Voorzitter Raad van Toezicht voor Stichting Raster

Prettige verbinder, nieuwsgierig en met humor
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Voorzitter Raad van Toezicht

Eigentijdse toezichthouder met voorzitterskwaliteiten

Raster heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt. Ook is de RvT graag dichtbij, heeft een klankbordfunctie en een adviesrol bij strategische keuzes en vergadert minimaal vijf keer per jaar.

Voor de functie zoeken we een ervaren toezichthouder met aantoonbare voorzitterskwaliteiten. Iemand die gewend is binnen een bestuurlijk en politieke omgeving te acteren, midden in de (Deventer) samenleving. Een netwerker met een hoog maatschappelijk bewustzijn die snapt wat regionale cultuur, geschiedenis en dynamiek van de sectoren Kinderopvang en Welzijn met zich meebrengen. De voorzitter houdt overzicht, straalt vertrouwen uit en heeft ervaring met verdere professionalisering van de RvT. Gevraagd wordt een moderne kijk op het toezichthouderschap: transparant, dichtbij en betrokken met de juiste (bestuurlijke) afstand. Leden van de RvT houden werkbezoeken en zijn af en toe aanwezig op momenten buiten de vergaderingen, zoals de Rasterdagen of het kerstfeest. Dat maakt voorzitter zijn van de RvT bij Raster voelbaar betekenisvol en inspirerend.

Daarnaast speelt de voorzitter ook een grote rol als sparringpartner voor de bestuurder en verbindende werkgever.

Uiteraard heb je genoeg tijd beschikbaar om de rol van voorzitter te vervullen en is jouw affiniteit met de doelgroepen van Raster sterk voelbaar.

Profiel

Prettige verbinder, nieuwgierig en met humor

“Wijsheid begint met verwondering” – Socrates (de vragensteller)

Prettige verbinder

Je bent sensitief, hebt mensenkennis, vangt signalen op en ondersteunt anderen. Per definitie ben je op zoek naar verschillende perspectieven en heb je een hoog abstractieniveau waardoor je in staat bent altijd breed te denken en verbindingen te leggen. Je bent op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen, wil het speelveld buiten kennen en stelt op het juiste moment de juiste vragen. Daarbij ben je communicatief sterk. De verschillende gremia voelen zich verbonden met de organisatie, versterken elkaar en voelen zich gehoord en gezien. Informatie wordt gedeeld en opgevraagd zodat deze gebruikt kan worden bij visievorming en verdere uitvoering van de strategie.

Nieuwsgierig

Je brengt nieuwe inzichten en inspiratie door deze zelf te zoeken en te delen. Je daagt anderen uit dit ook te doen en stimuleert dat andere perspectieven altijd ingebracht mogen worden. Op zoek naar wie het weet, het beste idee, de dialoog. Op zoek naar de eigenheid van de mensen en je oordeel uitstellen. Dit doe je door ook de vraag achter de vraag te durven stellen en scherpte in de discussie te houden. Vanuit vertrouwen zodat alles bespreekbaar wordt en zorgen gedeeld kunnen worden.

Met humor

De rol van de voorzitter vraagt schakelkracht in acteren. De ene keer sturend en de andere keer alleen luisteren. Afhankelijk van wat het proces, de Raad van Toezicht, de organisatie of de bestuurder nodig heeft. Dit doe je met de nodige dosis humor, transparantie en relativeringsvermogen, waarmee je ruimte voor anderen creëert en een goede open sfeer behoudt. Je bent daarbij sensitief en durft verschillende stijlen te hanteren zonder jouw rolvastheid te verliezen.

Mensenkennis Onderzoekend Humor Sparringpartner Transparant Plezierig Betrokken Luisterend

Over de organisatie

Stichting Raster

Dichtbij, passie en delen van kennis en ervaringen zijn onze kernwaarden. Vanuit die basis werken we bij Raster Welzijn én Kinderopvang (Sam&ko) elke dag aan sterke buurten en veerkrachtige gemeenschappen. De samenwerking van beide entiteiten geeft nog meer mogelijkheden om van betekenis te zijn in de buurten waar bewoners, jong en oud, meedoen en meetellen.

We geloven in de kracht van het ontwikkelen van talent, zowel van bewoners als van medewerkers. Om die reden sluiten wij aan bij wat mensen kunnen, willen en waar hun ambitie ligt. Overal waar mensen zijn, op school straat en andere belangrijke plekken in een buurt, zijn wij dichtbij, zichtbaar en benaderbaar. Daar bouwen we aan vertrouwensrelaties en leggen we verbindingen, tussen mensen onderling en tussen mensen en organisatie. Zo bouwen we, samen met bewoners, gemeente en collega-organisaties, aan sterke buurten in Deventer.

Uitdagingen

Raster en daarmee ook de Raad van Toezicht wil de komende jaren groeien naar een wendbare organisatie om de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaves goed en met energie te kunnen oppakken. Extern zijn deze gericht op stakeholdermanagement (inclusief de gemeente als opdrachtgever), het veranderende maatschappelijke landschap, (nagenoeg) gratis kinderopvang en een onderscheidende positie binnen het sociale domein. Intern zullen met name kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het samenspel en de kruisbestuiving tussen kinderopvang en welzijn, levensloop denken en gezond blijvende bedrijfsvoering centraal staan. Uiteraard speelt de krapte op de arbeidsmarkt en de energie en het welzijn van medewerkers ook de komende jaren nog een belangrijke rol. Daarnaast besteedt de Raad zelf ook aandacht aan hoe zij modern toezichthouderschap invullen met elkaar, hoe dit gedragen wordt en zichtbaar is.

Aanbod

Het verschil maken?

Wil jij je als voorzitter, samen met de andere toezichthouders en bestuurder,  inzetten voor een organisatie die impact heeft in de samenleving en gericht is op ontwikkeling van mensen en kinderen? Wil jij jouw kennis en kunde inzetten voor sterke buurten en veerkrachtige gemeenschappen in de regio Deventer? Dan is dit een rol voor jou waarbij je het verschil kan maken.

Deze functie is bezoldigd. De RvT-leden ontvangen een gepaste vergoeding voor hun werkzaamheden.

Procedure

ontmoeten en de dialoog

De oriënterende gesprekken bij K+V vinden plaats in week 36 en 37. Daarna volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de RvT en de bestuurder. Deze staan gepland op donderdag 21 september en de vervolggesprekken op maandag 9 oktober. De procedure is gericht op afronding  voor 1 november.

Geïnteresseerd

Toezichthouder die dichtbij wil zijn?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 31 augustus 2023 door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie, wel is zij van 20 juli tot 14 augustus op vakantie.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.