Voorzitter en twee leden RvT – Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht

Uitnodigende samenwerkende professionals

Over de organisatie

Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht

Een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere in het VO!

Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht is het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs waarin 13 schoolbesturen (met 22 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs) samenwerken aan passend onderwijs voor 13.000 leerlingen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Het samenwerkingsverband kent het verenigingsmodel en bestaat uit een algemene ledenvergadering (ALV), een raad van toezicht (RvT) en een directeur-bestuurder. De ALV bestaat uit de bestuurders van de scholen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe heldere rol qua invulling voor de RvT.

Vanuit het schoolmodel gaan zoveel mogelijk ondersteuningsmiddelen rechtstreeks naar de scholen, zodat zij de zorgplicht kunnen invullen. De verantwoordelijkheid ligt zo veel als mogelijk op school(bestuurlijk) niveau. Passend onderwijs vindt in eerste instantie plaats in de klas en op school. Regulier waar het kan, speciaal waar nodig. Het samenwerkingsverband speelt een ondersteunende rol op het gebied van kennis- en informatie-uitwisseling en het stimuleren van samenwerking tussen scholen en schoolbesturen, en een coördinerende rol op de (boven)regionale samenwerking, complexe casuïstiek en het kwaliteitsbeleid. Dit wordt uitgevoerd met behulp van het bureau van het samenwerkingsverband, onder leiding van de directeur-bestuurder.

De afgelopen jaren is in de organisatie van het samenwerkingsverband gewerkt aan professionalisering en geanticipeerd op wetgeving. Zo is er sinds januari 2020 een RvT en is hierna tot onafhankelijk toezichthouder getransformeerd. Het samenwerkingsverband en alle aangesloten scholen zien zichzelf als een lerende organisatie. Zij werken aan gedegen kwaliteitsbeleid dat cyclisch is ingericht, laten zien waar het beter kan en ervaring wordt gebruikt om het een volgende keer beter te doen.

Het huidige ondersteuningsplan loopt tot 2026, met als belangrijkste gezamenlijke uitgangspunt van de verschillende leden en partners van het samenwerkingsverband om zorg te dragen voor een doorlopende schoolloopbaan voor iedere jongere, met ondersteuning waar nodig.

Functie

Drie leden Raad van Toezicht

Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Het samenwerkingsverband zoekt een nieuw RvT. Een driemanschap dat de rol van toezichthouder, sparringpartner en werkgever uitstekend kan invullen. In goede samenwerking met de directeur-bestuurder én in samenwerking met de ALV als de leden van de vereniging, de eigenaar van het samenwerkingsverband.

De RvT draagt zorg voor het toezien op de directeur-bestuurder, is strategisch sparringpartner van de directeur-bestuurder en bewaakt mede de naleving van de statuten, het toezichtskader en het managementstatuut.
De ALV is vanuit haar ledenbelang eigenaar van het realiseren en bewaken van het ondersteuningsplan en de realisatie van goed passend onderwijs. De RvT heeft vanuit het maatschappelijk perspectief toezicht op het wettelijke kader van passend onderwijs en daarbij met oog voor alle betrokken stakeholders, het juist te volgen proces en doel. Iedere leerling het juiste onderwijs.

Het vereist samenwerking en sensitiviteit om in dit complexe netwerk mooie zaken voor de leerlingen in Zuidoost-Utrecht voor elkaar te krijgen.

De omvang en reikwijdte van het samenwerkingsverband, de wettelijke taakstelling, de ambities, de bestuurlijke vormgeving en de organisatorische complexiteit vragen om kandidaten met vakmanschap, tact en aantoonbare toezichtkwaliteiten.

Sensitief Communicatief Uitnodigend Professioneel Teamspeler Betrokken Onafhankelijk Onderzoekend Transparant Rolvast

Profiel

UITNODIGENDE VOORZITTER EN SENSITIEVE DESKUNDIGE LEDEN

Sensitieve regisseur
Je bent een prettige adviseur en sparringpartner. Je weet wat er speelt en wie wat nodig heeft. Je speelt in op de behoefte, kunt makkelijk overbrengen wat goed en nodig is om tot juiste keuzes te komen. Je brengt scherpte door de goede vraag te stellen. Daarbij breng je makkelijk structuur aan en kan je snel analyseren. Jouw samenvattingen zijn goed onderbouwd en altijd zorgvuldig. Dit is een rol met maatschappelijke impact, maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen, bewust van de rol die de RvT vervult als entiteit binnen het samenwerkingsverband. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en invoelend. Je bent intermediair, verbinder en kunt uitstekend timen om op het juiste moment te handelen, transparant en eerlijk. Luisteren en durven het moeilijke gesprek aan te gaan. Zo ontstaat ruimte voor dialoog, creatie en initiatieven.

Uitnodigende voorzitter en leden
Van nature ben je geïnteresseerd in de ander, in jouw omgeving en de mensen om je heen. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Ook zelf breng en haal je nieuwe gezichtspunten binnen en verfrist de blikken. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met de bedoeling en de ambitie om het verschil te willen maken voor elke leerling.

Daarnaast vragen we van de leden ervaring met complexe, bestuurlijke besluitvormingsprocessen en sterke affiniteit met het (inclusieve) onderwijs. Omdat de rol met grote vrijheid en autonomie moet worden uitgevoerd mogen de leden en de voorzitter geen zakelijk of anderszins belang hebben bij de samenwerkingsverbanden en besturen in de regio of werkzaamheden uitvoeren bij de aangesloten schoolbesturen die tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

Aanbod

Je draagt bij aan de ontwikkeling van de mensen en met name jongeren om je heen in een omgeving waar jij inspiratie en verbinding kan brengen en halen. Daarvoor is een bedrag van € 4.500,– voor de voorzitter en € 3.000,– voor de leden beschikbaar.

Procedure

Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving is in handen van K+V. Samen met de SWV VO ZOU wordt een eerste selectie gemaakt. Daarna start de selectieprocedure met een ontmoeting met OPR, voorzitters ALV en Voorzitter RvT a.i. van het samenwerkingsverband op donderdag 5 september en een verdiepend gesprek op vrijdag 13 september. Het is de bedoeling midden september tot een voordracht van RvT-leden te komen.

Geïnteresseerd

Uitnodigende voorzitter en deskundige leden?

Ben jij de voorzitter of het lid of beide? Pas jij in het profiel? Dan vragen wij je uiterlijk 25 augustus aanstaande, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Als je vragen hebt, dan kun je bellen met de huidige interim voorzitter Ine van Burgsteden (06-2032 4483) of Johannes Arets (06-1026 0480) die de procedure vanuit K+V begeleidt.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

loadingJe sollicitatie wordt verzonden