Voorzitter Raad van Toezicht

Integrale denker, rolvast en inlevend
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Voorzitter Raad van Toezicht

Eigentijdse toezichthouder met voorzitterskwaliteiten

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Marketing Tilburg bestaat uit vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en huidige maatschappelijke activiteiten. De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. De sfeer en wijze van omgang zijn open, informeel en professioneel.

Voor deze rol zoeken we een ervaren toezichthouder met aantoonbare voorzitterskwaliteiten. Iemand die gewend is binnen een bestuurlijke en politieke omgeving te acteren, midden in de samenleving, naast ondernemers. Een netwerker met een hoog maatschappelijk bewustzijn die snapt wat regionale DNA, geschiedenis en de dynamiek binnen een stad als Tilburg met zich meebrengt. De voorzitter verbindt, houdt overzicht, straalt vertrouwen uit, relativeert en heeft aantoonbare ervaring met toezichthouderschap zowel vanuit een ontvangende als toezichthoudende rol. Daarnaast speelt de voorzitter ook een grote rol als sparringpartner en verbindende werkgever voor de directeur-bestuurder en escaleert waar nodig naar het bestuur van de Gemeente Tilburg als belangrijkste stakeholder.
Gevraagd wordt een moderne kijk op het toezichthouderschap: transparant, reflectief en dichtbij met de juiste (bestuurlijke) afstand. De Raad van Toezicht wil een eenheid in verscheidenheid vormen, een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen op diverse manieren belicht kunnen worden.

Profiel

Integrale denker, rolvast en inlevend

Integrale denker

Per definitie ben je op zoek naar verschillende perspectieven en heb je een hoog abstractieniveau waardoor je in staat bent altijd breed te denken en te doen. Je wilt het speelveld buiten kennen en stelt op het juiste moment de juiste vragen. Daarbij ben je communicatief sterk. De verschillende gremia voelen zich verbonden met de organisatie, versterken elkaar en voelen zich gehoord en gezien. Je deelt informatie of vraagt deze juist op zodat dit gebruikt kan worden bij verdere visievorming en uitvoering van de strategie.

Rolvast

Je bent op de hoogte van maatschappelijke vraagstukken en economische ontwikkelingen. Je hebt politieke antennes en weet hoe het spel gespeeld moet worden. Daarbij ondersteun je de directeur-bestuurder en de organisatie zonder over te nemen. Je daagt anderen uit mee te doen, stimuleert richting geven en durft het ambitieniveau ter discussie te stellen. Je vraagt door om te onderzoeken, met behoud van het goede dat er ligt, wat mogelijk is, zodat nieuwe wegen naar de toekomst ontdekt worden. Op zoek naar wie het weet, het beste idee, de dialoog. Op zoek naar de eigenwijsheid van de mensen. Je helpt koers houden zonder te sturen Met elkaar kijk je naar de grote lijnen en maak je keuzes. Ieder vanuit haar/zijn rol en in samenwerking en verbinding met de ander.

Inlevend

De rol van de voorzitter vraagt schakelkracht in acteren. De ene keer sturend en de andere keer alleen luisteren. Afhankelijk van wat het proces, de Raad van Toezicht, de organisatie of de directeur-bestuurder nodig heeft. Dit doe je met de nodige dosis humor, transparantie en relativeringsvermogen, waarmee je ruimte voor anderen creëert en een goede open sfeer behoudt waar zorgen gedeeld kunnen worden. Je bent daarbij sensitief en durft verschillende stijlen te hanteren zonder jouw rolvastheid te verliezen.

Wat breng je mee?

We zoeken een vaardige voorzitter met toezichthoudende ervaring of kwaliteiten, een vanzelfsprekende autoriteit die weet waar zij/hij het over heeft. Daarnaast heb je gevoel voor politieke verhoudingen en snap je de context en de dynamiek van de (lokale) overheid. Uiteraard heb je affiniteit met de activiteiten en het doel van Stichting Marketing Tilburg en heb je genoeg tijd beschikbaar om deze rol als voorzitter te vervullen.

Mensenkennis Onderzoekend structurerend Sparringpartner Reflectief Plezierig Betrokken Luisterend Scherpzinnig

Over de organisatie

Stichting Marketing Tilburg

Stichting Marketing Tilburg

Tilburg verrast en daagt uit. Tilburg is een sociale stad, waar iedereen er toe doet en de kans krijgt om mee te doen. Er is ruimte voor creativiteit, groei, ondernemerschap en het experiment. Voor jong en oud. Sinds 2015 zorgt Stichting Marketing Tilburg voor de uitvoering van het gemeentelijk citymarketingbeleid. De stichting heeft de prachtige rol om Tilburg te positioneren, zowel nationaal als internationaal. Met gespecialiseerde topmarketeers en een enorm netwerk staat de stichting aan de basis van het merk Tilburg. En dat doen ze goed! Met een begroting van bijna 2 miljoen en winnaar nationale Citymarketing 2023 werkt het team gedreven aan verdere groei en ontwikkeling, van zichzelf en het merk Tilburg.

Doelstellingen en ambities
Voor de organisatie en daarmee ook de Raad van Toezicht staan de komende jaren een aantal ambities en doelstellingen centraal. Extern is deze gericht op stakeholdermanagement en met name de veranderende rol richting stakeholders. De organisatie is de afgelopen jaren flink gegroeid en is bezig met een transformatie van met name uitvoerend naar óók strategisch adviserend. Dat vraagt een andere profilering, nieuwe samenwerkingen en een sterkere consulterende en aanbevelende rol richting alle belanghebbende voor een ijzersterk merk Tilburg. Dit betekent juiste keuzes maken en focus aanbrengen. Maar ook andere partijen meenemen en zorgen voor een groot (maatschappelijk) draagvlak. Intern zijn verdere professionalisering van de organisatie en mee kunnen bewegen met de groei van belangrijke speerpunten. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, digitalisering, AI en inclusie zitten ook in het hart van onze transformatie.

Aanbod

Het verschil maken?

Wil jij je als voorzitter, samen met de andere toezichthouders en directeur-bestuurder, inzetten voor de verdere ontwikkeling van Stichting Marketing Tilburg en de positionering van Tilburg? Dan is dit een rol voor jou waarbij je het verschil kan maken.

De RvT-leden ontvangen een gepaste vergoeding voor hun werkzaamheden. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar.

Procedure

Onderzoeken en ontmoeten

De oriënterende gesprekken bij K+V vinden plaats in week 24 en 25. Daarna volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de RvT en de bestuurder. Deze zijn gepland op 27-6 (middag/avond) en 3-7 (avond). De procedure is gericht op afronding voor de zomervakantie

Geïnteresseerd

nieuwsgierig en eigentijds?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 3 juni 2024 door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Heeft je sollicitatie een alternatieve vorm en lukt het niet om deze te uploaden via de solliciteer button, dan kun je deze mailen naar velpen@kv.nl. Voor vragen of om even te sparren kun je bellen met Martine van der Velpen, partner via 06-5060 3351.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.