Vacature Bestuursadviseur Oirschot

Strategische netwerker

Oirschot
Functie | Bestuursadviseur

Als bestuursadviseur houd je zicht op de afhandeling van bestuurlijk belangrijke dossiers en coördineer je de afstemming tussen de bestuurder, de organisatie, de gemeenteraad en externe partijen. Jouw advisering is gericht op de overkoepelende samenhang en strategie van onderwerpen.

Collega’s binnen de organisatie adviseer je op samenhang en kwaliteit in voor de bestuurders belangrijke dossiers, daarbij treed je op als klankbord voor het MT en de beleidsadviseurs. Je verbindt in de brede zin tussen de organisatie en bestuurder, raad en externe partijen en tussen onderwerpen.

Regionaal gaat het vooral om de samenwerking met andere Kempengemeenten, de 20 andere gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en diverse andere organisaties.

Je levert in overleg met de directie je bijdrage aan kwalitatieve (kwartaal)rapportages en andere producties.

Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en kunt daarbinnen helder adviseren. Dit doe je door inhoudelijke en procesmatige vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Je waakt over de tijdigheid van de uitvoering van bestuurlijke en ambtelijke opdrachten en je scheidt hoofd- van bijzaken.


Wil jij de nieuwste vacaturevideo’s van K+V als eerste zien? Abonneer je op ons YouTube-kanaal.
Abonneren

Profiel

Je beschikt over WO werk- en denkniveau met bij voorkeur een bestuurskundige achtergrond.

Je hebt drie tot vijf jaar werkervaring.

Je hebt een visie op verbonden partijen en regionale samenwerking en bent goed in staat ook over de grenzen van je eigen vakgebied heen advies uit te brengen (integrale advisering).

Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en politieke (on)mogelijkheden.

Je bent een harde werker, straalt gezag uit en hebt een stevige persoonlijkheid. Je bent kritisch en in staat om tegenwicht te bieden en te sturen op resultaat.

Je hebt een duidelijke mening en kunt deze zowel schriftelijk als mondeling overtuigend verwoorden.

Je kunt goed samenwerken, bent sensitief en bent een verbindende schakel tussen de collega-adviseurs intern en ook extern met collega’s van regiogemeenten, bedrijfsleven en andere partners.

Er is veel te doen in en rond Oirschot en na een korte periode van invoegen ga je toevoegen. Een heldere prioritering en strategie en rolvast ga je advies geven aan de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Je bent in vele opzichten flexibel en kunt de Haarlemmer smeerolie van de organisatie worden op belangrijke dossiers en impactvol bezig zijn, in en buiten de gemeentegrenzen.

Communicatief Sensitief Strategisch Bestuurlijk-Politiek Samenwerken Netwerken Verbinden

Organisatie |

Gemeente Oirschot

Oirschot is een unieke gemeente binnen de Brainportregio en De Kempen. Rijk aan prachtig erfgoed en verrassende natuurgebieden. Vanuit de kernboodschap: ‘Monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis’ werkt Oirschot aan een levendige en leefbare gemeente voor inwoners, bedrijven en toeristen. Hier gaat het om de verbinding met de samenleving en het ondersteunen van goede initiatieven. En het is belangrijk dat iedereen mee kan doen! Een mooie, schone en veilige gemeente is waar het om gaat. Oirschot bruist van de ambitie en heeft hechte samenwerkingen met partners in de regio. De gemeente heeft, mede door haar centrale ligging, hechte samenwerkingen met partners in de regio. De gemeente werkt in een thematische netwerksamenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, inwoners en overheden. Op het gebied van werken en wonen acteert de gemeente samen met acht gemeenten in het zogenaamde Stedelijk Gebied (de stad Eindhoven en omliggende gemeenten) als één gemeente. Daarnaast is Oirschot via een gemeenschappelijke regeling verbonden met de vijf Kempengemeenten; Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden. Op ambtelijk niveau zijn onderdelen van de organisaties samengevoegd.

De focus voor de komende jaren is gericht op een verdere professionalisering van de organisatie (onder andere door de wendbare medewerker) en het verbeteren van het procesmatig werken (integraliteit en planmatigheid zijn belangrijk hierbij). In Oirschot wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: respect & vertrouwen, bevlogenheid & lef, in contact zijn & samenwerken en netwerken. In Oirschot zijn de lijnen kort, de bevlogenheid hoog, de ambitie stevig en kun je echt impact hebben! Voor het team Bedrijfsvoering en Interne Dienstverlening  zoeken wij een enthousiaste bestuursadviseur, die midden in de bestuurlijk en ambtelijke organisatie een centrale rol speelt met de verbonden partijen.

Aanbod | Dynamische werkomgeving en uitdaging

Deze dynamische werkomgeving is een uitdaging. Vele kilometers maken en lekker werken en doen met veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden in functieschaal 10. Daarnaast biedt de gemeente een vrij besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05% van je maandsalaris). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.

Het betreft een vaste formatieplaats. Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar en als het van beiden kanten past, wordt het een vast contract.

Procedure | gesprekken in oktober en november

Half oktober (in week 42 en 43) zullen de oriënterende gesprekken bij K+V in Veenendaal plaatsvinden. De selectiegesprekken bij de gemeente Oirschot zijn gepland, zet je de volgende data alvast als optie in je agenda? De eerste selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 4 november, de tweede selectiegesprekken op donderdag 12 november en het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gepland in week 47.

Geïnteresseerd | Ben jij de Bestuursadviseur die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel – uiterlijk zondag 11 oktober – te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden op de website van K+V. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 4387 3326) of Henk van der Velde (06 5175 8677).

Bestuursadviseur
Vast
18 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.