Uitdagende eigentijdse leider

Amersfoort
Organisatie |

MBO Amersfoort

MBO Amersfoort is een innovatieve onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Amersfoort en omgeving. MBO Amersfoort onderscheidt zich doordat het onderwijs in de daadwerkelijke beroepspraktijk geeft: Onderwijs In Bedrijf. Dit onderwijsconcept heeft de afgelopen vier jaar aan de basis gestaan van een kwantitatieve en kwalitatieve groei van de organisatie. Door pionieren en lef tonen heeft MBO Amersfoort het onderwijs op unieke wijze een stap dichter bij de arbeidsmarkt gebracht. Ook voor de toekomst wil de organisatie in co-creatie tot nieuwe perspectieven komen en van elkaar en van andere branches dan onderwijs leren.

De organisatie heeft op dit moment 8300 studenten en 730 medewerkers. Vanuit de interconfessionele wortels staat MBO Amersfoort open voor studenten en medewerkers van alle levens- en geloofsovertuigingen waarbij wordt gehecht aan waarden als respect, toegankelijkheid, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

De student

MBO Amersfoort streeft ernaar dat haar studenten door hun kennis, kunde en werkhouding na hun leertraject als waardevolle vakmensen in binnen- en buitenland gezien worden. Zij worden gestimuleerd in blijven leren en ontwikkelen. Om dit te bereiken doorlopen de studenten passende leertrajecten die gebaseerd zijn op de mogelijkheden en wensen van studenten, bedrijven en de school.  Daarbij zorgt excellente begeleiding dat het leertraject afgestemd wordt op het leerproces van de student. Van MBO Amersfoort vraagt dit een duidelijke en gedragen onderwijsvisie, en regelmatig je klanten, de studenten, de externe wereld en elkaar vragen om feedback.

De opdracht

MBO Amersfoort richt zich in de komende bestuursperiode op een verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei. “Lerend werken en werkend leren” kenmerkt het onderwijs van MBO Amersfoort. Dat onderscheidende onderwijs kan naar een volgende fase. Eigentijds hybride onderwijs, dat staat nooit stil. Integraal onderwijs, praktijk in theorie en theorie in de praktijk, op alle niveaus voor alle studenten. Daar hoort een besturingsfilosofie bij die eigentijds en integraal is. De scholen van MBO Amersfoort vormen de kernen van waaruit groei plaatsvindt. De voorzitter heeft als taak om deze besturingsfilosofie te laten leven en werken. Zelf, door zichtbaar collegiaal bestuur met de vice voorzitter. Voor alle leidinggevenden, door integrale verantwoordelijkheid uit te dragen en te sturen. De bestuursvoorzitter realiseert verdere groei en ontwikkeling door MBO Amersfoort intern en extern een sterk gezicht te geven. Daarin past een rol als inspirerend boegbeeld met aansprekende opvattingen over modern beroepsonderwijs dat aansluit bij de huidige maatschappij, studenten, medewerkers en stakeholders. Vooruitstrevend en met elkaar zodat recht gedaan wordt aan de merkbelofte van MBO Amersfoort:

Actief in ontwikkeling, maak het mee!

Functie | Voorzitter College van Bestuur

Om de ambities te realiseren is de overtuiging dat dit uitsluitend kan in een goede samenwerking binnen MBO Amersfoort én met het bedrijfsleven en alle maatschappelijke partners.  Van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur wordt bij uitstek gevraagd om hierin richtinggevend, inspirerend en verbindend op te treden. Gericht op samenwerking en organisatieontwikkeling.

Hij/zij is zichtbaar in de organisatie en stuurt doeltreffend op zowel het behalen van de organisatiedoelen als op de successen van docenten en studenten. Geeft richting, ruimte en ruggensteun aan de directie, reflecteert ook op houding, gedrag en resultaat. Hij/zij laat de medewerkers schitteren waar het kan en toont zich boegbeeld, intern en extern, waar het moet. Zichtbaarheid van MBO Amersfoort, de regionale en nationale verbinding met het werkveld en het bedrijfsleven, visie op (beroeps) onderwijs zijn de duidelijke thema’s die passen bij de nieuwe voorzitter. Een natuurlijke netwerker die schakelt op alle niveaus, die enthousiasmeert en deuren opent, met respect voor de interconfessionele grondslag van de instelling.

