben. Je bent enthousiast en sociaal vaardig, goed in het creëren van draagvlak en een echt ‘mensen’-mens. Jouw drijfveer is dat persoonlijke aandacht het leven van de bewoner mooier maakt en de medewerkerstevredenheid verhoogd. Dit doe je door persoonsgerichte en veilige zorg te bieden, open en transparant te zijn en continu samen te leren en te verbeteren. Je zorgt dat medewerkers zich zo goed mogelijk ontwikkelen en leren om zelfstandig hun taken uit te voeren. Je bent zichtbaar, initiatiefrijk en in staat om daadkrachtig te handelen. In staat om feedback te genereren op je eigen functioneren en het voorbeeld te zijn voor de medewerkers van je locatie. Betrouwbaar, betrokken, verbindend en een vertrouwd gesprekspartner voor medewerkers, collega’s, vrijwilligers en voor cliënten en familie.

Kortom betekent dit dat je:

  • coachend leiding kunt geven
  • productie-, financiële en bedrijfsmatige resultaten weet te behalen
  • uitvoering kunt geven aan een juiste wijze van het personeels- en arbobeleid, volgens wet- en regelgeving
  • een HBO-V diploma hebt en beschikt over een aanvullende managementopleiding; BIG is niet verplicht
  • minimaal 5 jaar relevante ervaring hebt als coachende manager in een vergelijkbare functie
  • ambitie hebt en ondernemend bent
  • in staat bent om strategisch beleid vanuit het operationele proces te voeden en je weet strategische keuzes operationeel door te vertalen

Competenties zijn: klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, plannen & organiseren, samenwerken, communicatie en luisteren, resultaatgerichtheid en overtuigen.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.