Inclusieve leider, ambitieus en moedig

Waalre
Organisatie |

SKOzoK

SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze stichting voor kinderopvang en onderwijs met 28 basisscholen en 25 kinderopvanglocaties in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Van Budel tot Brainport. Daarnaast heeft SKOzoK een basisschool voor speciaal basisonderwijs, een nieuwkomerschool en een expertisecentrum anderstaligen. Er heerst een cultuur waar samenwerken wordt omarmd, het kind centraal en de kwaliteit voorop staat. Collega’s zijn trots op hun organisatie, voelbaar gecommitteerd en hebben passie voor hun werk.

“Wat mooi dat ik samen met mijn collega’s het verschil kan maken voor elk kind en gezin!”

Optimale kindontwikkeling door fusie
De onderwijsstichting SKOzoK is per januari 2023 gefuseerd met een divisie van de Kinderopvanggroep. Door de fusie biedt dit nieuwe SKOzoK een totaalaanbod van zowel kinderopvang als primair onderwijs met als hoofddoel het faciliteren van een optimale ontwikkeling van het kind. De missie is duidelijk: kinderen leren leren in een gemeenschappelijk georganiseerde ontwikkelomgeving, zodat zij optimaal kunnen (op)groeien.

SKOzoK heeft zichzelf de volgende opgaven gesteld.

  • Vormgeven van één organisatie met een cultuur gebaseerd op gelijkwaardigheid, elkaar versterken, een eigen taal en een mooie balans tussen autonomie versus collectiviteit en regionaal versus centraal.
  • Duidelijke profilering en stevige positionering landelijk en in de omgeving. Dat maakt SKOzok dé partner als het gaat om kindeducatie bij gemeenten (6), ouders, onderwijs en zorgpartners. Met een sterk onderscheidend vermogen.
  • Een rijk aanbod voor kinderen van 0-13 jaar door het ontwikkelen en uitvoeren van een brede doorlopende leerlijn. Inhoudelijk en kwalitatief sterk, praktisch goed georganiseerd.
  • Aandacht voor de verdere ontwikkeling en verschillen van medewerkers. Het bouwen van een brug tussen pedagogisch professionals en leerkrachten.
  • Effectieve en efficiënte ondersteuning van het primaire proces door één servicebureau, en door een logische inrichting met duidelijke lijnen en communicatie.
  • Inspelen op maatschappelijke en regionale ontwikkelingen; Inclusief onderwijs, innovaties in de regio (Brainport), gratis kinderopvang, wet- en regelgeving en internationalisering.
Functie | Voorzitter College van Bestuur

Bestuur op avontuur

avon·tuur (hetomeervoud: avonturen); 1. reeks spannende belevenissen, 2. vreemde of onverwachte gebeurtenis

Binnen SKOzoK is geen dag hetzelfde. De kansen die de fusie biedt, de dynamiek van de kinderopvang, de ontwikkelingen binnen het onderwijs en een maatschappij in beweging. Allemaal ingrediënten die garant staan voor een dynamische organisatie met veel kansen en mogelijkheden om de zaken net een tikje anders te doen. Kortom saai besturen is er niet bij. Vanwege pensionering van de huidige bestuurder eind dit jaar en de fusie die nog maar net formeel rond is, zoekt de RvT een nieuw te vormen tweehoofdig bestuur. Omdat we geloven dat de kracht en duurzaamheid van een collegiaal bestuur zit in de samenwerking en de juiste match, wordt eerst gezocht naar een voorzitter zodat zij/hij betrokken kan worden bij de zoektocht naar de collega.

Een collegiaal bestuur betekent samen besturen zoals besturen is bedoeld: met de juiste afstand en met oprechte aandacht voor iedereen. Elkaar kunnen vervangen en elkaar comfort bieden. De bestuurders zijn aanvullend op elkaar, dagen elkaar uit, reflecteren (ook op zichzelf), zijn zichtbaar voor de organisatie en hebben een voorbeeldfunctie. Het is belangrijk dat gezien en ervaren wordt hoe essentieel goede samenwerking is. Samen de nieuwe weg verstevigen en versnellen.

Beide bestuursleden zijn verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden, maar met het uitgangspunt dat ze ieder het eerste aanspreekpunt zijn voor de toegekende portefeuilles die op basis van ervaring, expertise en persoonlijke affiniteit worden verdeeld. Van de voorzitter wordt ook de rol van extern boegbeeld verwacht.

Het bestuur krijgt de opdracht tot het verder uitbouwen van een organisatie waar innovatie, vooroplopen en aandacht voor verschillen bij zowel het kind, ouders als medewerkers voelbaar zijn en gezien worden. Met extra aandacht voor focus. Daarnaast zijn de komende jaren ook gericht op het strategisch positioneren en uitbouwen van SKOzoK als de partner voor kindontwikkeling in de regio. De partner voor kinderen, ouders, gemeenten, jeugdzorg en andere stakeholders. Een sterke maatschappelijke speler, midden in het werkveld en een trotse werkgever met trotse medewerkers.

