GGZ Nederland

Scherp, onafhankelijk, netwerker met uitstekende communicatieve eigenschappen

Amersfoort
Organisatie |

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Bij GGZ Nederland zijn ongeveer honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Hun gezamenlijke omzet is ruim vijf miljard euro. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze medewerkers verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

GGZ Nederland heeft als missie de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige en inclusieve samenleving. De vereniging streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen om doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden.

Bij het verenigingsbureau werken ongeveer vijftig medewerkers. Dit zijn, naast bedrijfsondersteuning, met name beleidsadviseurs die zich inzetten om de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.

Vorig jaar is GGZ Nederland gestart met een ontwikkeltraject, dat beoogt de impact van GGZ Nederland te vergroten en de kwaliteit van belangenbehartiging te versterken. Essentieel hierin is de ontwikkeling tot netwerkorganisatie en de vorming van waardenetwerken en regieteam. De waardenetwerken zijn geënt op maatschappelijke thema’s, terwijl de regieteams zijn gevormd op basis van specifieke expertisegebieden. Daarnaast worden tijdelijke winning teams geformeerd, die op wisselende thema’s aan de waardenetwerken en regieteams worden verbonden, om concrete onderwerpen uit te diepen en adviezen voor het bestuur en de leden voor te bereiden.

De vijf waardenetwerken zijn: ‘Mentale gezondheid’, ‘Gezond opgroeien’, ‘Zorg en veiligheid’, ‘Volwaardig burgerschap’ en ‘Gezonde leefstijl’. De regieteams zijn: Mens & Werk, Zorg & Financiering, Wet- en regelgeving en Informatiebeleid.

DE OPGAVEN

De belangrijkste opgave voor de komende periode is de verdere uitrol van het hierboven geschetste ontwikkeltraject; doorgroei tot ‘next level vereniging’ voor de ggz en een verenigingsbureau met de volgende kernwaarden:

 • Leden centraal
 • Flexibiliteit en wendbaarheid
 • Hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en lobby
 • Inbreng en betrokkenheid van leden: we doen het samen!
 • Waardecreatie en innovatie
 • Impact voor de maatschappij

De medewerkers van het verenigingsbureau leveren hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en belangenbehartiging. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de leden. De leden, hun belangen en idealen staan centraal en het bureau ondersteunt hen in het realiseren van de gezamenlijke maatschappelijke ambitie, de lobby en de belangenbehartiging.

De next level vereniging staat of valt met goede samenwerking binnen het bureau tussen de medewerkers, maar ook tussen het bureau, de leden en andere stakeholders. Waar mogelijk worden stakeholders in een vroeg stadium betrokken om actief te participeren.

In het kader van bovenstaande ontwikkeling zijn er vacatures binnen het bureau ontstaan, waarvan een aantal nog moet worden ingevuld.

In de volgende video licht Veronique Esman, Directeur GGZ Nederland, het werk van GGZ Nederland en de opgaven voor de komende jaren nader toe:


Abonneren

Functie | Woordvoerder

Communicatie bevindt zich bij GGZ Nederland in het hart van de organisatie. Belangenbehartiging is core business. Om deze taak met onze leden en stakeholders goed te kunnen vervullen gaan beleidsontwikkeling en communicatie hand in hand.

Kerntaak van de woordvoerders is ervoor te zorgen dat communicatie met pers, leden, politici, bestuurders en diverse stakeholders helder, actueel en adequaat is en hiermee bijdraagt aan de idealen en doelen van GGZ Nederland en haar leden.

Je richt je nadrukkelijk op pers en media. Samen met je collega-woordvoerder sta je ‘24/7’ paraat. Je weet actuele issues helder en scherp te verwoorden, maar hebt, mede door je uitstekende netwerkcontacten, tevens een goede antenne voor te verwachten issues. Naast het beantwoorden van persvragen, zet je ook in op proactieve persvoorlichting. Je bent goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de zorg, de ggz en in het communicatie vak.

Daarnaast heb je een rol bij uitvoering van andere communicatiewerkzaamheden. Dit kan gaan om redactiewerk voor position papers en factsheets, schrijven van speeches, of de organisatie van bijeenkomsten. Binnen het team communicatie wordt intensief samengewerkt, zodat iedereen weet wat er speelt en het werk afwisselend is en blijft. Dit vraagt om brede inzetbaarheid en flexibiliteit. Je werkt nauw samen met beleidsadviseurs en bent een sparringpartner voor hen.

