Lid Raad van Toezicht – Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn

Financieel profiel
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting KijkopWelzijn / Welzijn Albrandswaard

Het welzijnswerk is belangrijker dan ooit. Meer dan 20 procent van de Nederlanders (3,5 miljoen mensen) heeft enige vorm van ondersteuning nodig bij kwesties rondom opvoeden, opgroeien, inkomen, schulden, relatie, wonen, netwerk, etc. Deze 3,5 miljoen mensen varen wel bij een buurt met voorzieningen voor ontmoeting die fundamenteel bijdragen aan een levendige gemeenschap en een betrouwbaar vangnet door professionals, vrijwilligers en/of sociaal netwerk.

Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn maken zich sterk voor een goed welbevinden van de inwoners in Albrandswaard en Barendrecht. Wij gaan voor minder zorg en meer welzijn in de wijken. Onze welzijnsorganisaties opereren lokaal en staan dichtbij de inwoners.

Wilt u een belangrijke welzijnsbijdrage leveren? Dan kan dit nu als Raad van Toezichtslid. Wij zoeken een lid met specifiek een financieel profiel.

Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn
Er is sprake van twee zelfstandige organisaties: Stichting Welzijn Albrandswaard en Stichting KijkopWelzijn.

Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van Albrandswaard. Zo draagt zij bij aan de leefbaarheid van de gemeente en geeft zij de kans dat iedereen mee kan doen.
Bij de organisatie werken ca. 20 medewerkers en zijn er ca. 250 vrijwilligers actief. Er is sprake van ongeveer € 1,3 miljoen reguliere subsidie.

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht voor iedereen en richt zich vooral op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de interactie tussen de verschillende groepen in de samenleving. Bij de organisatie werken ca. 30 medewerkers en zijn er ca. 170 vrijwilligers actief. De reguliere subsidie bedraagt ongeveer € 1,9 miljoen.

Raad van Toezicht
Er is sprake van twee zelfstandige organisaties die op onderdelen samenwerken. Beide organisaties hebben bijvoorbeeld dezelfde directeur-bestuurder. De samenwerking komt ook tot uitdrukking in de Raad van Toezicht. Formeel hebben beide organisaties elk een eigen Raad van Toezicht. De personele samenstelling van beide Raden van Toezicht is echter identiek. Vandaar dat gesproken wordt over een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene zaken van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de Stichting KijkopWelzijn. Hij analyseert en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving, houdt gepaste afstand van de dagelijkse gang van zaken, levert een meerwaarde door kennis, ervaring, netwerk en optreden en is objectief, onafhankelijk en transparant. Er wordt integraal toezicht gehouden op het strategische (meerjaren)beleid, inzicht van beschikbare middelen en doelrealisatie van de organisaties (passend binnen de Governance code).

Functie

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden met brede kennis en ervaring. Door het bereiken van de zittingstermijn van één van onze toezichthouders is deze vacature ontstaan.
Deze vacature geeft u de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan het positioneren van het welzijnswerk in de toekomst in de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht.

Raad van Toezicht
Er is sprake van twee zelfstandige organisaties die op onderdelen samenwerken. Beide organisaties hebben bijvoorbeeld dezelfde directeur-bestuurder. De samenwerking komt ook tot uitdrukking in de Raad van Toezicht. Formeel hebben beide organisaties elk een eigen Raad van Toezicht. De personele samenstelling van beide Raden van Toezicht is echter identiek. Vandaar dat gesproken wordt over een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene zaken van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de Stichting KijkopWelzijn. Hij analyseert en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving, houdt gepaste afstand van de dagelijkse gang van zaken, levert een meerwaarde door kennis, ervaring, netwerk en optreden en is objectief, onafhankelijk en transparant. Er wordt integraal toezicht gehouden op het strategische (meerjaren)beleid, inzicht van beschikbare middelen en doelrealisatie van de organisaties (passend binnen de Governance code).

Meer uitgebreide informatie over het financieel profiel kunt u lezen op dit achtergrondformulier.

Financieel- en bedrijfskundige kennis Kennis van subsidies Auditcommissie

Profiel

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat men:

 • Affiniteit heeft met de doelstellingen van de organisaties.
 • Objectief, onafhankelijk en vrij is van een verantwoordingsplicht toezicht houden.
 • Een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne heeft.
 • Ervaring heeft om informatie op te halen en deze te beoordelen op basis van feiten.
 • Snel overzicht en inzicht kan verwerven en hoofdlijnen van beleid in staat is te beoordelen. Weet daarbij de balans te vinden tussen distantie en betrokkenheid.
 • Samenwerkingskwaliteiten bezit.
 • (On)gevraagd kan adviseren, anticiperen en reflecteren met de directeur-bestuurder
 • Oog heeft voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten.
 • Toezicht kan houden op hoofdlijn, afstand bewaart tot organisatie en niet gericht is op operationeel beleid.
 • In staat is te reflecteren op rol, positie, houding en gedrag.
 • Voldoende tijd heeft.
 • In staat is te luisteren, observeren, kritisch vragen te kunnen stellen en te analyseren/ doorgronden.
 • Zich houdt aan de Governance code Sociaal Werk en de invulling die hierin aan de vier toezichthoudende rollen (toezicht, klankbord, werkgever, ambassadeur) wordt gegeven.
 • De minimale zittingstermijn van 4 jaar accepteert, waarna verlengen van deze periode voor 4 jaar mogelijk is.

Specifieke competenties lid Raad van Toezicht financieel profiel:

 • Financiële en bedrijfskundige kennis en ervaring ook m.b.t. administratie en interne controle.
 • Kennis van financiële vraagstukken m.b.t. subsidies en inzicht in non-profit organisaties.
 • Het volgen en delen van financiële ontwikkelingen.

Aanbod

De Raad van Toezicht vergadert ca. zes maal per jaar. Voor deze vacature geldt dat u lid wordt van de auditcommissie. Tijdsbesteding betreft circa 8 uur per maand.

De Raad van Toezicht heeft een drietal commissies, wetende de auditcommissie, de renumeratiecommissie en de commissie strategie, kwaliteit en veiligheid. Voor deze vacature geldt dat u deelneemt in de auditcommissie. Deze commissie is om de kwaliteit van de financiële informatievoorziening van de organisatie en de wijze van totstandkoming te bewaken. Daarnaast kijkt de commissie naar de wijze waarop de interne beheersing en bedrijfsvoering is vormgegeven mede in relatie tot de interne controle en de externe accountantscontrole. De commissie vergadert 3 tot 4 maal per jaar online.

Vergoeding: voor deze functie is de maximaal fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Procedure

De gespreksronde vindt plaats op vrijdagochtend 14 juni 2024. De beoogde startdatum van het nieuwe lid Raad van Toezicht is 1 september 2024.

Geïnteresseerd

Heeft u interesse om als lid van de Raad van Toezicht bij te dragen aan de maatschappelijke opgave van de welzijnsorganisaties met aandacht voor financiën en bedrijfsvoering, dan komen wij graag met u in contact door uiterlijk 1 juni aanstaande uw belangstelling kenbaar te maken via ‘solliciteer direct’ en uw cv en motivatiebrief te uploaden. Wij ontmoeten u graag!
Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen (www.welzijnalbrandswaard.nl en www.kijkopwelzijn.nl), bijgaand profiel lezen en/of contact opnemen met mevrouw Berkhout (voorzitter Raad van Toezicht) via raadvantoezicht@kijkopwelzijn.nl of raadvantoezicht@welzijnalbrandswaard.nl

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.