Luisteraar Missie-tijger Ruimdenker Doorzetter Puzzelaar Inlevende Beslisser Ontwikkelaar Vertegenwoordiger
Profiel | Inclusieve leider, ambitieus en moedig

Inclusieve leider
Jij sluit niemand uit en nodigt iedereen uit mee te doen. Binnen en buiten de organisatie. Elk mens, elk kind telt. Dat doe je door altijd nieuwsgierig te blijven, oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en je omgeving te stimuleren dit ook te doen. Daarbij zoek en breng jij proactief en volhardend de verbinding. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Want je bent ervan overtuigd dat het uiteindelijk samen altijd beter is.

Je stuurt op verantwoordelijkheid, in vertrouwen en vrijheid, binnen duidelijk geformuleerde kaders. Met een onderzoekende houding durf je jouw oordeel uit te stellen, maar ook de vinger op de zere plek te leggen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen naar je gehele omgeving en legt helder uit waarom, zodat draagvlak ontstaat. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met de bedoeling, het belang van het kind voorop en met respect voor wat er bereikt is.

Ambitieus
Je bent ambitieus en wilt van SKOzoK een toonaangevende en unieke organisatie maken. Waar ruimte is voor eigenheid, samenwerking, initiatieven waar anderen graag een bijdrage aan leveren en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is. Zichtbaar en voelbaar.  Je hebt hoge verwachtingen van anderen en van jezelf en daar mag je op aangesproken worden. Je luistert ook goed naar de ambities van anderen en bent in staat om ondernemerschap aan te wakkeren door te inspireren en te faciliteren. Hierdoor ontstaat een klimaat waar vooroplopen en vernieuwend zijn de norm wordt. Deze bevlogenheid breng je enthousiast over aan jouw omgeving.  Dat maakt dat je welkom bent in relevante netwerken en samenwerkingen en word je gezien als de vanzelfsprekende gesprekspartner.

Moedig
De uitdagingen en ambities die er liggen vraagt om moedig leiderschap en dappere keuzes. Het lef om een nieuwe organisatie te bouwen met een eigen taal. Vaak binnen de lijnen maar soms ook daarbuiten. Dit vraagt uithoudingsvermogen om elkaar te blijven zien, te horen en te ontmoeten. En ondertussen moeten er ook resultaten gehaald worden en ontwikkelingen in gang worden gezet. Dit doe je door zaken naar je hand te zetten en de luiken open te zetten zodat je weet wat er speelt, binnen en buiten. Je durft te versnellen maar je durft ook juist stil te staan. Zodat de kwaliteit en zorgvuldigheid waar je als organisatie voor staat ook geborgd blijft. Je gaat het nemen van snelle besluiten niet uit de weg. Om kansen te pakken die zich voordoen of het tempo aan te passen, zodat het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar blijft. Met elkaar stappen maken en beweging realiseren.

Wat breng je mee?
Jij kunt mensen samenbrengen en houdt van bouwen. Je gelooft in groei voor iedereen, het kind, collega’s en jouw stakeholders. Ondertussen sta je zelf ook open voor nieuwe uitdagingen en ben je altijd op zoek naar wat wél kan. Je staat bekend als een betrouwbare leidinggevende en je vindt het leuk te opereren in een complexe omgeving. Jouw passie voor kind en jeugd zijn duidelijk zichtbaar en je bezit aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten. Daarbij mag je ook zelf nog wat te leren hebben. In ieder geval durf en wil jij de eindverantwoordelijkheid dragen.

Aanbod | Maatschappelijk impact maken

Deze toonaangevende en prachtige uitdaging geeft je een unieke kans om echt te gaan voor de ontwikkeling van het kind tussen 0-13 jaar. De kans om schotten en barrières weg te nemen en te bewijzen wat wel mogelijk is. SKOzoK biedt naast de uitdaging een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring binnen schaal BD, CAO voor Bestuurders Funderend Onderwijs. Je wordt aangesteld voor een bestuursperiode van vier jaar.

SKOzoK kijkt breed, staat open voor nieuwe mogelijkheden en sluit niemand uit. Deze rol staat daarom ook open voor bestuurders uit andere sectoren die in staat zijn het DNA van een sector snel eigen te maken. Voorop staat natuurlijk wel sterke affiniteit met kindontwikkeling.

Procedure | Gericht op persoonlijkheid en de dialoog

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. De samenwerking met organisatie, bestuur en toezicht staat centraal. Daarom is de procedure gericht op brede ontmoetingen en ruimte voor een verdiepende kennismaking met toezicht en organisatie. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in week 18 en 19. Hierna volgen, bij wederzijdse interesse, gesprekken met de organisatie op dinsdag 23 mei en de tweede ronde op dinsdag 30 mei. Het streven is de procedure zorgvuldig en met aandacht voor iedereen af te ronden voor 1 juni.

Na de zomervakantie zal de werving van het lid College van Bestuur worden opgestart.

Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | Echte veranderingen realiseren?

Ben je geïnteresseerd en vooral gecommitteerd aan de mooie opdracht die er ligt? We leren je graag kennen. Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij jouw reactie uiterlijk 24 april 2023 tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Martine van der Velpen (06-5060 3351), velpen@kv.nl,  die de procedure begeleidt.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken. Een ontwikkelassessment  kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voorzitter College van Bestuur
Vast
0,8 – 1,0 fte

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.