De afdeling communicatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch communicatie- en public affairs beleid van GGZ Nederland, alsmede de ontwikkeling en effectieve uitvoering hiervan op de verschillende deelgebieden. De afdeling bestaat uit 9 medewerkers met een grote diversiteit aan disciplines, waaronder communicatieadvies, woordvoering, social media, public affairs en ledencommunicatie.

Als woordvoerder draag je bij aan de verdere ontwikkeling tot next level vereniging:

 • Je initieert en ontwikkelt een actueel, herkenbaar en pragmatisch mediabeleid.
 • Je zorgt voor vroegtijdige betrokkenheid van de afdeling communicatie in de beleidsadvisering en belangenbehartiging van de vereniging.
 • Je onderhoudt een actueel netwerk in de media en en journalistiek.
 • Je bouwt en onderhoudt een uitstekend netwerk binnen de vereniging en bij stakeholder-organisaties.
 • Je draagt bij aan de stevige positionering van de afdeling door deskundige en praktische ondersteuning van de beleidsadviseurs.
 • Je hebt tevens een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de afdeling. Het gaat hierbij met name om structurering van de afdeling, de activiteiten en de processen.

Vakman/Vakvrouw Scherp Onafhankelijk Netwerker Samenwerker Communicatief

Profiel | NETWERKER MET UITSTEKENDE COMMUNICATIEVE EIGENSCHAPPEN

Als medewerker van de next level vereniging bied je hoogwaardige kwaliteit van werken, ben je zelfstandig en dienstverlenend. Je bent zichtbaar, flexibel, bereikbaar, werkt autonoom, bent toetsbaar en gericht op resultaat voor de leden. Openheid en transparantie is waar de next level medewerker voor staat. Leden en stakeholders worden ‘meegenomen’ in de werkzaamheden.

Als medewerker binnen de next level vereniging bied je hoogwaardige kwaliteit van werken, ben je zelfstandig en dienstverlenend. Je bent zichtbaar, flexibel, bereikbaar, werkt autonoom, bent toetsbaar en gericht op resultaat voor de leden. Openheid en transparantie is waar de next level vereniging voor staat. Medewerkers, collega’s, leden en stakeholders worden ‘meegenomen’ in de werkzaamheden.

Bij de nieuwe inrichting en werkwijze van de vereniging en – in het verlengde daarvan – de nieuwe inrichting en werkwijze van het bureau, passen de volgende kerncompetenties: Pro-activiteit, Resultaatgerichtheid, Dienstverlenend en Samenwerkend.

Je bent iemand die:

 • Aantoonbare werkervaring heeft als woordvoerder.
 • Beschikt over aantoonbare journalistieke expertise.
 • Makkelijk schakelt tussen strategie en realisatie.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en prettig in de omgang is.
 • En bovenal iemand met een ‘vlotte pen’ die complexe zaken kort, bondig en creatief weet terug te brengen naar de essentie.
Aanbod | EEN INSPIRERENDE WERKOMGEVING

Het betreft een functie voor minimaal 24 uur per week, meer mag uiteraard. GGZ Nederland hanteert de CAO GGZ. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. GGZ Nederland biedt daarnaast een inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De exacte invulling is nog nader te bepalen, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen betreffende maatregelen in het kader van het Corona-virus.
De selectieprocedure zal in ieder geval bestaan uit meerdere selectiestappen waarbij je (eventueel digitaal) met verschillende medewerkers van GGZ Nederland kennis zal maken. Het streven is de procedure snel maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden, passend bij de huidige omstandigheden: flexibel, veilig (digitaal) en inspelend op de actuele ontwikkelingen.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 20. De vervolggesprekken in week 21 en 22. We streven ernaar de procedure eind mei af te ronden.

Geïnteresseerd | Ben jij de Woordvoerder die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk – uiterlijk op vrijdag 1 mei 2020 – te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer Direct’ jouw CV en motivatie te uploaden.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen Michiel van Wessem (06 52008834) of Emile Douma (06 10452989), die deze procedure begeleiden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Woordvoerder
Vast
24-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.