Een inspirator met hart voor maatschappelijk ondernemen

Raalte
Organisatie |

Sportbedrijf Raalte

Voor Sportbedrijf Raalte is sport en bewegen onmisbaar in een vitale Raalter samenleving. Het sportbedrijf is opgericht om met sport en bewegen bij te dragen aan een gezond, vitaal en sociaal leven voor iedereen en maakt zich sterk voor een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners. Als verzelfstandigde maatschappelijke organisatie is het Sportbedrijf Raalte er voor iedereen die in beweging wil komen en blijven. Jong en oud worden geprikkeld om in beweging te komen en grenzen te verleggen. Samen sporten en bewegen voor iedereen en op elk niveau in een veilige en moderne omgeving is het doel. Voor Raalte is het sportbedrijf tevens de kennispartner op het gebied van sport, bewegen en leefstijlverbetering. Dit doet het door een actieve en verbindende rol te spelen in het ontwikkelen van gezamenlijke programma’s met onderwijs, (sport) verenigingen, eerstelijns zorg, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. In 2015 is het Sportbedrijf Raalte BV ontstaan door het verzelfstandigen van het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties van de gemeente. Deze entiteit, waarvan de gemeente Raalte, 100% aandeelhouder is, is een krachtige speler op het gebied van beheer en exploitatie van voorzieningen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.

Voor deze dynamische, moderne en sportieve organisatie zoeken wij een voorzitter voor de Raad van Commissarissen.

Functie | Voorzitter Raad van Commissarissen

Het Sportbedrijf Raalte is gericht op de exploitatie van sport- en recreatievoorzieningen in gemeentelijk eigendom. Daarnaast ondersteunt het lokale sportaanbieders en stimuleert het sport en bewegen in Raalte. Om dit te realiseren zijn communicatie, marketing en bedrijfsvoering de belangrijkste ondersteunende processen binnen het sportbedrijf. Daarnaast is sinds 2020 een Raolter sportakkoord en dit vormt een belangrijke kapstok voor de samenwerking met de lokale aanbieders en het stimuleren van sport en bewegen. De organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder die de ongeveer 45 mensen aanstuurt. De medewerkers zijn verdeeld over de staf (communicatie, marketing, secretariaat, P&O), het zwembad en productontwikkeling, sportstimulering, bedrijfsvoering en facilitaire zaken. De organisatie is fris en enthousiast, de accommodaties en voorzieningen zijn van hoog niveau.

De Raad van Commissarissen kent de volgende kerntaken:

 • Namens de werkgever verantwoordelijk voor functioneren van de directeur-bestuurder
 • Toezicht uitoefenen op (het beleid van) de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de BV
 • (Goed)keuren van besluiten van de directeur-bestuurder
 • Het adviseren van de directeur-bestuurder.

De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af, met name:

 • Inwoners, verenigingen en organisaties van de gemeente als vrager binnen het spectrum van het voorzieningenaanbod
 • De gemeente in de rol van beleid ontwikkelaar, opdrachtgever en aandeelhouder
 • Medewerkers van de organisatie als werknemers, ondersteuners en uitvoerders
 • Andere toekomstige (regionale) opdrachtgevers

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen. Voorzitter en leden van de raad worden benoemd na selectie. Visie, missie, opdracht en profiel worden uiteraard door de leden van de raad onderschreven. Het bieden van transparantie en het afleggen van verantwoording aan de gemeente (direct) en aan de samenleving (indirect) zijn van toenemend belang. Voor het besturen van de BV is een eigen governance code opgesteld. Belangrijk is dat directie, raad en gemeente allen samen verantwoordelijk zijn voor een goed lopend en toekomstbestendig Sportbedrijf Raalte, ieder vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid.

Voor deze raad zoeken we een voorzitter die als sparringpartner fungeert voor de directie en de leidende rol neemt in de raad en richting de aandeelhouder in de AVA.

Betrokken Professioneel ervaren bestuurder Sallands Maatschappelijk ondernemend Visie Verbindend Toegankelijk Energiek Strateeg Sportief Rolvast Coachend

Profiel | Inspirerend visionair

De raad komt gemiddeld 8 – 10 maal bijeen, hierin inbegrepen de overleggen met de aandeelhouder en opdrachtgever. De raad is kritisch met betrekking tot het eigen functioneren, heeft zicht op de ontwikkelingen in de gemeente Raalte en voelt zich betrokken bij het wel en wee van de gemeente Raalte, heeft zicht op en respecteert de onderscheidende rol van de directie, kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de organisatie en dienst opdracht en heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directie.

De opgaven in de komende periode richten zich op:

 • verdiepen van de meervoudige relatie met de gemeente (opdrachtgever, aandeelhouder en eigenaar vastgoed)
 • versterken en verdiepen van de maatschappelijke opdrachten: exploitatie en sportstimulering
 • door ontwikkelen van de benodigde uitvoeringsorganisatie langs vijf geformuleerde ambities, te weten: centrale netwerkpositie, gezonde leefstijl, ondernemend en sportief, modern en digitaal en een gezonde organisatie.

De voorzitter die we zoeken is een inspirator, iemand met visie en beeld van de toekomst van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente en een hart voor maatschappelijk ondernemen. De voorzitter vormt vaak een tandem met de directeur-bestuurder, is toegankelijk en verbindend en houdt ervan sparringpartner te zijn.

Uiteraard is de voorzitter diegene die de vergaderingen leidt, erop toeziet dat iedereen goed geïnformeerd is, beoordelingsgesprekken houdt met de directeur-bestuurder en in staat is hem op een coachende wijze van feedback te voorzien. Hij of zij geeft in vergaderingen de ruimte aan de overige leden zodat ieders inbreng maximaal benut wordt. Hierbij verliest hij of zij effectiviteit en efficiency niet uit het oog.

Aanbod

Een toezichthoudende rol in een dynamische setting om samen te zorgen voor een gezond sportbedrijf en een vitale samenleving. Echt een rol voor een modern leider, een visionair en inspirator, een sparringpartner en een sociaal ondernemer, met Sallandse affiniteit en zin om samen stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van Sportbedrijf Raalte. De functie kent een onkostenvergoeding , de periode van benoeming is drie jaar en kan tweemaal verlengd worden.

Procedure

Een eerste kennismaking vindt plaats in Veenendaal of digitaal. En bij geschiktheid volgen twee rondes in Raalte waarin je kennis maakt met de leden van de raad, de directeur-bestuurder en het bedrijf.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren, uiterlijk zondag 28 november, door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner K+V, 06 438 73 326. Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter Raad van Commissarissen
2 uur per week

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.