Collegiaal besturen

Gelijkwaardigheid als uitgangspunt in handelen naar elkaar en naar de organisatie. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en gezamenlijk met de vice voorzitter de aansturing van het onderwijs en de leerbedrijven dragen.  Daarom is ook gekozen voor een portefeuille verdeling op thema’s in plaats van afdelingen/werkterreinen. In overleg met elkaar en de raad van toezicht wordt een uiteindelijke verdeling gemaakt. De onderwijsvernieuwing en kwaliteit als kernthema van MBO Amersfoort, worden in ieder geval toebedeeld aan de voorzitter. Visie op onderwijskundig leiderschap en beroepsonderwijs en passie voor studenten en docenten zijn zichtbaar en voelbaar aanwezig. De voorzitter legt verantwoording af over het strategisch beleid en de eigen professionele ontwikkeling aan de raad van toezicht.

Samenwerken Inspireren Nieuwsgierig Strateeg Loslaten Regie Ondernemend Innovatief Verbinden Positief Humor

Profiel | Uitdagende eigentijdse leider

Eigentijdse leider

Je bezit bewezen leiderschapskwaliteiten en managementvaardigheden die passen bij werken en leren in de maatschappij van nu en in de toekomst. Waarbij samen, en met elkaar het altijd beter maakt. Je brengt nieuwe inzichten, door voorbeeldgedrag, door fouten toe te laten, door nieuwsgierig te blijven. Je wilt weten hoe het echt zit.  Je zoekt altijd de verbinding en gelooft in verschillende perspectieven en integraal handelen. Bij medewerkers, directeuren en bestuurders zodat geen aparte gebieden ontstaan en ieder op zijn of haar eiland zit. Met elkaar weten wat er speelt en daarnaar handelen, bij studenten, docenten  en in het onderwijs. Je zorgt dat de integraliteit tussen onderwijs en praktijk bewaakt en verstevigd wordt zodat de merkwaarden ondernemend, verbindend en kundig duidelijk vorm krijgen. Je hebt ook een visie op eigentijds onderwijs. Divers, passend en aansluitend op de ontwikkelingen van de studenten, de maatschappij en de beroepspraktijk.

Je zet lijnen en kaders uit zonder dat de ander vrijheid verliest, brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Daarbij koester je wat goed is en durf je mensen aan te spreken op wat beter kan. Ook bouw je op het juiste tempo verder uit, ontwikkelt en bevordert eigenaarschap. Je houdt mensen aan hun afspraken, bent zakelijk sociaal, transparant, maakt alles bespreekbaar en begeleidt anderen hetzelfde te doen, altijd vanuit een positieve insteek.

Uitdagend

Je bent uitdagend in vele opzichten. Als authentiek boegbeeld geef je MBO Amersfoort zowel intern als extern een gezicht dat zorgt voor inspiratie en voor een integrale verbinding met de omgeving. Daarnaast daag je ook de ander uit zich te ontwikkelen en ruimte te benutten, om jezelf, de student en de school als geheel sterker te maken. Je daagt uit om proactief te handelen, over grenzen te kijken en anderen op te zoeken. Binnen het eigen team, tussen de verschillende afdelingen en naar buiten toe. Samen groeien, leren van elkaar in de breedste zin van het woord en verbinding proactief opzoeken. Dat doe je zelf maar vraag je ook van de ander. Door een veilig werkklimaat te scheppen waar hulp vragen mag en ondernemerschap en kansen pakken beloond worden. Waar je elkaar mag aanspreken, zelf verantwoordelijkheid draagt en positief kritisch kijkt naar eigen professioneel handelen. Tenslotte word je zelf ook graag uitgedaagd en ben je nooit klaar met leren.

Wat neem je mee

Naast humor heb je een brede bestuurlijke ervaring, bezit je een academisch werk- en denkniveau en ben je conceptueel sterk. Je bezit de schakelkracht (buiten en binnen en student en minister) om op strategisch niveau in het MBO onderwijs te gaan werken.

Aanbod

Een uitdagende functie met een boeiende opdracht in een dynamische onderwijsinstelling. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van vier jaar, waarna in overleg met de raad van toezicht het besluit kan worden genomen de arbeidsovereenkomst voor de duur van vier jaar te verlengen. Er wordt uitgegaan van een marktconforme beloning en de daarbij passende arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van de WNT. De arbeidsvoorwaarden zijn voorts binnen de kaders van het Servicedocument WNT van de MBO-raad.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en RVT. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Speed op donderdag 5 maart waarin je langs twee tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op dinsdag 10 maart waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op vrijdag 13 maart waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 24 februari door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Martine van der Velpen, partner (06-5060 3351) of Johannes Arets, directeur (06-1026 0480) die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter College van Bestuur
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT