Interim kwartiermaker onderwijs

Iemand die beweging creëert
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Interim kwartiermaker onderwijs

Als kwartiermaker krijg je de taak om voorbereidingen te treffen en advies uit te brengen voor een goed staande projectorganisatie, wat de organisatie op de langere termijn kan betekenen voor de strategische partners in het onderwijs en hoe zij zich verhouden tot de organisatie. Op basis van dit advies zorgt de organisatie voor een duurzame ondersteuningsstructuur op het gebied van digitale geletterdheid voor het onderwijs.

Als kwartiermaker ben je verantwoordelijk voor de invulling en het verduurzamen van de organisatie voor de toekomst. Je weegt de voor- en nadelen van de verschillende governance-opties voor de toekomst af, waarbij de duurzame ontwikkeling van de samenwerking met de onderwijssectoren (po, vo, go en mbo) voorop staat om de expertise in het veld te versterken. Je verkent op welke wijze andere relevante partijen, zoals uitgevers, onderwijsadviesdiensten, schoolbesturen of andere (commerciële) partijen betrokken kunnen worden. Je rondt de opdracht af door het opstellen van een advies met daarin een visie, strategie en bijbehorende doelstellingen voor de lange termijn.

Opdracht

Als kwartiermaker ben jij in staat om vanuit een omgevings- en politiekbewuste organisatie een heldere visie op de toekomst van digitale geletterdheid in het onderwijs te ontwikkelen en uit te dragen. Je creëert beweging en bouwt draagvlak op voor het uit te voeren strategisch beleid en weet de koers vast te houden. Je hebt vrijheid in de wijze van het opstellen van het advies. En je kunt ook buiten de kaders denken. Vanuit jouw expertise ben je in staat om de stip op de horizon te vertalen naar concrete doelstellingen. Daarbij houd je rekening met ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid en andere maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.
Je kunt opereren in ingewikkelde en complexe krachtenvelden en je bent in staat om met een gedegen advies te komen. Je neemt daarbij voldoende ervaring in het uitwerken van samenwerkingsprocessen en het omgaan met netwerkorganisaties.

Profiel

Natuurlijke samenwerker die beweging creëert

Wat breng je verder mee?
Je hebt brede onderwijskundige en beleidsmatige kennis van het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Je hebt een goede antenne als het gaat om politiek bewustzijn, inlevingsvermogen en organisatiesensitiviteit.
Vanzelfsprekend beschik je over sterke advies- en communicatievaardigheden en het vermogen om te luisteren.

Politiek bewust Concreet Verbinder Energiek Beleidsmatig Natuurlijke Samenwerker Koersvast

Voorwaarden

Je bent na de zomer 16 uur per week beschikbaar voor een periode van 1 jaar.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht en na de zomer 16 uur per week beschikbaar voor een periode van 1 jaar? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief. Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja, 06-8395 2012. Natuurlijk is Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.