Roel Roelfzema

Een gepassioneerd team

Roel Roelfzema

Partner

Alleen ga je harder, samen kom je verder!
Rotterdamse daadkracht en innovatie gecombineerd met Achterhoekse nuchterheid en relativeringsvermogen sinds 1969, dat kenmerkt Roel. Passie, plezier en prestatie zijn de belangrijkste ingrediënten om toegevoegde waarde te bieden aan klanten en collegae. Roel heeft gewerkt bij mooie merken en organisaties als Randstad, Monuta, NOC*NSF en sport&zaken. Organisaties die midden in de maatschappij staan en in een groot netwerk functioneren van profit en non profit, publiek en privaat. Vanuit verschillende rollen als specialist en generalist is de focus altijd gericht op het verbinden. Het verbinden van mensen aan merken en mensen aan mensen. Uiteraard speelt sport een belangrijke rol voor Roel, zowel actief als passief. Sport zorgt voor vitaliteit, niet alleen van de mens maar van de maatschappij. Door de continue focus op respect, vriendschap en excelleren draagt sport bij aan een veerkrachtige en inclusieve maatschappij. “De Olympische Spelen zijn niet eens om de vier jaar, ze zijn iedere dag.”
tel: 06 4387 3326
roelfzema@kv.nl

K+V krachtig door haar mensen

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.